Bilge kişi: Faydalı ve işinize yarar bilgilerden oluşan güncel paylaşımlar yapan bilgi portalı. Bilge kişi kimdir?, Bilge kime denir?

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ELEMANI ALIM İLANI

Üniversitemize bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere, “Öğretim Üyesi Haricindeki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” içerisinde; Üniversitemize bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere, araştırma görevlisi ve öğretim görevlisi alımı yapılacaktır.

Başvuru bilgileri ile sınav tarihlerine ilişkin ayrıntılı bilgiye http://www.ebyu.edu.tr adresinden ulaşılabilecektir.

Müracaat edecek adayların 657 sayılı Kamu Çalışanları Kanununun 48. maddesinde belirtilen devlet hizmetine girmede aranılan genel şartlara haiz olmaları gerekir.

Not: İlanın her aşamasında kadronun iptal edilme hakkı Üniversitemize aittir.

GENEL ŞARTLAR VE BİLGİLER

1. 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak

2. ALES’ten en az 70 (Puan türlerinin belirlenmesinde Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 23.08.2017 ve 22.05.2019 tarihli Yürütme Kurulu Kararlarında belirtilen usul uygulanacaktır.), Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan yahut eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.

3. Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4’lük ve 5’lik not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir. Diğer not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliğine Üniversitemiz senatosu karar verir

4. Yabancı dille eğitim ve öğretim yapılan programlardaki öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda atama yapılacak programın eğitim dilinde; bilim alanı yabancı dille alakalı kadrolara yapılacak öğretim görevlisi atamaları ile 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi uyarınca zorunlu yabancı dil dersini vermek üzere öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda alakalı dilde; yükseköğretim kurumlarının ülkeler arası ilişkiler ile yabancı dille alakalı uygulamalı birimlerinde istihdam edilecek öğretim görevlisi atamalarında, en az bir dilde Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 80 puan yahut eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puana sahip olma şartı aranır.

Ayrıca Bakınız.  Sahil Güvenlik Komutanlığı Uzman Erbaş Alacak

5. Araştırma Personelleri 2547 sayılı Kanunun 50/d maddesi içerisinde istihdam edilecektir.

6. Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 07.03.2017 tarihli toplantısında alınan karar gereğince;

06.02.2013 tarih ve 28551 sayılı Resmi Gazete’de paylaşılan Lisansüstü Eğitim Yönetmeliğinde tanımlanan azami öğrenim zamanıni dolduran, lakin 2016-2017 güz yarısenesinden bu yana azami öğrenim zamanı yeniden başlayan talebeler ile,

Lisansüstü Eğitim Yönetmeliğinin yayımlandığı 20.04.2016 tarihinden bu yana 2017 güz dönemine kadar geçen sürede azami öğrenim sürelerinin dolması sebebiyle kadro ile ilişkileri kesilen araştırma personellerinin, 2016-2017 güz döneminde azami öğrenim sürelerinin yeniden başlaması sebebiyle araştırma görevlisi kadrolarına başvuramazlar.

ÖZEL ŞARTLAR

1. Araştırma görevlisi kadrolarına başvurularda tezli yüksek lisans, doktora yahut sanatta yeterlik eğitimi öğrencisi olmak gerekir.

2. Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda yüksek lisans belgesine sahip olmak şartı aranır. Lakin İş yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından tespit edilen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda yüksek lisans belgesine sahip olmak ya da lisans mezunu olup belgelendirmek kaydıyla alanında en az iki yıl tecrübe sahibi olmak şartı aranır.

İSTENEN BELGELER

1. Başvuru dilekçesi (Adayın başvuracağı Fakülte/Yüksekokul/İş Yüksekokulu, kişisel yazışma adresini ve telefon numaralarını belirtmesi zorunludur),

2. Özgeçmiş,

3. Erkek adaylar için askerlikle alakalı terhis, tecil yahut muaf olduğunu söyleyen belge

4. ilan edilen kadro niteliğine göre Lisans, Yüksek Lisans/Doktora mezuniyet belgesinin yahut öğrenci belgesinin fotokopisi yahut e-Devlet çıktısı (Yurtharicinden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekir.)

5. Lisans transkript fotokopisi,

6. ALES Belgesi,

7. Yabancı Dil Belgesinin fotokopisi (KPDS, ÜDS yahut muadili),

8. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,

9. Fotoğraf (2 adet)

10. Onaylı Hizmet/Tecrübe Belgesi (Açıklamalar kısmında ayrıntıları bulunmaktadır.)

AÇIKLAMALAR

1. Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar başvuru yapılacak birime ulaşması gerekir. Son başvuru tarihinden sonra ulaşan başvuru evrakları değerlendirmeye alınmayacaktır.

Ayrıca Bakınız.  Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel alımı 2020

2. Adaylar ilan edilen kadrolardan lakin birine başvuru yapabilir, aynı ilan dönemi içinde pek çok kadroya başvuran adayların başvuruları değerlendirilmez.

3. Onaylı Hizmet/Tecrübe belgesi; hizmetin yerine getirildiği kamu kurum ve kuruluşu/şirket/firmadan hizmet belgesi yahut onaylı bir yazıyla belgelendirilmelidir. Bu belge ile beraber çalışılan sürelere ait SGK çıktısının da gönderilmesi gerekir. Yalnızca SGK çıktısı kabul edilmeyecektir. Üniversitelerde ve Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda ders saati ücreti karşılığı görev yapmış olanlar ile kamu kurumu niteliğindeki iş kuruluşları ve kamu yararına çalışan dernek ve vakıflardan alınan tarihli, onaylı ve mühürlü belgelerde SGK dökümü istenmez.

4. Yüksek Lisans yahut Doktora yapıyor olmak şartı yer alan ilanlarda, öğrenci belgesi gönderilmesi zorunludur.

5. Yüksek Lisans ve Doktora yapıyor yahut yapmış olmak şartı yer alan ilanlarda, ilanda belirtilen anabilim dalının/bilim dalının/alanın; mezuniyet belgesinde yahut öğrenci belgesinde yahut enstitü müdürlüğünden alınan onaylı resmi yazıda belirtilmiş olması gerekir.

6. ilan özel şartında sertifika/belge istenmiş ise bu belge ve/yahut sertifikalarında gönderilmesi gerekir.

7. Zamanı içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli dosyalar değerlendirmeye alınmayacaktır.

8. Postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.

9. Üniversitemiz sınav takviminde zorunlu hallerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Üniversite internet sayfasından yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetindedir. Bireylere bunun yanısıra yazılı tebligat yapılmayacaktır.

MUAFiYETLER

1. Doktora yahut tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, iş yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından tespit edilen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış yahut çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz.

2. Genel Şartlar Başlığı altında yer alan 4. madde içerisindeki öğretim görevlisi kadroları haricindeki İş yüksekokullarının öğretim elemanı

Ayrıca Bakınız.  İçişler Bakanlığı 30 Denetçi Yardımcısı Alınacak

kadrolarına yapılacak başvurularda yabancı dil şartı aranmaz. 10678/1-1Cevap bırakın