Bilge kişi: Faydalı ve işinize yarar bilgilerden oluşan güncel paylaşımlar yapan bilgi portalı. Bilge kişi kimdir?, Bilge kime denir?

Adet Kanı Büyüsü Nedir Kimlere ve Nasıl Yapılır Ne İşe Yarar Korunmak İçin Ne Yapmalı 2021-2022

Adet Kanı Büyüsü Nedir Kimlere ve Nasıl Yapılır Ne İşe Yarar Korunmak İçin Ne Yapmalı 2021-2022

Adet kanı büyüsü gibi inanılmaz sorunlu yaklaşımlar mevcut. Ne yazık ki bu konuya ilişkin ilgi ve yaklaşım son dönemde ziyadesiyle artmış görünüyor. Hatta ne işe yaradığına ilişkin o kadar enteresan açıklamalar var ki kendisini medyum kisfesiyle tanıtan şarlatanlar bu büyüyü kullanarak birisini kendinize aşık edebileceğinizi yada birisinden ayırabileceğinizi, kısmetini kapatabileceğinizi ve hatta biraz daha ileri giderek ona zarar verebileceğinizi iddia etmektedir. Bu yaklaşım şekli ne yazık ki çok sorunlu olduğu gibi kronik bir hal de almaya başlıyor. Zaman zaman web sitemizde bu tür konulara yer veriyor ve insanları bilgilendirmeye çalışıyoruz. Farkındalığı artırmak amacıyla yaptığımız bu tür bilgilendirmeler de referans kaynak olarak da Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulunu tercih ediyoruz. Amacımız dinen yasak olan ve haram kılınmış büyüye karşı toplumumuzu bilinçlendirmek aynı zamanda da bu tür saçmalıklarla toplumun zihnini bulandırarak onları suistimal eden insanları önüne geçmektir.

Yaşadığımız dönemin etkisinden mi bilinmez hayatında her şeyi tüketen toplumumuz sevgisini de ilgisini de tüketmekte karşısındaki kişi için çaba göstermekten geri durmakta. Kadın veya erkek cinsiyet fark etmeksizin sevdiklerini en kısa yoldan bağlamak, ilişkisini bir düzene koymak ve hayatını bunun üzerine inşa etmek istiyor. Aslında tüm sorun da büyük ölçüde bu arayıştan yada niyetten kaynaklanıyor. İlişkilerin büyük bir bölümünün ayrılıkla sonuçlanmasının nedeni kişilerin eşlerine hak ettiği değeri vermemesi ve gereken emeği harcamamasından kaynaklanıyor. Bu yazıyı sizinle paylaşmamızdaki amaç ise ne yazık ki kişilerin bu tür arayışlarının olması ve kendisini medyum diye tanıtan kişiler tarafından suistimal edilmesidir. Büyü konusunda Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu’nun açıklamasını sizinle paylaşalım istedik.

Ayrıca Bakınız.  Ahzab suresi fazileti mutluluğun şifresi

Adet Kanı Büyüsünden ve sihirden korunmak için ne yapılmalıdır?

Sihir veya büyü literatürde el çabukluğu, göz boyama ve yaldızlı sözler söyleme yoluyla gerçekleştirilen hile ve aldatma işi ya da şeytanla yakınlık kurup ondan yardım alma ve nesnelerin şeklini değiştirme iddiası şeklinde tanımlanmıştır. (Bkz. “Sihir”, DİA, XXXVII, 170-172). Sihir faaliyetlerinin, dini değerlerle bir bağlantısı olmadığı gibi bu işlerle uğraşanlar ahlaki bir amaç da gözetmezler. Bu tür uğraşılardaki temel hedef, çıkar sağlamaktır.

İslam dini, büyük günahlar arasında saydığı sihri şiddetle yasaklamış, Kur’an-ı Kerim’de sihir yapanların ahiretten nasibi olmadığı ve bunu yapanların şerrinden Allah’a sığınılması gerektiği vurgulanmıştır (Bakara, 2/102; Felâk, 113/4). Hz. Peygamber (s.a.s.) de sihir yapmayı yedi büyük günah arasında saymıştır (Buhârî, Vesâyâ, 23; Müslim, İman, 145).
Cahiliye devrinde sihir/büyü çok yaygındı. Cincilik, kâhinlik, yıldızlardan hüküm çıkarmak, fal oklarına başvurmak, iplere düğüm atıp üflemek gibi işlemler yapılırdı. Müşrikler bu durumun da etkisiyle işi, Kur’an’ın bir sihir eseri olduğunu ileri sürmeye kadar vardırmışlardı (Sâd, 38/4; Zârîyât, 51/52).
Büyücülerin her şeyi bildiği, başaramayacakları şeylerin bulunmadığı şeklindeki inançlar İslam’a aykırıdır. Bu yüzden bazı müslüman bilginler, gerçekliği bulunmayan bir aldatmaca ve safsata olduğu gerekçesi ile büyünün gerçekliğini reddetmişlerdir (Bkz. Cassâs, Ahkâmü’l-Kur‘ân, I, 51; Nevevî, Ravda, IX, 129, 346).

Sihire ve büyüye karşı en etkili çözüm, Allah’a sığınmak ve ona güvenmektir. Hz. Peygamber (s.a.s.), her şeyin şerrinden Allah’a sığınarak sürekli Felâk ve Nâs sûreleri ile Âyete’l-kürsî’yi okumuştur (Buhârî, Vekâle, 10; Fezâilü’l-Kur’an, 10; Tirmizî, Fezâilü’l-Kur’an, 3). Ayrıca o, torunları Hz. Hasan ve Hüseyin’i (r.a.) nazar, büyü ve benzeri olumsuzluklardan korumak için şu duayı okumuştur:
أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّةِ مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ وَهَامَّةٍ ، وَمِنْ كُلِّ عَيْنٍ لاَمَّة
“Her türlü şeytan ve zehirli hayvanlardan ve bütün kem gözlerden Allah’ın eksiksiz kelimelerine sığınırım.” (Buhârî, Ehâdîsu’l-enbiyâ, 10; bkz: İbn Mâce, Tıb, 36).
Bunun yanında büyüye maruz kalan kimsenin, şifayı Allah’tan umarak güvendiği insanlara müracaatla kendisine Kur’an okutması ve dua ettirmesinde bir sakınca yoktur. Din İşleri Yüksek Kurulu 28 Eylül 1979 tarih ve 1883 sayılı kararında, Cenab-ı Hak’tan şifa umarak hastalara Kur’an-ı Kerim ve şifa ile ilgili dualar okumanın câiz, halkı kandırmak ve gaipten haber vermek amacıyla üfürükçülük yapmanın ise dinen yasak olduğunu belirtmiştir.

Ayrıca Bakınız.  Kurban Bayramının Önemi ve Fazileti

Büyü hakkında vikipedia üzerinden daha geniş bilgiye ulaşmak için Büyü ziyaret ediniz.Cevap bırakın