Bilge kişi: Faydalı ve işinize yarar bilgilerden oluşan güncel paylaşımlar yapan bilgi portalı. Bilge kişi kimdir?, Bilge kime denir?

1200 Kişilik Hakim Savcı Alım İlanı

T.C. ADALET BAKANLIĞINDAN

İLAN

A-2020 dönemi için tespit edilen ihtiyaç durumuna göre Bakanlığımızca yazılı yarışma sınavı ve mülakat ile 9-5 dereceli kadrolara;

1) 1000 adli yargı hakim ve savcı adayı,

2) 100 avukatlık mesleğinden adli yargı hakim ve savcı adayı,

3) 100 idari yargı hakim adayı,

alınacak olup yazılı yarışma sınavları, Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 21-22 Kasım 2020 tarihlerinde, aşağıda belirtilen sınav merkezlerinde dört oturumda yapılacaktır.

SINAV MERKEZLERİ

010 ADANA

062 ANKARA

070 ANTALYA

160 BURSA

210 DİYARBAKIR

250 ERZURUM

270 GAZİANTEP

341 İSTANBUL-1 (KADIKÖY, MALTEPE, ATAŞEHİR)

343 İSTANBUL-3 (BEYOĞLU, ŞİŞLİ, BEŞİKTAŞ, KAĞITHANE, SARIYER)

352 İZMİR

380 KAYSERİ

420 KONYA

440 MALATYA

550 SAMSUN

610 TRABZON

650 VAN

a) Sınavın Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi ile Ortak Alan Bilgisi Testinin uygulanacağı 1. Oturumu, 21 Kasım 2020 tarihinde saat 10.15’te yapılacaktır. Adayların, sınavın Genel Yetenek ve Genel Kültür ile Ortak Alan Bilgisi Oturumu için sınav binalarına alınma işlemleri saat 10.00’da tamamlanacaktır. Adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.

b) Adli Yargı Sınavına başvuru yapan adaylar için sınavın Adli Yargı Testinin uygulanacağı 2. Oturumu, 21 Kasım 2020 tarihinde saat 13.45’te yapılacaktır. Adayların, sınavın bu oturumu için sınav binalarına alınma işlemleri saat 13.30’da tamamlanacaktır. Adaylar, saat 13.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.

c) İdari Yargı Sınavına başvuru yapan adaylar için sınavın İdari Yargı Testinin uygulanacağı 3. Oturumu, 21 Kasım 2020 tarihinde saat 16.15’te yapılacaktır. Adayların, sınavın bu oturumu için sınav binalarına alınma işlemleri saat 16.00’da tamamlanacaktır. Adaylar, saat 16.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.

ç) Adli Yargı-Avukat Sınavına başvuru yapan adaylar için sınavın Adli Yargı-Avukat Testinin uygulanacağı 4. Oturumu, 22 Kasım 2020 tarihinde saat 10.15’te yapılacaktır. Adayların, sınavın bu oturumu için sınav binalarına alınma işlemleri saat 10.00’da tamamlanacaktır. Adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.

B-Sınavlara Başvurular

Sınava başvurular, 1-8 Ekim 2020 tarihleri arasında elektronik ortamda ÖSYM başvuru merkezleri aracılığıyla yahut kişisel olarak internet aracılığıyla (ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden) yapacaklar ve sınav ücretini yatırarak başvurularını tamamlayacaklardır. Başvuru merkezleri listesi başvuru zamanı içinde ÖSYM’nin internet adresinde sınava başvuru bilgileri içerisinde bulunacaktır. ÖSYM başvuru merkezleri başvuruları, resmi iş gününde ve resmi iş saatleri arasında alacaklardır.

ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde geçerli fotoğrafı (*) yer alan adaylar, başvuru işlemlerini kişisel olarak internet aracılığıyla (ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile) yahut ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından yahut diledikleri bir başvuru merkezlerinde yapacaklardır.

ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde geçerli bir fotoğrafı bulunmayan adaylar ise başvuru işlemlerini bir başvuru merkezinden yapacaklardır. Posta yoluyla başvuru alınmayacaktır.

Geçerli fotoğraf: Son 50 ay içerisinde herhangi bir başvuru merkezinden çekilmiş ve ÖSYM tarafından reddedilmemiş resimler geçerli fotoğraftır.*

Adayların eğitim bilgileri, Yükseköğretim Bilgi Sisteminden (YÖKSİS) alınarak başvuru ekranına yansıtılacaktır. YÖKSİS’te eğitim bilgisi bulunmayan (yurt dışı, askeri okul mezunları ile ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminden yabancı uyruklu numarası edinen (0 ile başlayan Y.U. numarası) adaylar) adayların ise varsa ÖSYM Aday İşlemleri Sistemindeki eğitim bilgileri başvuru ekranına yansıtılacaktır.

YÖKSİS kaynaklı olmayan eğitim bilgisinde (yurt dışı, askeri okul mezunları ile ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminden yabancı uyruklu numarası edinen (0 ile başlayan Y.U. numarası) adaylar), düzeltme/değişiklik yer alan adaylar başvurularını bir başvuru merkezinden yapacaklardır.

ÖSYM tarafından yapılan; başvuruların alınması, sınavın uygulanması, güvenlik önlemleri, sınav ücretinin yatırılması, sonuçlara itiraz vb. sınav ile ilgili güncel gelişmeler, başvuru tarihlerinde ÖSYM tarafından adaylara duyurulacaktır.

Başvurusunu bir başvuru merkezinden yapacak adaylar, ÖSYM’nin internet adresinden edinecekleri Aday Başvuru Formunu (Sınava başvuru tarihlerinde yayımlanacaktır) doldurmuş olarak ÖSYM Başvuru Merkezlerine şahsen başvuracaklardır. Adayların başvurularını yaparken, doldurulmuş Aday Başvuru Formu ile beraber nüfus cüzdanı yahut T.C. Kimlik Kartı yahut geçerlilik zamanı dolmamış pasaportlarının aslını yanlarında bulundurmaları zorunludur (Nüfus cüzdanı yahut T.C. Kimlik Kartı yahut geçerlilik zamanı dolmamış pasaport haricinde Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından verilen ve yeni kimlik kartları teslim alınıncaya kadar geçerli olan “fotoğraflı, imzalı-mühürlü/barkodlu-karekodlu” yahut “fotoğraflı, barkodlu-karekodlu”Geçici Kimlik Belgesi de geçerli kimlik belgesi olarak kabul edilir).

YÖKSİS’te ve ÖSYM arşivinde eğitim bilgisi bulunmayan yahut bu bilgilerinde düzeltme/değişiklik olan adayların hukuk fakültesinden mezun olduğuna dair diploma yahut mezuniyet belgesi ile yabancı bir hukuk fakültesini bitirenlerin ise diploma yahut mezuniyet belgesi ile Türkiye’deki hukuk fakülteleri programlarına göre eksik kalan derslerden sınava girip başarılı olduğuna dair belgeyi, hukuk fakültesinden mezun olanlar haricinden alınacak adaylar yönünden, hukuk yahut hukuk bilgisine programlarında yeterince bulunduran siyasal bilgiler, idari bilimler, iktisat ve maliye alanlarında en az dört yıllık yükseköğrenim yapmış yahut bunlara denkliği kabul edilmiş yabancı öğretim kurumlarından mezun olduğuna dair belgeyi (Belgelerin onaylı örneği de kabul edilir) başvuruda yanlarında bulundurmaları ve belgelerinin onaylı bir misal verilecek olursai başvuru merkezi görevlisine teslim etmeleri zorunludur.

Başvuru ekranına yansıtılan YÖKSİS kaynaklı eğitim bilgileri, ÖSYM başvuru merkezlerinde değiştirilemez. YÖKSİS’teki eğitim bilgilerinde noksanlık/düzeltme olan adayların başvuru zamanı içinde kendi üniversitelerine başvurarak bu bilgilerinin düzeltilmesini sağlamaları gerekir.

YÖKSİS’te eğitim bilgisi bulunmayan adaylardan (yurt dışı, askeri okul mezunları ile ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminden yabancı uyruklu numarası (0 ile başlayan YU numarası) edinenler) ÖSYM arşivinde de eğitim bilgisi bulunmayan yahut ÖSYM arşivindeki eğitim bilgilerinde düzeltme/değişiklik yer alanların bu bilgileri ÖSYM başvuru merkezlerince başvuru aşamasında değiştirilebilecek/düzeltilebilecektir.

Başvuru merkezi görevlisi tarafından adayın Aday Başvuru Formundaki bilgileri ile beraber web kamerayla alınacak fotoğrafı da elektronik ortama aktarılacaktır (ÖSYM kayıtlarında geçerli bir fotoğrafı (*) yer alan adayların resimlerının çekilmesi sistem tarafından engellenmektedir) Fotoğraf, adayın fiziksel olarak tanınmasını sağlayacak nitelikte olmalıdır.

Başvuruda adayların kimlik, eğitim, iletişim bilgileri ile beraber hangi sınava katılacakları bilgisi de aşağıdaki biçimde alınacaktır:

2020-Adli Yargı Sınavına katılacağım.

2020-Adli Yargı-Avukat Sınavına katılacağım.

2020-İdari Yargı Sınavına katılacağım.

Adaylar, başvuru şartlarını taşımaları halinde, formda ve sistemde yer alan kutucuklardan bir yahut pek çoksını işaretlemek suretiyle, pek çok sınava başvuru yapabileceklerdir.

Başvuru merkezi görevlisi adayın bilgilerini ve fotoğrafını elektronik ortama aktardıktan sonra yazıcıdan alacağı Aday Başvuru Kayıt Bilgileri formunu kontrol etmesi için adaya verecektir. Aday belgeyi kontrol edecek ve bilgiler doğru ise imzalayıp görevliye onaylaması için geri verecektir. Bu aşamadan sonra kişisel bilgilerin doğruluğundan aday sorumlu olacaktır. Belge üstündeki onay kodu sisteme girildikten ve sınav ücreti yatırıldıktan sonra başvuru tamamlanacaktır. Onay kodu girilmeyen ve sınav ücreti yatırılmayan başvurular tamamlanmayacağı için geçersizdir ve sorumluluk adaya aittir.

Bir başvuru merkezinden başvuru yapan adaylar, başvuru hizmeti ücreti ödeyeceklerdir.

ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden kişisel olarak internet aracılığıyla başvuru yapan adayların başvurularının tamamlanması için başvuru ekranında “Başvuru İşlemi ÖSYM’ye Bildirilmiştir.” açıklamasını mutlaka görmeleri, sınav ücretini yatırmaları ve aday başvuru kayıt bilgilerinin bir dökümünü yazıcıdan alarak, başvurunun diğer aşamalarında gerekebileceğinden özenle saklamaları gerekir.

Adaylar başvuru işlemini yaptıktan sonra sınav ücretini ödeyerek başvurularını tamamlayacaklardır.

Sınav ücreti; 1 sınava katılan adaylar için 225,00 TL, 2 sınava katılan adaylar için 337,50 TL, 3 sınava katılan adaylar için 450,00 TL’dir.

Sınav ücreti, 1-9 Ekim 2020 tarihleri arasında ÖSYM’nin internet sayfasında yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile ÖSYM adına yatırılacaktır. Adaylar banka kuruluşlarından sınav ücreti ödemesi yapmamalıdır. Ödeme işlemlerinden kaynaklanabilecek yanlışlardan ÖSYM ve Adalet Bakanlığı sorumlu olmayacaktır. Adaylar, başvuru işlemini yaptıktan sonra sınav ücretini yatırarak başvurularını tamamlayacaklardır. Sınav ücretini zamanı içinde yatırmayan adayların başvuru kayıt bilgileri iptal edilecektir.

Başvuru bilgileri sisteme elde edilen lakin, sınav ücretini zamanı içinde yatırmayan adayların başvuru kayıt bilgileri iptal edilecek ve bina/salon atamaları yapılmayacağından bu adaylara Sınava Giriş Belgesi düzenlenmeyecektir.

Engel/sağlık sorunu olan adaylar, bir üniversite yahut devlet hastanesinden alacakları sağlık kurulu raporları ile belgelendirmek kaydıyla engel/sağlık durumlarına uygun olarak “Engelli Salonu”nda sınava alınacaklardır.

Adayların Aday Başvuru Formuna yazdıkları bilgilerin sorumluluğu kendilerine aittir. Aday Başvuru Formuna yazılan bilgilerdeki eksik ve yanlışlar yüzünden doğacak sonuçlardan aday sorumlu olacaktır. Bir adayın beyanının gerçeğe uymadığı tespit edildiği takdirde bu aday, aradan geçen süreye bakılmaksızın bu sınavdan elde ettiği tüm haklarını kaybedecektir.

C-Başvuru Koşulları

2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Yasasına göre adaylığa atanacakların aşağıdaki şartları taşımaları gerekmektedir:

a) Türk vatandaşı olmak,

b) Adli yargı hakim ve savcı adaylığı ile idari yargı hakim adaylığı için giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü saygınlığıyla 35 yaşını (doğum tarihi 01.01.1985 ve daha sonra olanlar) doldurmamış olmak,

Ayrıca Bakınız.  Jandarma Genel Komutanlığı Muvazzaf Astsubay Alım ilanı

Avukatlık mesleğinden alınacak adli yargı hakim ve savcı adaylığı için; yazılı yarışma sınav tarihi itibariyle avukatlık mesleğinde fiilen en az üç yıl çalışmış olmak, yazılı giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü saygınlığıyla 45 yaşını (doğum tarihi 01.01.1975 ve daha sonra olanlar) doldurmamış olmak,

c) Adli yargı – Avukatlık adli yargı adayları için; hukuk fakültesinden mezun olmak yahut yabancı bir hukuk fakültesini bitirip de Türkiye’deki hukuk fakülteleri programlarına göre eksik kalan derslerden sınava girip başarı belgesi almış bulunmak,

İdari yargı adayları için; Hukuk fakültesinden mezun olmak yahut yabancı bir hukuk fakültesini bitirip de Türkiye’de hukuk fakülteleri programlarına göre eksik kalan derslerden sınava girip başarı belgesi almış bulunmak, hukuk fakültesinden mezun olanlar haricinden alınacak adaylar yönünden, her zamanda alınacak aday sayısının yüzde yirmisini geçmemek üzere, hukuk bilgisine programlarında yeterince bulunduran siyasal bilgiler, idari bilimler, iktisat ve maliye alanlarında en az dört yıllık yüksek öğrenim yapmış yahut bunlara denkliği kabul edilmiş yabancı öğretim kurumlarından mezun olmak,

ç) Kamu haklarından yasaklı olmamak,

d) Askerlik durumu itibariyle askerlikle ilgisi bulunmamak yahut muvazzaflık hizmetini yapmış yahut ertelenmiş yahut yedeğe geçirilmiş olmak,

e) Hakimlik ve savcılık görevlerini devamlı olarak yurdun her yerinde yapmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı yahut engelliliği, alışılmışın haricinde çkainatin yadırgayacağı biçimde konuşma ve organlarının hareketini kontrol zorluğu çekmek gibi engeli bulunmamak,

f) Taksirli suçlar hariç olmak üzere, üç aydan fazla hapis yahut affa uğramış olsa bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı yahut şeref ve haysiyet kırıcı bir suçtan yahut kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet püf noktalarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak yahut bu suçlardan yahut taksirli suçlar hariç olmak üzere üç aydan fazla hürriyeti bağlayıcı cezayı gerektiren bir fiilden dolayı soruşturma yahut kovuşturma altında olmamak,

g) Hakimlik ve savcılık mesleğine yakışmayacak tutum ve davranışlarda bulunmamış olmak.

Ç- Başvuru işlemini yapmayan, başvuru koşullarını taşımayan, başvuru koşullarını taşımadığı halde sınav ücretini yatıran, başvurusu geçersiz sayılan, pek çok sınav ücreti yatıran, sınava girmeyen yahut giremeyen, sınava alınmayan yahut sınavdan çıkarılan, sınavda başarı sağlayamayan yahut sınavı geçersiz sayılan, ücret gerektirmeyen bir işlem için ücret yatıran, aynı işlem için pek çok ödeme yapan adayların ödedikleri ücretler iade edilmez/devredilmez.

D- Adalet Bakanlığı tarafından başvurusu kabul edilerek T.C. Kimlik Numarası ÖSYM’ye bildirilen adaylar için ÖSYM tarafından (katılacağı oturumlara göre) Sınava Giriş Belgesi düzenlenecektir. Belge üstünde adayın hangi bina ve salonda sınava gireceği ile adayın girmek istediği sınav/sınavlar, sınav tarihi ve saatleri bulunacaktır. Adaylar başvuru bilgilerine (katılacakları sınav/sınavlara göre) uygun olarak ayrı sınav binalarına atanacaklardır.

E- Adaylar sınava, sınavın yapılacağı hafta içerisinde, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numarası ve aday şifresi girerek edinecekleri Sınava Giriş Belgesi ve nüfus cüzdanı yahut Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı yahut geçerlilik zamanı dolmamış pasaportunun aslı ile kabul edilecektir. Nüfus cüzdanı yahut T.C. Kimlik Kartı yahut geçerlilik zamanı dolmamış pasaport haricinde İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından verilen ve yeni kimlik kartları teslim alınıncaya kadar geçerli olan fotoğraflı, imzalı-mühürlü/barkodlu-karekodlu yahut “fotoğraflı, barkodlu/karekodlu” Geçici Kimlik Belgesi de geçerli kimlik belgesi olarak kabul edilecektir. Bunların haricindeki, sürücü belgesi, iş kimlik kartları vb. diğer tüm belgeler sınava giriş için geçerli belgeler olarak kabul edilmeyecektir. Nüfus cüzdanında soğuk damga basılı olmalı, adayın sınav personellerince kolaylıkla tanınmasını sağlayacak güncel bir fotoğrafı ve T.C. Kimlik Numarası bulunmalı, pasaportun zamanı geçerli olmalıdır. Üstünde soğuk damga, güncel bir fotoğraf yahut T.C. Kimlik Numarası bulunmayan (T.C. Kimlik Numarası elle yahut daktilo ile sonradan yazılmış yahut ilave edilmiş olmamalıdır) nüfus cüzdanları ile geçerlilik zamanı bitmiş pasaportlar kabul edilmeyecektir. Bir aday bu belgeleri yanında olmadığı halde Sınav Koordinatörlerinin, ÖSYM Temsilcilerinin, bina yahut salon personellerinin kararıyla herhangi bir salonda sınava alınmış olsa bile, bu adayın sınavı ÖSYM Yönetim Kurulunca geçersiz sayılacaktır.

F- ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine erişim için şifresini unutan adaylar, ÖSYM Sınav Koordinatörleri/yetkili Başvuru Merkezlerine nüfus cüzdanı yahut T.C. Kimlik Kartı yahut geçerlilik zamanı dolmamış pasaportları ile şahsen başvurarak ücreti karşılığında yeni şifrelerini edinebileceklerdir (Nüfus cüzdanı yahut T.C. Kimlik Kartı yahut geçerlilik zamanı dolmamış pasaport haricinde Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından verilen ve yeni kimlik kartları teslim alınıncaya kadar geçerli olan fotoğraflı, imzalı-mühürlü/barkodlu-karekodlu “Geçici Kimlik Belgesi”nin aslı geçerli kimlik belgesi olarak kabul edilir). Şifrenin edinilmesi ile ilgili ayrıntılı bilgi ÖSYM’nin internet sayfasında bulunmaktadır.

G- Kişisel olarak internet yahut ÖSYM başvuru merkezleri (Tüm il/ilçe ÖSYM Sınav Koordinatörlükleri) aracılığıyla elektronik ortamda başvuru yaptıktan ve sınav ücretini ödedikten sonra;

Avukatlık Mesleğinden Adli Yargı Hakim ve Savcı Adaylığı Yazılı Yarışma Sınavına Girmek Talep edenler;

1)Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü internet sayfasından (http://www.pgm.adalet.gov.tr) temin edecekleri Avukatlık Mesleğinden Adli Yargı Hakim ve Savcı Adaylığı Yazılı Yarışma Sınavı Başvuru Formunu (bu form eksiksiz bir biçimde doldurulup imzalanacaktır),

2)Avukatlık Adli Yargı Hakim ve Savcı Adaylığı Sınavına başvuranların yazılı sınav tarihi itibariyle fiilen üç yıl avukatlık yaptığını tespit etmek maksadıyla,

a-)Serbest Avukatlık Yapanlar İçin:

aa)Fiilen avukatlık yapılan tarihleri gösteren kayıtlı olunan barodan alınacak baro yönetim kurulu kararının aslını,

ab)Baroya kaydı devam ederken bir kurum yahut kuruluşta çalışanlar, çalıştıkları kurum ve kuruluştan alacakları hizmet belgesi aslını, ( Bu belgenin çalışma zamanınin başlangıcını, çalışma bitmiş ise bitiş tarihini ve hangi unvanda çalışıldığını göstermesi gerekmektedir)

b-)Kamu kurum ve kuruluşlarında avukatlık hizmetleri sınıfında kadrolu yahut sözleşmeli olarak görev yapan avukatlar ile avukatlık ruhsatnamesine sahip hukuk müşavirleri için:

ba)Avukatlık ruhsatnamesinin misal verilecek olursai,

bb)Avukat yahut hukuk müşaviri olarak görev yaptığı süreleri gösteren ilgili kurumdan alınacak hizmet belgesinin aslını,

bc)Kamu kurum ve kuruluşlarında avukatlık hizmetleri sınıfında kadrolu yahut sözleşmeli olarak görev yapan avukatlar ile avukatlık ruhsatnamesine sahip hukuk müşavirleri, serbest avukatlıkta geçirdikleri süreyle beraber fiilen üç yılı tamamlamaları halinde serbest avukatlık yaptıkları dönem için fiilen avukatlık yaptıkları tarihleri gösteren kayıtlı oldukları barodan alacakları baro yönetim kurulu kararının aslını,

(Başvuru tarihi itibariyle üç yılı doldurmamakla beraber yazılı yarışma sınavı tarihinde (22 Kasım 2020) bu süreyi dolduracak olanlar, yazılı sınava katılma hakkına sahiptirler. Lakin bu durumdaki ilgililerin mülakata katılmaya hak kazanmaları halinde; başvuru tarihi ile yazılı yarışma sınavı tarihi arasındaki zamanda fiilen avukatlık yaptığını, mülakattan evvel bunun yanısıra belgelemeleri gerekmektedir)

3) Erkek adaylar için askerlik yaptığına yahut ilişiği olmadığına ya da ertelendiğine yahut yedeğe geçirilmiş olduğuna dair belgeyi, (Askerlik yapılmış ise, alınacak olan belgenin askerliğin yapıldığı tarihleri gösterir olması gerekir. Üç yıllık fiili avukatlık zamanı hesaplanırken askerlikte geçirilen süreler hesaba dahil edilmeyecektir)

13-19 Ekim 2020 tarihleri arasında pgm.adalet.gov.tr internet adresi üstünden elektronik ortamda göndereceklerdir***). Mülakata katılmaya hak kazanan avukatlık mesleğinden adli yargı hakim ve savcı adaylarından, istediğimiz ve elektronik ortamda gönderilen belgeler mülakat evvelsinde bunun yanısıra istenecektir.

** Fiilen avukatlık yapılan süreleri gösteren baro yönetim kurulu kararı ve yukarıda belirtilen diğer belgelerin temin edilmesi zaman alabileceğinden, sınava başvuracak adayların hak kaybına uğramamaları yönünden bu belgeleri 13 – 19 Ekim 2020 tarihlerinden evvel elde etmeleri önem arz etmektedir.

Avukatlık mesleğinden adli yargı hakim ve savcı adaylığına geçiş yazılı yarışma sınavı için adayların başvuru formuna yazdıkları bilgilerin sorumluluğu kendilerine aittir. Aday, Başvuru Formuna yazılan bilgilerdeki eksik ve yanlışlar yüzünden doğacak sonuçlardan sorumlu olacaktır. Mülakat evvelsinde istediğimiz belgeleri teslim etmeyen, gerçeğe aykırı beyanda yer alan, 2802 Sayılı Kanunda belirtilen nitelikleri taşımadığı tespit edilen adaylar mülakata alınmayacak olup aradan geçen süreye bakılmaksızın bu sınavdan elde ettiği tüm haklarını kaybedecektir.

Ğ- Adli Yargı Hakim ve Savcı Adaylığı Yazılı Yarışma Sınavına girecek adaylardan evrak istenmeyecektir.

İdari yargı hakim adaylığı yazılı yarışma sınavına girecek adaylardan da yazılı sınav evvelsi evrak istenmeyecektir. Lakin Hukuk Fakültesi mezunları haricinden İdari Yargı Hakim Adaylığı Yazılı Yarışma Sınavına başvuranlar için:

Ayrıca Bakınız.  İçişleri Bakanlığı kaymakam adayı alım ilanı

Hukuk bilgisine programlarında yeterince bulunduran Siyasal Bilgiler, İdari Bilimler, İktisat ve Maliye alanlarından en az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olan adayların anılan alanlardan mezun olup olmadığı ve programlarında hukuk bilgisine yeterince yer verilip verilmediğinin tespiti ÖSYM’den elektronik ortamda alınan veriler üstünden yapılacaktır. Elektronik ortamda kontroller yapılırken tereddüt olması halinde adayların ÖSYM’ye bildirdikleri iletişim bilgileri üstünden irtibat kurularak adaylardan ilgili belgeler istenecektir. Adaylar istediğimiz belgelerini elektronik ortamda Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü’ne göndereceklerdir.

Hukuk Fakültesi haricinde hukuk bilgisine programlarında yeterince bulunduran Siyasal Bilgiler, İdari Bilimler, İktisat ve Maliye alanlarından en az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olan ve mülakata katılmaya hak kazanan idari yargı hakim adaylarından mülakat evvelsinde transkript ile mezuniyet belgeleri bunun yanısıra istenecektir. (belgelerin onaylı örneği kabul edilecektir)

Mülakat evvelsinde istediğimiz belgeleri teslim etmeyen, gerçeğe aykırı beyanda yer alan, 2802 Sayılı Kanunda belirtilen nitelikleri taşımadığı tespit edilen adaylar mülakata alınmayacak olup aradan geçen süreye bakılmaksızın bu sınavdan elde ettiği tüm haklarını kaybedecektir.

H- Hukuk Alanında Doktora Yapmış Olup Mülakata Başvurmak Talep edenler

Adli yargı hakim ve savcı adaylığı ile idari yargı hakim adaylığına hukuk alanında doktora yapmış ve giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibariyle (doğum tarihi 01.01.1985 ve daha sonra olanlar) otuzbeş yaşını doldurmamış olanlar ve Avukatlık mesleğinden adli yargı hakim ve savcı adaylığına geçmek talep edenlerden yazılı yarışma sınavının yapıldığı tarih itibariyle fiilen 3 yıl avukatlık ve hukuk alanında doktora yapmış olanlar giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibariyle (doğum tarihi 01.01.1975 ve daha sonra olanlar) kırkbeş yaşını doldurmamış olmak kaydıyla yazılı sınavdan muaftırlar. Bu şartları taşıyan adaylar yalnızca mülakata tabi tutulacaklardır. Bu nedenle başvuruları elektronik ortamda alınmayacaktır.

Adli yargı hakim ve savcı adaylığı ile idari yargı hakim adaylığına hukuk alanında doktora yapmış olup ve bu sebeple başvuranlar, lisans mezunu olduğunu ve hukuk alanında doktora yaptığını gösteren diploma suretiyle, başvuru formunu, (Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü internet sitesindeki formlar bölümünde yer alan ilgili Sınav Başvuru Formu)

Avukatlık adli yargı hakim ve savcı adaylarından hukuk alanında doktora yapmış olanlar hukuk fakültesinden mezun olduğunu ve hukuk alanında doktora yaptığını gösteren diploma suretlerini ve fiilen avukatlık yaptığı tarihleri gösteren baro yönetim kurulu kararı aslı yahut kamu kurum kuruluşlarında çalışmakta ise hizmet belgesinin aslı ve avukatlık ruhsatnamesi örneği ile başvuru formunu, (Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü internet sitesindeki formlar bölümünde yer alan ilgili Sınav Başvuru Formu)

13-19 Ekim 2020 tarihleri arasında Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü Hakim ve Savcı Adaylığı Bürosuna vermeleri ya da masrafını ödemek şartıyla bulundukları yer Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılacak işlemler daha sonra APS yoluyla göndermeleri gerekir.

Hukuk alanında doktora yapmış olup başvuruda yer alan adayların başvuru formuna yazdıkları bilgilerin sorumluluğu kendilerine aittir. Aday, Başvuru Formuna yazılan bilgilerdeki eksik ve yanlışlar yüzünden doğacak sonuçlardan sorumlu olacaktır. Mülakat evvelsinde istediğimiz belgeleri teslim etmeyen, gerçeğe aykırı beyanda yer alan 2802 Sayılı Kanunda belirtilen nitelikleri taşımadığı tespit edilen adaylar mülakata alınmayacak olup aradan geçen süreye bakılmaksızın bu sınavdan elde ettiği tüm haklarını kaybedecektir.

I- Başvuru Koşullarının İncelenmesi ve Başvurusu Kabul Edilenlerin Duyurulması

Eksik evrakı olan yahut başvuru koşullarını taşımadığı tespit edilenlerin başvuruları kabul edilmeyecek ve ÖSYM’ye gönderilecek başvuru listesine dahil edilmeyeceklerdir.

Avukatlık mesleğinden adli yargı hakim ve savcı adaylığına geçiş ile idari yargı hakim adaylığı yazılı yarışma sınavına girecek adayların başvuru koşullarının mevcut olup olmadığı yönünden incelenecek, şartları taşıyanların adı ve soyadı yazılı liste Bakanlığımız www.pgm.adalet.gov.tr adresinde 30 Ekim 2020 tarihinde ilan edilecektir. Şartları taşımadığı tespit edilenlere durumları bildirilecek olup, bu adaylar yazılı sınava alınmayacaklardır.

İ-Sınavın Yapılma Şekli ve Değerlendirilmesi

Tüm adayların, Sınava Giriş Belgelerinde yazılı “Sınav Saati’nden en az 1 saat evvel sınava girecekleri binanın önünde hazır bulunmaları zorunludur.

Sınav için lüzumlu olan iki adet kurşun kalem, silgi, kalemtıraş, peçete her bir aday için ÖSYM tarafından temin edilecektir. Tüm adaylar, 26 Eylül 2012 tarihli ve 28423 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Adayların ve Sınav Personellerinin Sınav Binalarına Giriş Koşullarına İlişkin Yönetmelik” hükümlerine ve diğer ilgili mevzuata uymak zorundadır. Sınav bina/salonları ÖSYM tarafından kurulacak güvenlik kameraları ile izlenebilecektir. Kamera kayıtları gerektiğinde kanıt olarak kullanılacaktır.

Adaylar testteki suallerın yanıtlarını optik okumaya uygun cevap kağıtlarına işaretleyecekler, cevap kağıtları ÖSYM’de optik okuyucu ile okunacak ve bilgisayar ortamında değerlendirilecektir.

Her aday sınavda, başvurduğu sınava ve diğer başvuru bilgilerine uygun soru kitapçığını ve kendisi adına düzenlenmiş cevap kağıdını kullanacaktır. Cevap kağıdında adayın adı, soyadı, T.C. Kimlik Numarası ve fotoğrafı bulunacaktır. Aday, verilen cevap kağıdının kendisine ait olup olmadığını, sınava başlamadan evvel kendilerine verilen sınav evrakı ile Sınava Giriş Belgelerindeki bilgilerin uyuşup uyuşmadığını kontrol edecektir. Bilgilerin doğruluğunu kontrol etmekten aday kendisi sorumlu olacaktır. Lüzumlu incelemeyi yaptıktan sonra sınav evrakı bilgisinde uyumsuzluk tespit eden aday, salon başkanına başvurarak Sınava Giriş Belgesindeki bilgilere göre düzenlenmiş sınav evrakını edinecektir. Lüzumlu kontrolü yapmadan kendisi için düzenlenmemiş sınav evrakını kabul edip kullanan, cevap kağıdında kendisine ait olmayan bilgiler verdiği tespit edilen adayın sınavı geçersiz sayılır.

Sınavda sualler çoktan seçmeli olacak ve aşağıdaki konulardan oluşacaktır:

Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi ile Ortak Alan Bilgisi Testi: Tüm adaylar için ortak ve zorunlu testlerden oluşur.

Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi: Türkçe (6 soru), Matematik (6 soru), Türk Kültür ve Medeniyetleri (6 soru), Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi (6 soru) ve Temel Yurttaşlık Bilgisi (6 soru) konularıyla ilgili suallerdan,

Ortak Alan Bilgisi Testi: Anayasa Hukuku (7 soru), İdare Hukuku (7 soru), İdari Yargılama Usulü (7 soru), Hukuk Yargılama Usulü (7 soru) ve Medeni Hukuk (7 soru) konularıyla ilgili suallerdan oluşur.

Adli Yargı Testi: Bu test, Adli Yargı Sınavına başvuran adaylar içindir.

Adli Yargı Testi: Borçlar Hukuku (6 soru), Ceza Hukuku (6 soru), Ceza Yargılama Usulü (6 soru), Ticaret Hukuku (6 soru), İş Hukuku (5 soru), İcra ve İflas Hukuku (6 soru) konularıyla ilgili suallerdan oluşur.

Adli Yargı-Avukat Testi: Bu test, Adli Yargı-Avukat Sınavına başvuran adaylar içindir.

Adli Yargı-Avukat Testi: Borçlar Hukuku (6 soru), Ceza Hukuku (6 soru), Ceza Yargılama Usulü (6 soru), Ticaret Hukuku (6 soru), İş Hukuku (5 soru), İcra ve İflas Hukuku (6 soru) konularıyla ilgili suallerdan oluşur.

İdari Yargı Testi: Bu test, İdari Yargı Sınavına başvuran adaylar içindir.

İdari Yargı Testi: Borçlar Hukuku (Genel Hükümler, 7 soru), Ceza Hukuku (Genel Hükümler, 7 soru), Vergi Hukuku (7 soru), Vergi Usul Hukuku (7 soru), Maliye-Ekonomi (7 soru) konularıyla ilgili çoktan seçmeli suallerdan oluşur

Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi ile Ortak Alan Bilgisi Testinde 65 soru bulunacak ve cevaplama zamanı 80 dakika olacaktır.

Adli Yargı Testi, Adli Yargı-Avukat Testi ile İdari Yargı Testinde 35’er soru bulunacak ve cevaplama zamanı her bir test için 50’şer dakika olacaktır.

Adaylara her oturum için bir cevap kağıdı ve bir soru kitapçığı verilecektir. Soru kitapçıkları ve cevap kağıtları, her testin cevaplama zamanı tamamlandıktan sonra adaylardan toplanacaktır.

Her sınav kendi içinde değerlendirmeye alınacaktır. Değerlendirme sırasında yalnız doğru cevaplar dikkate alınacak, yanlış cevaplar dikkate alınmayacaktır.

Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı yahut yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sualler değerlendirme dışı bırakılarak geçerli suallerın puan kıymetinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır.

Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi/konuları yirmi (20) tam puan üstünden; Alan Bilgisi Testi/konuları seksen (80) tam puan üstünden ayrı ayrı değerlendirilecektir.

Bu hesaplamada Alan Bilgisi Testi; Ortak Alan Bilgisi Testi (35 soru) ile Adli Yargı Testi (35 soru) / Adli Yargı-Avukat Testi (35 soru) / İdari Yargı Testi (35 soru) toplamını (70 soru) ifade eder. Bu değerlendirme yapılırken Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi konuları ile Alan Bilgisi Testi konuları kendi aralarında eşit olarak puanlandırılacaktır.

Buna göre; Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi’nde yer alan 5 konu ile Alan Bilgisi Testinde yer alan 11 konu (İdari Yargı Sınavının Alan Bilgisi Testi 10 konu) ayrı birer alt test olarak değerlendirilecektir. Bu 16 alt test (İdari Yargı Sınavı 15 alt test) için adayların ham puanları ayrı ayrı hesaplanacaktır. Her alt test için sınava giren adayların ham puanları kullanılarak ortalama ve herkes tarafından bilinen sapma değerleri bulunacaktır. Yer alan ortalama ve herkes tarafından bilinen sapma değerleri kullanılarak her alt test için adayların ham puanları, ortalaması 50 ve herkes tarafından bilinen sapması 10 olan herkes tarafından bilinen puanlara dönüştürülecektir.

Ayrıca Bakınız.  İstanbul Büyükşehir Belediyesi 6 Müfettiş Yardımcısı Alım ilanı

Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi’nde yer alan 5 alt test için hesaplanan herkes tarafından bilinen puanların her biri 1/5 ağırlıklandırma katsayısıyla çarpılarak toplanacak ve Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi Ağırlıklı Puanı bulunacaktır.

İdari Yargı Sınavı değerlendirme işlemlerinde; Alan Bilgisi Testinde yer alan 10 alt test için hesaplanan herkes tarafından bilinen puanların her biri 1/10 ağırlıklandırma katsayısı ile çarpılarak toplanacak, Adli Yargı Sınavı ile Adli Yargı-Avukat Sınavının değerlendirme işlemlerinde ise Alan Bilgisi Testinde yer alan 11 alt test için hesaplanan herkes tarafından bilinen puanların her biri 1/11 ağırlıklandırma katsayısı ile çarpılarak toplanacak ve Alan Bilgisi Testi Ağırlıklı Puanı bulunacaktır.

Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi Ağırlıklı Puanı, en büyüğü 20, en küçüğü Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi’nin bütününde hesaplanan en düşük ham puan kıymetinin 2/3 ile çarpılması sonucu bulunacak değer olacak biçimde puanlara dönüştürülecek ve bu puan Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi Başarı puanı olarak adlandırılacaktır.

Alan Bilgisi Testi Ağırlıklı Puanı, en büyüğü 80, en küçüğü Alan Bilgisi Testi’nin bütününde hesaplanan en düşük ham puan kıymetinin 8/7 ile çarpılması sonucu bulunacak değer olacak biçimde puanlara dönüştürülecek ve bu puan Alan Bilgisi Testi Başarı puanı olarak adlandırılacaktır. Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi Başarı Puanı ile Alan Bilgisi Testi Başarı Puanı’nın toplanması ile Genel Başarı Puanı hesaplanacaktır.

Bu hesaplamalar sonucu, adayların başvurularına ve aldıkları testlere göre;

Adli Yargı Genel Başarı Puanı, Adli Yargı-Avukat Genel Başarı Puanı ve/yahut İdari Yargı Genel Başarı Puanı hesaplanacaktır.

Adayların, katıldıkları oturumlarda yer alan test yahut testlerde hiçbir işaretleri bulunmaması durumunda ilgili adayların bu test yahut testlerden 0 (sıfır) ham puan aldıkları kabul edilir.

Adli Yargı Sınavında; Genel Başarı Puanı sıralamasına göre en yüksek puan alan adaydan başlanmak üzere ilan edilen kadronun (1000) iki katı fazlası olan 3000 aday mülakata katılmaya hak kazanacaktır. 3000 inci aday ile aynı puanı alan adaylar da Adalet Bakanlığı tarafından yapılacak mülakata çağrılacaktır. 70 ve üzeri puan alanların sayısı 3000’e ulaşmadığı takdirde yalnızca 70 ve üzeri puan alan adaylar mülakata çağırılacaktır.

Adli Yargı-Avukat Sınavında; Genel Başarı Puanı sıralamasına göre en yüksek puan alan adaydan başlanmak üzere ilan edilen kadronun (100) iki katı fazlası olan 300 aday mülakata katılmaya hak kazanacaktır. 300 üncü aday ile aynı puanı alan adaylar da Adalet Bakanlığı tarafından yapılacak mülakata çağrılacaktır. 70 ve üzeri puan alanların sayısı 300’e ulaşmadığı takdirde yalnızca 70 ve üzeri puan alan adaylar mülakata çağırılacaktır.

İdari Yargı Sınavında; Genel Başarı Puanı sıralamasına göre en yüksek puan alan adaydan başlanmak üzere ilan edilen kadronun (100) iki katı fazlası olan 300 aday mülakata katılmaya hak kazanacaktır. 300 üncü aday ile aynı puanı alan adaylar da Adalet Bakanlığı tarafından yapılacak mülakata çağrılacaktır. 70 ve üzeri puan alanların sayısı 300’e ulaşmadığı takdirde yalnızca 70 ve üzeri puan alan adaylar mülakata çağırılacaktır.

Sınav sonuçları, her sınav için ayrı ayrı açıklanacak, ÖSYM’nin internet sayfasından duyurulacak, adayların adresine bunun yanısıra sınav sonuç belgesi gönderilmeyecektir. Adaylar sınav sonuçlarını, ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile öğrenebileceklerdir. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.

Kontenjana giren adayların sınav sonuç bilgisinde, “Mülakata katılmaya hak kazandınız. Mülakat tarihlerini Adalet Bakanlığı’nın internet sayfasından takip ediniz.”; 70 ve üstünde puan alan lakin, kontenjana giremeyen adaylar için “Kontenjan sebebiyle mülakata katılmaya hak kazanamadınız.”; 70 puanın altında puan alan adaylar için ise “Kazanamadınız.” ibaresi yazılacaktır.

J-Sınava Geç Başvuru

Geç başvuru günü, 23 Ekim 2020 tarihinde olup, adaylar başvurularını başvuru merkezinden yahut https://ais.osym.gov.tr internet adresinden yapacaklar ve sınav ücretini yatırarak başvurularını tamamlayacaklardır.

Geç başvuru gününde başvuru yapan adayların sınav ücreti, 1 sınava katılan adaylar için 337,50 TL, 2 sınava katılan adaylar için 506,25 TL, 3 sınava katılan adaylar için 675,00 TL’dir. Geç başvuru gününde yapılan başvurularda sınav ücreti, aynı gün saat 23.59’a kadar ÖSYM’nin internet sayfasında e- İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile yatırılacaktır.

Geç başvuru gününde sınava başvuru yapan ve sınav ücretini yatıran Avukatlık mesleğinden adli yargı hakim ve savcı adayları G bendinde istediğimiz belgeleri 26 Ekim 2020 tarihinde pgm.adalet.gov.tr internet adresi üstünden elektronik ortamda gönderecektir. Mülakata katılmaya hak kazanan avukatlık mesleğinden adli yargı hakim ve savcı adaylarından, G bendinde istediğimiz ve elektronik ortamda gönderilen belgeler mülakat evvelsinde bunun yanısıra istenecektir.

Geç başvuru gününde sınava başvuru yapan ve sınav ücretini yatıran Hukuk Fakültesi haricinde hukuk bilgisine programlarında yeterince bulunduran Siyasal Bilgiler, İdari Bilimler, İktisat ve Maliye alanlarından en az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olan İdari Yargı hakim adaylarından, elektronik ortamda kontroller yapılırken tereddüt olması halinde adayların ÖSYM’ye bildirdikleri iletişim bilgileri üstünden irtibat kurularak ilgili belgeler istenecektir. Adaylar istediğimiz belgelerini elektronik ortamda Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü’ne göndereceklerdir.

Hukuk Fakültesi haricinde hukuk bilgisine programlarında yeterince bulunduran Siyasal Bilgiler, İdari Bilimler, İktisat ve Maliye alanlarından en az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olan ve mülakata katılmaya hak kazanan idari yargı hakim adaylarından mülakat evvelsinde transkript ile mezuniyet belgeleri bunun yanısıra istenecektir. (belgelerin onaylı örneği kabul edilecektir)

Mülakat evvelsinde istediğimiz belgeleri teslim etmeyen, gerçeğe aykırı beyanda yer alan, 2802 Sayılı Kanunda belirtilen nitelikleri taşımadığı tespit edilen adaylar mülakata alınmayacak olup aradan geçen süreye bakılmaksızın bu sınavdan elde ettiği tüm haklarını kaybedecektir.

(Geç başvuru gününde Hukuk Fakültesi mezunu olarak İdari Yargı Hakim Adaylığı ve Adli Yargı Hakim ve Savcı Adaylığı yazılı yarışma sınavlarına başvuru yapan adaylardan herhangi bir belge istenilmeyecektir.)

K-Sınav Sonucuna İtiraz

Sınav sonucunun incelenmesini isteyen adaylar, sonuçların ÖSYM tarafından elektronik ortamda açıklanmasından bu yana en geç 10 gün içinde (sonuçların açıklandığı tarihten bir gün sonra başlamak üzere), ÖSYM’nin internet sayfasında yer alan “Adaylar Tarafından Dilekçe Gönderilmesi ve İşlem Ücretleri” konulu duyuru doğrultusunda Genel Amaçlı Dilekçe misal verilecek olursai kullanarak ÖSYM’ye başvurmalıdırlar. Sınav suallerına ilişkin itirazlar ise, sınav tarihinden bu yana 3 iş günü içerisinde aynı biçimde yapılmalıdır (Yapılacak her türlü itiraz, adayın dava açabilme hakkı için geçerli 10 günlük dava açma zamanıni durdurmaz). Bu adayların inceleme masrafları karşılığı, ÖSYM’nin T.C. Halkbank Ankara Kurumsal Şubesi TR40 0001 2009 4520 0044 0002 07 numaralı hesabına lüzumlu ücreti yatırdıklarını gösteren dekontunu dilekçelerine eklemeleri gerekir. Dilekçe ÖSYM Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı 06800 Bilkent/Ankara adresine ulaştırılmalıdır. ÖSYM zamanı içinde yapılan itirazları inceleyecek, sonuçlarını adaylara ve gerektiğinde ilgili kuruma 10 gün içerisinde posta ile bildirecektir. Zamanı geçtikten sonra yapılan itirazlar ile üstünde adayın T.C. Kimlik Numarası, adresi, evrak referans numarası vb. bilgiler yazılı olmayan, imzalanmamış dilekçeler işleme alınmayacak ve cevaplandırılmayacaktır. Süre hesabında ÖSYM Genel Evrak kaydına giriş tarihi esas alınacaktır. ÖSYM, uygun gördüğü takdirde aday dilekçelerini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden alabilecek ve/yahut adayların vermiş olduğu dilekçeleri https://ais.osym.gov.tr internet adresinden cevaplayabilecektir.

L-ÖSYM’de yer alan her türlü sınav evrakının aslı yahut sureti, yargı organlarının aksi kararları olmadıkça, aday dahil hiçbir kişi ya da kuruma gösterilmez ve verilmez. Lakin; adaylar, “Adaylar Tarafından Dilekçe Gönderilmesi ve İşlem Ücretleri” konulu duyuru doğrultusunda adaylar, sınavda kullanmış oldukları kendi soru kitapçığı ve cevap kağıdının görünümünü ÖSYM’de (Ankara’da), her oturum ayrı ayrı olmak üzere ücreti karşılığı, 6114 sayılı Kanun’un 7. maddesinin dördüncü fıkrasında belirtilen imha zamanı sona ermeden inceleyebileceklerdir.

M-Sınavda uygulanacak suallerın telif hakları ÖSYM’ye aittir. Sualler, ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından yayımlanmasına karar verilenler hariç, hiçbir kişi yahut kuruma verilmez. Sualler, basılı yahut internet ortamında yayımlanamaz. ÖSYM’nin yazılı izni olmadan, hangi amaçla olursa olsun, tamamının yahut bir kısmının kopya edilmesi, resimlerının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması, kullanılması yahut yayımlanması yasaktır. Aksi yönde fiillere karşı, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu gereğince kanuni yollara başvurulacaktır. Sınava giren adaylar, bu durumu kabul etmiş sayılırlar.

D U Y U R U L U RCevap bırakın