Bilge kişi: Faydalı ve işinize yarar bilgilerden oluşan güncel paylaşımlar yapan bilgi portalı. Bilge kişi kimdir?, Bilge kime denir?

Cuma Günü Okunacak Dualar ve Anlamları

Kelime mana itibariyle de toplanılmayı bir araya olmayı çağrıştıran Cuma günü İslam dini nazarında oldukça önemli bir yeri olan ve kutsal kabul edilen beş büyük günden biri olma özelliğini taşımaktadır. Bunun yanı sıra bir hafta içinde yer alan günlerin en hayırlı günü olarak kabul edilir. Binlerce yıl önce bile İslam dini açısında mühim olan bir çok hadisenin bu günde yaşandığı gerçektir. Bunlardan bir kısmı ise; ilk insan Hz. Adem (AS)’ın Cuma günü yaratılması, aynı gün cennete konulması, aynı gün dünyaya gönderilmesi ve yine aynı gün tövbesinin kabul edilmesidir. Hz Adem (AS) mübarek Cuma gününde vefat etmiştir. Tüm bunların yanı sıra; İslam dininin gelecekte yaşanacağını belirttiği kıyamet gününün de Cuma günü gerçekleşeceği belirtilmiştir.

Cuma Günü Müminlerin Bayram Günüdür
Cuma günü Müslüman aleminin bayram günü olarak ifade edilmiştir. Özellikle erkekler için farz olan Cuma namazı büyük bir öneme sahiptir. Bu önemli günde yapılacak işler namaz vaktinin dışında gerçekleştirilmelidir. Normal bir Ramazan ve Kurban Bayramı vakitlerinde olduğu gibi herkes birbiriyle selamlaşmalıdır. Küslükler ve dargınlıklara son verilmelidir. Hayır işleyecek işler yapılmalı günahlardan kaçınılmalıdır.

Cuma Günü Duaların Kabul Edileceği Vakit Aralığı
Bu vakit dinen net bir saat veya dakika olarak belirtilmemiştir. Aksine gizli tutulmuştur. Fakat rivayetlere bakıldığında genel olarak belirtilen bir zaman aralığının olduğu da aşikardır. Bu zaman aralığı için; Cuma namazı başladığında hutbe vaktiyle namaz bitimi arsında olduğu söylenmektedir. Bunun yanı sıra Cuma namazının başlamasıyla o günün batmasına kadar olan zaman aralığında da olduğu söylenmektedir.

Cuma Günü Yapılması Gerekenler
Cuma günün önemi sebebiyle bugünde yapılacak ibadet ve duaların iki kat sevap kazandıracağı belirtilmiştir. Özellikle bu mübarek günde günahtan kaçınarak sevap işlemeye özen gösterilmelidir. Bol bol ibadet ve dua edilmelidir.

Ayrıca Bakınız.  En Tesirli Sevdiğine Kavuşma Duası

Cuma Günü Yapılması Gereken İbadetler Nelerdir?
Cuma günü gusleden kişiler büyük sevap kazanır. Allah’ın 99 özel isminin yer aldığı Esma’ül Hüsna okunmalıdır. Tesbihat çekilmelidir. Selavat getirilmelidir. Namaz kılınmalıdır. Sureler ve dualar okunmalıdır. Okunması gereken surelerden bazıları ise; Cuma, Yasin, Kehf, Al-i İmran ve Duhan’dır.

Cuma Günü Okunan Dilek Dualarının Kabulü
En hayırlı gün olarak gösterilen Cuma günü vaktinde edilecek duaların geri çevrilmediği gibi kabul edileceği de rivayetler ve hadisler ile belirtilmiştir. Hadis ve rivayetlerde belirtilen bir diğer nokta ise Cuma günü vakit aralığında öyle bir an vardır ki o anda yapılan duaların hiçbiri geri çevrilmemektedir. Müslümanlar isteklerinin kabulü için özellikle bu önemli vakitte dua ederler. Bu dualara dilek duaları da denir. İsteklerin farklılığına göre yapılacak dilek duaları da farklılık göstermektedir.

Cuma Günü Okunacak En Etkili Dilek Duaları
Cuma günü okunacak en etkili dilek duaları şunlardır:

Şifa Duası Okunuşu: Rivayete göre Hz. Muhammet (SAV) hastalar için bu duayı okurdu. Ezhibil-bes’e rabben’nasi eşfi ve enteş’şafi la şifae illa şifauke şifaen la yugadiru sekame.

Şifa Duası Türkçe Anlamı: Bu hastalığı gider ey insanların Rabbi! Şifa ver, çünkü şifa verici sensin. Senin vereceğin şifadan başka şifa yoktur. Öyle şifa ver ki hiçbir hastalık bırakmasın.

Rızık Duası Okunuşu: Allahümme Ya Ganiyyü, Ya Hamidü, Ya Mübdiü Ya Mu’idü, Ya Rahimü Ya Vedud. Eğisni bihelalike en haramike ve bitaatike an ma’siyetike vebi fadlike ammen sivake.

Rızık Duası Türkçe Anlamı: Ey Gani Ey Hamid, ey icad edici ve ey iade edici, ey merhamet sahibi ve ey muhabbet eden Allah’ım. Helalin ile beni haramdan sakındır. Taatin ilebeni masiyetinden uzaklaştır. Fazlu keremin ile bana senden gayrisini unuttur.

Ayrıca Bakınız.  24 Saatte 100 de 100 Tutan Aşk Duası

Kısmetinizin Açılması İçin Cuma Suresi
Kısmetinizin açılması için Cuma günü abdest aldıktan sonra 2 rekat tövbe namazı kılmalı ve Cuma suresini 18 defa okumalısınız.

Euzubillahimeşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim

1-Yesebbihu lillahi ma fiyssemavati ve ma fiyl’ardıl elmelikilkuddusil-‘aziyzilhakiymi 2-Huvelleziy be’ase fiyl’ummiyyiyne resulen minhum yetlu ‘aleyhim ayatihi ve yuzekkiyhim ve yu’allimuhumulkitabe velhıkmete ve inkanu min kablu lefiy dalalin mubiynin 3-Ve ahariyne minhum lemma yelhaku bihim ve huvel’aziyzulhakiymu 4-Zalike fadlullahi yu’tiyhi men yeşa’u vallahu zulfadlil’azıymi 5-Meselulleziyne hummiluttevrate summe lem yahmiluha kemeselilhımari yahmilu esfaren bi’se meselulkavmilleziyne kezzebu biayatillahi vallahu la yehdiylkavmezzalimiyne 6-Kul ya eyyuhelleziyne hadu in ze’amtum ennekum evliyau lillahi min duninnasi fetemennevulmevte in kuntum sadikıyne 7-Ve la yetemennevnehu ebeden bima kaddemet eydiyhim vallahu ‘aliymun bizzalimiyne 8-Kul innelmevtelleziy tefirrune minhu feinnehu mulakıykum summe tureddune ila ‘alimilğaybi veşşehadeti feyunebiiukum bima kuntum ta’melune 9-Ya eyyuhelleziyne amenu iza nudiye lissalati min yevmilcumu’ati fes’av ila zikrillahi ve zerulbey’a zalikum hayrun lekum in kuntum ta’lemune 10-Feiza kudıyetissalatu fenteşiru fiyl’ardı vebteğu min fadlillahi vezkurullahe kesiyren le’allekum tuflihune 11-Ve iza reev ticareten ev lehveninfaddu ileyha ve terekuke kaimen kul ma ‘ındallahi hayrun millehvi ve minetticareti vallahu hayrurrazikıyne

Cuma Suresi Türkçe Anlamı:
Rahman Rahim olan Allah’ın adıyla

1– Göklerde ve yerde olanların tümü, Melik; Kuddüs; Aziz; Hakim olan Allah’ı tesbih eder. 2– O, ümmîler içinde, kendilerinden olan ve onlara ayetlerini okuyan, onları arındırıp-temizleyen ve onlara kitap ve hikmeti öğreten bir elçi gönderendir. Oysa onlar, bundan önce gerçekten açıkça bir sapıklık içinde idiler. 3– Ve henüz kendilerine ulaşıp-katılmamış olan diğerlerine de (peygamber gönderilmiştir); O (Allah), üstün ve güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir. 4– Bu, Allah’ın dilediğine verdiği fazl (lütuf ve ihsan)ıdır. Allah, büyük fazl sahibidir. 5– Kendilerine Tevrat yükletilip de sonra onu (içindeki derin anlamları, hikmet ve hükümleriyle gereği gibi) yüklenmemiş olanların durumu, koskoca kitap yükü taşıyan eşeğin durumu gibidir. Allah’ın ayetlerini yalanlayan kavmin durumu ne kötüdür. Allah, zalim bir kavmi hidayete erdirmez. 6– De ki: “Ey Yahudi olanlar, eğer siz, (bütün) insanlardan ayrı olarak yalnızca sizlerin gerçekten Allah’ın velileri (dost ve sevgili kulları) olduğunuzu öne sürüyorsanız, şu halde ölümü temenni edin; eğer doğru sözlü iseniz (bunu çekinmeden yapın).” 7– Oysa onlar, ellerinin öne takdim ettikleri dolayısıyla bunu hiçbir zaman temenni edemezler. Allah, zalimleri bilendir. 8– De ki: “Elbette sizin kendisinden kaçtığınız ölüm, şüphesiz sizinle karşılaşıp-buluşacaktır. Sonra gaybı da, müşahede edilebileni de bilen (Allah)a döndürüleceksiniz; O da size yaptıklarınızı haber verecektir.” 9– Ey iman edenler, cuma günü namaz için çağrı yapıldığı zaman, hemen Allah’ı zikretmeye koşun ve alış-verişi bırakın. Eğer bilirseniz, bu sizin için daha hayırlıdır. 10– Artık namazı kılınca, yeryüzünde dağılın. Allah’ın fazlını isteyip-arayın ve Allah’ı çokça zikredin; umulur ki felaha (kurtuluşa ve umduklarınıza) kavuşmuş olursunuz. 11– Oysa onlar (kendilerini tümüyle Allah’a ve İslam’a teslim etmeyenler) bir ticaret ya da bir eğlence gördükleri zaman, (hemen) ona sökün ettiler ve seni ayakta bıraktılar. De ki: “Allah’ın Katında bulunan, eğlenceden ve ticaretten daha hayırlıdır. Allah, rızık verenlerin en hayırlısıdır.”

Ayrıca Bakınız.  Kehf suresi fazileti ve Sırları


Cevap bırakın