Erkek bebek isimleri ve anlamları 2021

0

Erkek bebek isimleri dünyaya gelecek çocuklarına en güzel isimleri vermek için inceleme yapan anne babalar, kelime yönünden zengin olmasının …

Erkek bebek isimleri dünyaya gelecek çocuklarına en güzel isimleri vermek için inceleme yapan anne babalar, kelime yönünden zengin olmasının yanında bununla birlikte tınısının da kulağa hoş gelmesine dikkat etmektedir. Bebeklerinin cinsiyetini öğrenir öğrenmez isim arayışına giren anne ve baba adayları, etnik, modern ve anlamının da güzel olmasına dikkat etmektedir. Son Zamanda Arapça ve Farsça adlara merak salınsa da dilimizde de anlam ve tını yönünden bir hayli zengin isimler de bulunmaktadır. Anne babalar, bebeklerine isim verirken her bakımdan tatmin olmak adına çok sıkı bir incelemeye girerek doğru isimde karar vermeye özen göz önüne sermektedir.

ERKEK BEBEK İSİMLERİ

Son Senelerde bebeklere isim takma kültürü, bilgiye erişimin artmasıyla çeşitlenmiştir. Özellikle yabancı kökenli adlara alakanın artması bu durumun en belirgin kanıtı olarak kabul edilebilir. İslam duyarlıiyeti olan aileler daha çok Kuran-ı Kerim’de yer alıp almadığına dikkat etmekle beraber tınısına da özenmektedir. İşte son senelerde popülerleşmeye başlayan erkek isimlerinin alfabetik sıralaması:

A

ACAR Atılgan,çevik, Gürcü soyundan

ACUN Kainat, kainat

ABDULLAH Allahın kulu

ADAL Ün kazan

ADAR Uygur metinlerinde geçen bir Türk adı; olgunluk, erginlik; omuzdaş

ADNAN Kişilerdan üstün olan; Vatan tutmak; Cennetin orta yerinin adı

ADSAY Moğol hakanlarından biri (Ölümü 1434)

AFŞİN Zırh,silah; Sultan Alparslan’ın komutanlarından biri

AKAL Beyaz ve kırmızı

AKAN Akmakta olan

AKANAY Akıp giden ay

AKARSU Sürekli akıp giden su

AKDORA Karlı dağın doruk noktası

AKIN Düşman topraklarına yapılan saldırı. Birşeyin ardıarkası kesilmeyen geliş durumunda olması

AKINALP Savaşan yiğit kişi

AKGİRAY Temiz ve yaraşır

AKGÜN Gözalıcı gün, uğurlu gün

AKSOY Temizsoy, paksoy; Uğurlu soy, kutlu soy

AKSU Kayalardan sızan tatlı ve duru su. Anadolu’da birçok akarsu ve yer adı.

B

BABÜR Büyük Moğol devletini kuran hükümdarın adı

BAHA Değer, kıymet, üstünlük

BAHADIR Savaşlarda yılmazlığıyla üstünlük kazanan kişi

BALKAN Sarp ve ormanlık sıradağlar

BALKAR Kafkasya’da yaşayan Kıpkaç’ların bir kolu

BALKIR Şimşek

BARAN Direnci kıran, ulu, yüksek

BARIŞ Savaşın sonlandığınin bir anlaşmayla belirlenmesinden sonraki durum

BARLAS Cenkçi, savaşçı

BARTU En eski Türk hanlarından biri

BAŞAR Başarılı ol anlamında

BATIN Karın, kuşak, nesil

BATU Güçlü, güçlü

BATUHAN Batının hanı; Güçlü, güçlü han

BATUR Savaşlarda yılmazlığıyla üstünlük kazanan kişi

BATURALP Yiğitler yiğidi

C

CAN Yaşamı sağladığına ve ölümle vücuttan ayrıldığına inanılan soyut varlık

CANALP CAN+ALP=Cana yakın, sevimli yiğit

CANBERK Sağlam, canlı, metin

CANDAŞ Candan, değerli dost

Ayrıca Bakınız.  Kombi Kullanımında En Ucuz Isınma ve Tasarruf Yöntemleri Nelerdir 2021-2022

CEM Hükümdar, şah

CENK Savaş

CESUR Cesaretli, gözüpek, korkusuz

CEYHAN Akdeniz bölgesinde bir nehir

Ç

ÇAĞDAŞ Çağın koşullarına uyguna uygun; Aynı çağda yaşayan

ÇAĞHAN Çağın hanı; Çağdaş han

ÇAĞIL Çağlamak eyleminden çağıl; Ufak taş parçacıkları, çakıl

ÇAĞIN Yıldırım; Çağa ilişkin

ÇAĞLAR Çağlayan, çağlayıp akan; Şelale

ÇAĞLAYAN Köpürerek yüksekten düşen su

ÇAĞRI Davet

ÇAKABEY Oğuzlarda bir Türk beyi

ÇAKIR Göz rengi mavi, benekli

ÇELİK Özel bir metal alaşımı; Sağlam

ÇETİN Çözümlemesi güç olan

D

DAĞHAN Oğuz tanrılarından biri; Yerkabuğunun çıkıntılı bölümleri; Eski Türklerde dağ tanrısı

DALAY Deniz

DALGA Denizin rüzgarlı havada kabarıp kıyıya sürüklenmesi; Hareketli su kütlesi

DARCAN Sabırsız, aceleci

DEĞER Yüksek nitelikleri olan kimse

DEHA İnsan zekasının ulaştığı en yüksek nokta

DEMİR Yeraltından çıkarılan işlemeye çok uygun bir metel

DENİZ Yerkabuğunun çukur bölümlerini kaplayan birbirine ilişkili tuzlu su yığını; derya

DENİZHAN DENİZ+HAN

DERİN Çok gelişmiş, çok ilerlemiş

DERMAN Güç

DESTAN Efsane

DEVRAN Zaman; devir

DİNÇ Güçlü ve sıhhatli kimse

DİRİM Yaşama gücü

DOĞA Yaradılış ve yapı detaylarının tümü; doğa

DOĞAÇ Evvelden düşünülüp hazırlanmadan yaşanan düşünce, eylem

DOĞAN Kartalgillerden alıştırılarak kuş avında tercih edilen yırtıcı bir kuş

E

ECEVİT Çevik, atılgan

EDİZ Yüksek yer, her şeyin yükseği

EFE Batı Anadolu’nun yiğidi

EFKAN Çığlıklar, inlemeler

EFLATUN Açık mor

EFSUN Büyü

EGE Yaşça büyük, ulu

EGEHAN Engin denizlerin hükümdarı

EGEMEN Gücü yeter olup buyruğunu yürüten

EKİM Sonbahar mevsiminde bir ay; Toprağı ekme eylemi

EKİN Tahılın tarlaya atılmasından harman oluncaya kadarki adı

ELGİN Yurdundan evinden uzak düşmüş kişi

ELHAN Nameler, ezgiler

EMİR Buyruk, komut

EMRAH Saz çalıp, oynayan

EMRE Dost, beylerbeyi, büyük erkek kardeş

F

FERRUH Uğurlu, kutsal

FETHİ Fetih ile alakalı

FEVZİ Zaferle alakalı; Galip, üstün gelen anlamında

FEYEZAN Su baskını ,sel

FEYYAZ Bol, verimli, gür

FEYZULLAH Allah’ın bilimi

FEZA Uzay

FIRAT Türkiye’nin en uzun nehrinin adı

FİKRET Düşünce, akıl, anlayış

DÜŞÜNCESİ Düşünceyle alakalı

FUAT Kalp, gönül

FURKAN İyi ile kötü arasındaki farkı gösteren her şey

G

GİRAY Eskiden Kırım hanlarının ve han ailesinden olan prenslerin kullandığı san.

GÖKALP Mavi gözlü yiğit.

GÖKÇE 1. Güzel, gösterişli kimse. 2. Yiğit, cesur. 3. Mavi gözlü kimse.

GÖRKEM 1. Gösteriş, heybet. 2. İyi gelişmiş, gürbüz.

H

HAKAN 1. Türk, Moğol ve Tatar hanları için “hükümdarlar hükümdarı” anlamında tercih edilen bir unvan. 2. Osmanlı padişahlarına verilen unvan.

Ayrıca Bakınız.  Rüyada bulut görmek hayırlı mıdır?

HALİL Sadık, samimî, dost.

HALUK İyi ahlâk sahibi, iyi huylu, geçimli kimse.

HASAN 1. Güzel.

I

ILGAZ 1. Atın dört nala koşması. 2. Hücum, akın. 3. Çankırı ilinin ilçe merkezi. 4. Anadolu’da bir dağ adı.

ILGIN 1. Serap, belli belirsiz görünme.

İ

İBRAHİM İbranice’de hakların babası anlamındadır.

İHSAN 1. İyilik etme, iyilik. 2. Bağış, bağışlama. 3. Bağışlanan şey.

İLKER İlk doğan erkek çocuklara verilen adlardan biri.

İSMAİL Kutsal kitaplarda adı geçen, ibrahim Peygamberin oğlu olan İbranî peygamberi.

İSMET 1. Masumluk, günahsızlık, temizlik. 2. Haramdan çekinme, namus.

K

KAĞAN 1. Hanların hanı, hükümdar. 2. Tarihte Çin ve Moğol hükümdarlarına verilen ad.

KAYRA Büyük bir kimseden gelen kalitelilik, ihsan

KEMAL 1. Olgunluk, yetkinlik, eksiksizlik. 2. En yüksek değer. 3. Erdem, bilgi.

KEREM 1. Soyluluk. 2. Cömertlik, el açıklığı, bağış.

KIVANÇ 1. Övünç, iftihar

KORCAN Ateşli, canlı, hareketli kimse.

KUTAY 1. Kutlu, uğurlu ay. 2. İpek, ipekli kumaş.

KÜRŞAT Göktürk prenslerinden birinin adı.

L

LEVENT 1. Osmanlı donanmasında ve kıyılarda görev yapan asker sınıfı. 2. Yiğit denizci. 3. Boylu boslu yakışıklı kimse.

LÜTFİ 1. İyilik ve güzellikle alakalı. 2. İhsan, bağışla alakalı

M

MAHMUT Övülmeye değer

MAZHAR 1. Bir şeyin göründüğü çıktığı yer. 2. Şereflenme, onurlanma.

MELİH Güzel, şirin, sevimli.

MERİÇ Balkan yarımadasının güneydoğu kesiminden geçen akarsu.

MERT 1. Erkek. 2. Özü sözü doğru olan.

METE Büyük Türk-Hun İmparatoru. (M.Ö. 209-174)

N

NECATİ Kurtuluşla alakalı; kurtulmuş.

NEDİM 1. Sohbet dostu. 2. Güzel öykü anlatan, tatlı konuşan. 3. Ünlü Osmanlı şairi.

NEVZAT Yeni doğmuş, yeni doğan çocuk.

NİHAT Doğa, huy, yaradılış

NİYAZİ 1. Yalvarma, yakarma. 2. İstek. Arzu. 3. Dua.

O

OĞUZ 1. Sağlam, gürbüz, güçlü delikanlı. 2. Temiz kalpli, dost, iyi arkadaş. 3. Kır adamı, köylü. 4. Saf, deneyimsiz kimse. 5. Türklerin en büyük boylarından birinin ve bu boydan olan kimselerin adı.
OKAN 1. Anlayışlı. 2. Tanrı, ogan.
OLCAY 1. Baht, talih, şans. 2. Bahtlı, talihli.
ONUR 1. İnsanın kendine karşı duyduğu saygı. 2. Başkalarının gösterdiği saygının dayandığı değer, şeref.

Ö

ÖMER 1. Yaşama, yaşayış; hayat, canlılık. 2. İkinci halife.

ÖZGE 1. Başka. 2. Yabancı. 3. İyi, güzel. 4. İki dağ arasındaki dereciklerin birleştiği yer, derenin başlangıcı. 5. Şakacı. 6. Cana yakın, sıcakkanlı. 7. Yürekli, gözü pek.

ÖZGEN Özü geniş, rahat, sakin kimse.

Ayrıca Bakınız.  Orkide çiçeklerinin sevmediği 5 şey

ÖZGÜ 1. Kutsal. 2. Özellikle birine ya da bir şeye ait olan.

ÖZGÜN 1. Nitelikleri yönünden benzerlerinden ayrı ve üstün olan. 2. Yalnız kendine has bir nitelik taşıyan.

P

PAMİR Herşeye gücü yeten

POLAT 1. Çelik. 2. Güç, kuvvet.

POYRAZ 1. Kuzeydoğudan esen soğuk rüzgâr. 2. Kuzey yönü.

R

RECEP 1. Gösterişli, heybetli. 2. Arabî ayların yedincisi ve kutsal sayılan üç aylardan birincisi.

RIFAT Yükseklik, yücelik, büyük aşama.

RUŞEN Aydın, gözalıcı.

RÜSTEM 1. Yiğit, kahraman. 2. İran’ın tanınmış ünlü pehlivanı ve savaşçısı.

RÜZGAR 1. Zaman, devir. 2. Dünya. 3. T. Yel.

SSALİH 1. Uygun, iyi, uygun, yakışır. 2. Ytesiri hakkı olan. 3. Dinin buyruklarına uygun harekette yer alan.

SAMET Sonsuz, ebedi

SARP 1. Çetin, sert, şiddetli. 2. Dik, çıkılması ve geçilmesi güç.

SELÇUK Güzel konuşma yeteneği olan, uz dilli.

SELİM Sağlam, kusursuz, doğru.

Ş

ŞADAN Sevinçli, keyifli, hoşnut.

ŞAKİR Şükreden, durumundan tatmin olan (kimse).

ŞENOL “Şen ve mutlu ol” anlamında kullanılır.

ŞİNASİ Tanımaya, anlamaya özgü, tanımak, bilmekle alakalı.

T

TAMER Tümüyle nitelikli kişi.

TARIK Sabah yıldızı, Venüs.

TAYLAN 1. İnce, kibar, güzel, boylu boslu kimse (genç) 2. Çok yağmur yağmasına karşın işlenebilir durumda toprak.

TEOMAN Hun İmparatoru Mete´nin babası.

TOLGA Savaşçıların başlarına giydikleri demir başlık.

U

UĞUR 1. Kimi olaylarda görülen ve insana iyilik getirdiğine inanılan belirti ya da kimi nesnelerde olduğuna inanılan iyilik kaynağı. 2. İyilik, şans, talih, baht. 3. Fırsat, rastlantı.

ULAŞ Amacına ermiş, isteğine kavuşmuş.

UMUR Görgü, bilgi, deneyim.

UMUT Ummaktan doğan güven duygusu, ümit.

URAS Talih, şans.

V

VEDAT Sevgi, dostluk.

VEFA 1. Sözünde duran, dostluğu sürdüren. * 2. Yetişme, yetme. 3. Ödeme.

VELİ 1. Sahip. 2. Ermiş, eren. 3. Bir çocuğun her türlü durumundan sorumlu olan kimse.

Y

YAĞIZ 1. Esmer. 2. Doru. 3. Yiğit. 4. Bakımlı hayvan.

YAKUP 1. Erkek keklik. 2. İbranicede “Takip eden, izleyen” anlamındadır.

YALIN 1. Gösterişsiz, süssüz, yalın. 2. Alev, ateş. 3. Taş, büyük kaya. 4. Çıplak, örtüsüz.

YANKI Sesin bir yere çarpıp geri dönmesiyle duyulan ikinci ses, ses yansıması.

YAREN Arkadaş, yakın dost.

YILMAZ Yılmayan, bıkmayan, azimli, sebatlı.

kuran’da geçen erkek bebek isimleri,

Duyulmamış erkek isimler,

Modern erkek bebek isimleri,

anlamli-erkek isimleri,

Duyulmamış isimler ve anlamları,

Sahabe erkek isimleri,

İkili erkek bebek isimleri,

Nadir duyulan erkek isimleri,


Cevap bırakın