Bilge kişi: Faydalı ve işinize yarar bilgilerden oluşan güncel paylaşımlar yapan bilgi portalı. Bilge kişi kimdir?, Bilge kime denir?

Ayetel Kürsi’nin Arapça ve Türkçe okunuşu

Ayetel Kürsi, Kuran-ı Kerim’in en faziletli ve değerli ayetlerinden olarak çok fazla okunması tavsiye edilmektedir. Bakara Suresinin 255. Ayetlerinde bulunan Ayetel Kürsi, Medine’de nazil olmuştur. Ayete’l Kürsi’nin her durumda okunması başta Peygamber Efendimiz (s.a.s) olmak üzere birden sık alim tarafından tavsiye edilmektedir. Ayetel Kürsi’nin çok fazla okunmasıyla alakalı Peygamber Efendimiz (s.a.s)’in hadisleri yer almaktadır. Kuran-ı Kerim her ayet ve suresi değişik nedenlere bağlı olarak indirilmiştir. Ayetel Kürsi’nin vahiy edilmesinin nedeni ise müşriklerin Allah’ın varlığını ve birliğini reddetmeye devam etmesidir.

AYETEL KÜRSİ’NİN FAZİLETLERİ

Kuran-ı Kerim’de bulunan her ayet farklı bir konuya açıklık getirerek insanlara doğru yolu göstermektedir. Ayetel Kürsi ise Allah’ın varlığını ve birliğine vurgu yaparak iman etmeyenlerin tövbeye gelmesi maksadıyla indirilmiştir. Ki̇şi̇leri̇n her başları sıkıştığında Ayetel Kürsi’yi okumasının nedeni Allah’ın merhametine ve kudretine sığınarak O’nun yüceliğini kabul etmeleridir. Ayetel Kürsi okumanın faziletleri:

Devamlı olarak Ayetel Kürsi okuyan insana Allah, hayırlı ve güzel kapılar açar. İşleri rast gider.
Ayetel Kürsi’yi her gün okumayı alışkanlık haline getiren birinin geçmiş günahları affedilir.
Korkan birinin korkusunu alır, içini ferahlatır.
Yemeklerin daha bereketli olması için yemek pişirirken yahut alışveriş yaparken Ayetel Kürsi okunması tavsiye edilir.
Yeni bir işe başlarken işlerin rast gitmesi için Ayetel Kürsi okunması önerilir.
170 defa Ayetel Kürsi okuyan birinin istekleri gerçekleşir.
Her gün Ayetel Kürsi okumayı alışkanlık haline getiren bireylerin parası bereketlenir, rızkı artar ve daha çok helal para nasip olur.
313 defa okuyan birinin arzuları yerine getirilir.

Ayrıca Bakınız.  Hızır Aleyhisselamın Rızık ve Şifa Duası

HADİSLERLE AYETEL KÜRSİ’NİN ÖNEMİ

‘Bu ayet herhangi bir evde okunduğunda, şeytanlar o evi otuz gün süreyle terk ederler ve hiçbir büyücü erkek ve hiçbir kırk gece süreyle o eve giremez.’

‘Kim, Ayetü’l-Kürsi’yi her farz namazın peşinden okursa, cennete girmesine, ölümden başka hiçbir şey mâni olmaz (Ölünce cennete girer). Onu okumaya, lakin sıddık yahut abid bireyler devam eder. Kim onu, yatağına girdiğinde okursa, Allah o kimseyi kendi canı, komşusu, komşusunun komşusu ve çevresindeki evler hususunda emin kılar.’

Paygamber Efendimiz (s.a.s) muhacirlerin sofasında bize vardı. Bir kişi sordu: “Ey Allah’ın Resulü! Kur’ân’ın hangi ayeti daha büyüktür?” Cenâb-ı Peygamber, Ayetü’l-Kürsî’yi okudu ve: “Bu en büyük ayettir” dedi.

AYETEL KÜRSİAYETEL KÜRSİ ARAPÇA OKUNUŞU

Allâhü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm, lâ te’huzühu sinetün velâ nevm,
lehu mâ fissemâvâti ve ma fil’ard, men zellezi yeşfeu indehu illâ bi’iznih,
ya’lemü mâ beyne eydiyhim vemâ halfehüm,
velâ yü-hîtûne bi’şey’in min ilmihî illâ bima şâe vesia kürsiyyühüssemâvâti vel’ard,
velâ yeûdühû hıfzuhümâ ve hüvel aliyyül azim.

AYETEL KÜRSİ TÜRKÇE MEALİ

Allah, kendisinden başka hiçbir ilâh olmayandır. Diridir, kayyumdur. O’nu ne bir uyuklama tutabilir ne de bir uyku. Göklerdeki her şey, yerdeki her şey O’nundur. İzni olmaksızın O’nun katında şefaatte bulunacak kimdir? O, kulların önüne geçerindekileri ve arkalarındakileri (yaptıklarını ve yapacaklarını) bilir. Onlar O’nun ilminden, kendisinin dilediği kadarından başka bir şey kavrayamazlar. O’nun kürsüsü, bütün gökleri ve yeri kaplayıp kuşatmıştır. (O, göklere, yere, bütün kainate hükmetmektedir.) Gökleri ve yeri koruyup gözetmek O’na güç gelmez. O, yücedir, büyüktür.Cevap bırakın