Bilge kişi: Faydalı ve işinize yarar bilgilerden oluşan güncel paylaşımlar yapan bilgi portalı. Bilge kişi kimdir?, Bilge kime denir?

Doğal gaz keşfi neleri değiştirecek?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Cuma günü yaptığı açıklamada Karadeniz’de yapılan sondaj çalışmaları neticesinde Tuna-1 (Sakarya) adı verilen alanda 320 milyar metreküp büyüklüğünde bir Tamamen doğal gaz rezervi tespit edildiğini açıkladı.

Arama çalışmaları ve neticesinde tespit edilen rezervin doğrudan ekonomik katkısının yanı sıra, enerjide ithalata bağımlılığı azaltması ve Türkiye’ye bu alanda kazandıracağı tecrübe ve bu sebeple buna benzer keşiflerin önünü açması anlamında stratejik önem taşıdığını düşünüyoruz.

Yapılan açıklamalardan anlaşıldığı üzere, yer alan gazın kalorifik değeri ve saflık derecesi, rezervin yer aldığı bölgenin kıyıya olan mesafesi ve boru hattı ile mevcut dağıtım şebekesine bağlanma olanağı projeye ekonomik fizibilite sağlıyor. Bunun yanı sıra, bundan sonra yapılması planlanan sondajlar Daha sonran rezerv rakamının netleşeceği, nihai rakamda yükselme yahut azalma da olabileceği de belirtiliyor. Gazın 2023 senesinde çıkartılması hedefleniyor.

TPAO tarafından yürütülmesi beklenen proje için 3-4 milyar dolarlık toplam yatırım yapılacağını varsaydık. Yatırımlarımın yaratacağı iş hacmi, ekonomik katkısı, ve oluşturacağı bilgi birikimi dikkate alındığında yalnızca harcama boyutu ile değerlendirilmemesi gerektiğini düşünüyoruz.

Hesaplamalarımız göre 200 dolar / 1000m3 Tamamen doğal gaz fiyatı varsayımı ile projede yaratılacak toplam ciro 64 milyar dolar oluyor. Rezervin 2023 senesinden başlayarak 15 yılda tüketileceğini varsaydık. 2025 senesinde platoya ulaştığında yıllık gaz üretimini 22.5 milyar metreküp olarak tahmin ettik. Bu toplam Tamamen doğal gaz tüketimin %40 dan fazlasının bu bölgeden karşılanabileceğine işaret ediyor. Hesaplamalarımız Tamamen doğal gaz ithalatında 2025 senesinde 4.5 milyar dolar tutarında bir tasarrufa işaret ediyor (GSYH’nın ortalama %0,5’i kadar). Üretim miktarını hesaplarken Türkiye’nin 2025 senesinde kadar sona erecek Tamamen doğal gaz alım kontratlarını dikkate aldık.

Projenin hem paçal Tamamen doğal gaz alım maliyetini düşürmesi hem de Türkiye’nin yeni kontratlarda pazarlık gücünü arttıracak olması önümüzdeki yıllarda Türkiye’de Tamamen doğal gaz fiyat aralıklarını baskılayabilir. Bu üretimde Tamamen doğal gaz kullanan sanayi şirketlerini ve Tamamen doğal gazdan elektrik üretimi yapan firmaların maliyetlerini olumlu etkileyebilir (Sayfa 4). Bunun yanı sıra elektrik fiyat aralıkları için mühim bir belirleyici olan Tamamen doğal gaz fiyat aralıklarında baskı oluşması, serbest piyasada elektrik fiyat aralıklarında da benzer aşağı yönlü baskı oluşturabilir. Bu proje içerisinde yapılacak yatırımlar (platform, boru hattı ve üretim tesisi) ve ileriki zamandaki arama faaliyetleri neticesinde yapılacak yatırımlar bu alanda uzmanlaşmış Tekfen (TKFEN.IS) gibi taahhüt şirketlerine yeni iş olanakları yaratabilir.

Ayrıca Bakınız.  Koronavirüs'ün Yayılması, Sanılandan Biraz Daha Değişik Olabilir

Tamamen doğal Gaz’ın maliyetlerdeki payı / Tamamen doğal Gaz’dan elektrik üretimi

Şişecam (SISE.IS)’ın maliyetleri içinde Tamamen doğal gazın payı %12 iken, aynı oran Petkim (PETKM.IS) için %7 civarında.

Tüpraş (TUPRS.IS)’ın Tamamen doğal gaz maliyeti ise üretim maliyetlerinin ortalama %3’üne denk geliyor.

Enka İnşaat’ın (ENKAI.IS) toplamda 3,854MW kurulu güce sahip 3 adet Tamamen doğal gaz santrali bulunuyor, mevcut FAVÖK katkısı ise negatif.

Turcas’ın (TRCAS.IS) ana ortağı RWE olan 800MW kurulu güce sahip şirkette %30 payı bulunmakta.

Odaş Enerji (ODAS.IS)’nin ise 340MW kömür santraline ilave olarak Urfa’da 140MW’lık Tamamen doğal gaz çevrim santrali bulunuyor.

Ak Enerji’nin (AKENR.IS) ise toplam 1224 MW olan kurulu gücünün 904MW’lık kısmı Tamamen doğal gaz santralinden biraraya geliyor.

Sabancı Holding (SAHOL.IS)’in iştiraki Enerjisa Üretim ise 1,583MW kurulu güce sahip 3 Tamamen doğal gaz santrali işletiyor.

FÖŞ yazdı: Türkiye’nin kaderini değiştirecek keşif

Rus gazı spot fiyattan 3 kat pahalı

Karadeniz Gazı: Hayal mi, gerçek mi?

Güneş enerjisinde dev hamle!Cevap bırakın