Bilge kişi: Faydalı ve işinize yarar bilgilerden oluşan güncel paylaşımlar yapan bilgi portalı. Bilge kişi kimdir?, Bilge kime denir?

Dua Ederken Nelere Dikkat Etmeliyiz?

Dua etmek iman edenler için dünyanın en büyük nimetlerinden birisi olsa gerek. Alemlerin Rabbi, Kainatın Yaratıcısı Yüce Allah’tan istemek dünyanın en büyük nimeti. Bu nedenle bir müslüman Allah’tan istemeli ve dua etmelidir. Peki Dua ederken nelere dikkat etmeliyiz?

Dua Ederken Nelere Dikkat Edilmeli?

Duânın âdabı pek çokdur. Bu cümleden olarak:

 • Evvelâ abdestli bulunmak.
 • Bir namazdan sonra yapılmak.
 • Tevbe ve istiğfarını ve kemâl-i ihlâsını arz eylemek.
 • Kıbleye yönelmek.
 • Duâdan evvel Allah’a çokça hamd ü sena etmek.
 • Rasûl-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretleri’ne çokça salât ve selâm
  eylemek.
 • Duânın nihayetini âmin ile bitirmek.
 • Duâda yalnız kendisini düşünmeyip bütün sâlihleri ve bütün mü’minleri duâya katmak.
 • Bir hâcetini isterken ellerini semâya kaldırıp avuçlarını açarak duâ etmek.
 • Kıtlık; umumî sıkıntı ve felâketlerin def’i için ise ellerinin dışını semâya çevirerek duâ etmek ve Allah’a sığınmak.
 • Celb-i menfaat için yapılan duâların nihâyetinde ellerinin avuçlarını yüzüne mesh eylemek. Def’-i mazarrat için yapılan duâlarda mesh edilmez.
 • Duânın asıl anahtarı ise helâl lokma yemektir.

Rabbiniz buyurdu ki: “Kullarım sana Benden sorarlarsa (şöyle söyle): Ben (onlara) yakınım. Dua eden Bana dua ettiği zaman onun duasına icabet ederim. O halde onlar da Bana dua etsinler, Bana inansınlar ki, doğru yolu bulsunlar.” (Bakara, 186) “Bana dua edin, duanızı kabul edeyim. Bana kulluk etmeye tenezzül etmeyenler aşağılık olarak cehenneme gireceklerdir.” (Mü’min, 60)

Peygamber (s.a.v) şöyle buyurdu: “Dua ibadettir, Rabbiniz buyurdu ki: Bana dua edin ki, duanızı kabul edeyim.” (Ebu Davud, 2/28; Tirmizi 5/211; İbn Mace 2/1258; Sahihu Câmî’is- Sağir 3/150; Sahihu İbn Mace 2/324)1

Ayrıca Bakınız.  Pazar Günü Hacet İçin Okunacak Esmalar

Peygamber (s.a.v) şöyle buyurdu: “Muhakkak Rabbiniz Tebareke ve Teala Hayy’dır ve Kerim’dir. O’na karşı ellerini açarak kaldırdığın zaman boş çevirmekten kulundan hâyâ eder.” (Ebu Davud, 2/78; Tirmizi, 5/557; İbn Mace 2/1271; İbn Hacer, senedinin iyi olduğunu söylemiştir. Bkz. Sahihu Tirmizi, 3/79).

Aleyhissalatu Vesselam buyurdu ki: “Müslüman; içinde günah olmayan bir dua ettiğinde, sıla-i rahmi kesmedikçe Allah (c.c), o kuluna duası sebebiyle şu üç şeyden birini verir: Ya istediğini hemen verir, ya ahiret gününde vermek üzere biriktirir, ya benzer bir günahına karşılık sayar.” Yanındakiler dediler ki: “O zaman çok çok dua edelim.” Buyurdular ki: “Allah da çok çok kabul eder.” (Tirmizi, 5/566).

Dua Nasıl Edilmeli ve Kabulünün Şartları Nedir
Dua Nasıl Edilmeli ve Kabulünün Şartları Nedir

Dua Nasıl Edilmeli ve Kabulünün Şartları Nedir?

 • Allah için ihlaslı olmak
 • Allah’a (c.c) hamd ve sena, Peygamber (s.a.v)’e salat ile başlamak ve bitirmek
 • Duada sebat etmek ve kabul edileceğine tam iman etmek
 • Sabırlı olup, acele kabul edilmesini istememek
 • Huzur-u kalb ile yalvarmak
 • Sıkıntılı veya sıkıntısız olsun her anda dua etmek
 • Tek olan Allah’tan (c.c) başkasına asla dua etmemek
 • Nefsi, ailesi, evladı ve malı aleyhine dua etmemek
 • Sesi ne çok yüksek ne de çok alçak tutmak.
 • Allah’ın (c.c) nimetlerine şükretmek, günahlarını itiraf ederek istiğfarda bulunmak.
 • Duada edebiyatlı, veciz sözler söylemeye çalışmamak
 • Boyun eğmek, huşu içinde olmak, korku-sevinç arası bulunmak.
 • Tevbe ile birlikte günahlara son vermek
 • Duayı üçer defa yapmak
 • Dua ederken kıbleye yönelmek
 • Dua ederken ellerini kaldırmak
 • Duadan önce mümkünse abdest almak.
 • Duada haddi aşmamak

Önce kendi nefsinden başlamak, sonra başkaları için dua etmek. (Nebi (s.a.v)’den sabit olmuştur ki; O, duaya kendi nefsinden başlardı. Yine sabittir ki; O, Enes, İbn Abbas, Ümmü İsmail ve diğerlerine yaptığı dualarında nefsiyle başlamamıştır.) (Tafsilatı için, Nevevi’nin Sahih-i Müslim’e yaptığı şerhe bakınız: 15/144; Tuhfetu’l-Ahvezi, Şerh-i Sünen-i Tirmizi: 9/ 328; Buhari, Meal,
Feth: 1/218).

 • Allah’a (c.c); güzel isimleri ile, yüce sıfatları ile; dua edenin nefsini düzeltmiş olan salih bir amel ile, Salih bir insanın kendisi için yaptığı dua ile tevessülde bulunmak.
 • Dua anında yiyeceğin, içeceğin, giyeceğin, helal olması
 • Herhangi bir günah veya sıla-i rahmi kesmek gibi sözlerle dua etmemek
 • İyiliği emir, kötülüğü nehyetmek
 • Bütün kötülüklerden uzaklaşmak
Ayrıca Bakınız.  Adet Kanı Büyüsü Nedir Kimlere ve Nasıl Yapılır Ne İşe Yarar Korunmak İçin Ne Yapmalı 2021-2022

Duanın Kabul Edileceği Zamanlar, Mekanlar, Durumlar

 • Kadir gecesi
 • Gecenin son kısmı ve farz namazların bitiminden sonrası
 • Ezan ile kamet arası
 • Gecenin herhangi bir saati
 • Ezan okunduğu zaman
 • Yağmur yağdığı zaman
 • Safların Allah yolunda düşman üzerine yürüdüğü zaman,
 • Cuma gününün herhangi bir saati
 • (En kuvvetli görüşe göre, Cuma günü ikindi vaktinin son saatidir). Hutbenin okunduğu, cuma namazının kılındığı saat de olabilir.
 • Zemzem suyunun sadaka niyeti ile içildiği zaman
 • Secde anında
 • Geceleyin uykudan uyanıp da, bu konuda Sünnette bildirildiği gibi dua edildiği zaman
 • Abdestli olarak uyuyup, gece uyanınca dua edildiği zaman
 • Bir ölüm olayının arkasından insanlara dua edildiği zaman.
 • Son teşehüdde Rasulullah (s.a.v)’e salat getirdikten ve Allah (c.c.)’a hamd ü sena ettikten sonra dua edildiği zaman.
 • Allah (c.c.)’a İsm-i Azamı ile dua edildiği zaman (Allah’a ism-i azam ile dua edildiğinde kabul olunur. O, İsm-i Azam ile istendiğinde verilir). (51, 52, 53 No’lu hadislere bakınız).
 • Müslümanın Müslüman kardeşine gıyabında dua ettiği zaman
 • Arafat’da arefe günü dua edildiği zaman
 • Ramazan ayında dua edildiği zaman
 • Müslümanlar zikir meclislerinde toplandıkları zaman
 • Kalbin Allah (c.c)’a yöneldiği ve ihlasın kuvvetlendiği durumda dua edildiği zaman
 • Mazlum, kendine zulmedene beddua ettiği zaman
 • Babanın çocuğuna dua ettiği veya beddua ettiği zaman
 • Yolcu dua ettiği zaman
 • Oruçlu olanın, iftar edinceye kadar yapacağı dua
 • Oruçlu kişinin iftar anında yaptığı dua
 • Çaresiz kimsenin duası
 • Adil imamın duası
 • Hayırlı evladın ebeveyni için yaptığı dua
 • Abdest aldıktan sonra, konuyla ilgili olarak sünnette belirlenmiş şekli ile dua edildiği zaman
 • Küçük cemreyi taşladıktan sonra yapılan dua
 • Orta cemreyi taşladıktan sonra yapılan dua
 • Kabe’nin içinde yapılan dua. Hicr’in içinde yapılan dua da böyledir. Çünkü Hicr, Beyt’in bir parçasıdır.
 • Safa tepesinde yapılan dua
 • Merve tepesinde yapılan dua
 • Meş’ar-ı Haram’da yapılan dua
Ayrıca Bakınız.  Çocuğunuza Mahremiyet Eğitimi Nasıl Vermelisiniz?

Mü’min, Rabbine nerede olursa olsun dua etmelidir. Çünkü Allah Teala (c.c) şöyle buyurmuştur: “(Kullarım sana Benden sorarlarsa, Ben şüphesiz (onlara) yakınım, Bana yalvardığı zaman, dua edenin duasını kabul ederim).” Ancak yukarıda açıklanan zamanlar, yardımın artacağı özel vakitler kılınmıştır.

Dua etmeyle ilgili daha fazla bilgi edinmek için Diyanet İşleri Başkanlığı’na ait https://yayin.diyanet.gov.tr/ adresini ziyaret edebilirsiniz?

Kaynak:

 • http://www.medeniyetvakfi.org/vakif/ana-sayfa/guencel-haberler/duanin-fazileti-adabi-ve-kabulunun-sartlari
 • https://www.islamveihsan.com/dua-ederken-nelere-dikkat-edilmelidir.html
 • Dua, Sâîd el-Kahtanî, Buruc Yayınları
 • Mahmud Sami Ramazanoğlu, Dualar ve Zikirler, Erkam Yayınları

Lütfen kaynak olarak belirttiğimiz siteleri de ziyaret etmeyi unutmayınız.

 Cevap bırakın