Bilge kişi: Faydalı ve işinize yarar bilgilerden oluşan güncel paylaşımlar yapan bilgi portalı. Bilge kişi kimdir?, Bilge kime denir?

Etkili nazar ve sıkıntı duası!

Kem gözlü bakışlardan korunmak ve kendimizde dahil sevdiklerimize zarar gelmemesi niyetiyle okunan duaların yanı sıra bir de vatandaşlar arasında nazar boncuğu takanlar mevcuttur. Nazar boncuğu takmanın caiz olup olmadığı hakkında çok fazla yöneltilen suallera karşılık Diyanet’ten açıklama geldi. Peki nazar boncuğu takmak caiz mi, eve süs nazar boncuğu takılabilir mi? Bebek ve çocuklarda nazara karşı okunacak dualar…

Tıp ve Sağlıkla alakalı Fetvalar kitabında nazar boncuğu ile alakalı araştırılanlere değinen Diyanet, “Yeni doğan çocuğa nazar boncuğu takmak caiz midir?” sorusuna cevaben nazarın mahiyeti ve keyfiyeti kesin bilinmeyip, bazı kimselerin bakışlarıyla ters etki oluşturduğunun dinen de kabul edildiğine yer verilerek, “Nazar hakkında Hz. Peygamber’in önerilerini uyguladıktan sonra sonucu Yüce Allah’tan beklemek İslam inancının gereğidir.

Dinimizde nihai etkiyi Allah’tan başkasına atfeden tutum, davranış ve inanışlar yasaklanmıştır. Bu sebeple nazar boncuğu ve benzeri şeylerin, bunlardan medet ummak maksadıyla boyuna yahut herhangi bir yere takılması caiz değildir” ifadesinde bulunuldu..

NAZAR VAR MI? İSLAMİYETTE NAZARA BAKIŞ…

Günlük yaşamı içerisinde birileri tarafından beğenilmek ve göze gelmek, kişi üstünde her ne kadar güzel bir his uyandırsa da devamında getirebileceği maddi-manevi sıkıntılar açısından birinin kendini koruması gereken bir durumdur. Basit bir meseleymiş gibi algılanan ama kişiyi ölüme bile sürükleyebilecek etkileri olan kem bakışlar, insanı derinden etkileyebilecek iç sıkıntılarına, maddi çöküşlere yahut işlerin bir türlü rast gitmemesi gibi değişik sorunların oluşumuna yol açabilmektedir. Toplum içerisinde nazara gelmek veya nazar değdi gibi çok fazla rastladığımız cümlelerde genel olarak mavi gözlü ve keskin bakışlı kimseler tarafından uğranıldığına inanılır. Bu kimselerden başka kimselere, çocuğa, güzel nesneye bakması ile oluşan olağan dışı ters etki, zarar, hastalık ve sıkıntılarla bağdaştırılır. Nazar değdiği düşünülen kişi kendinde anormal durumlar, hastalıklar, iç sıkıntısı gibi durumları zuhur edebilir. Batıl bir inanış olmayıp dinimizde de gerçekten nazarın insanı derinden sarsabilecek ölçüde etkili olduğuna değinen Peygamber Efendimiz (SAV) bazı hadis-i şeriflerinde nazarın bu denli tesiri üstünde durmuştur. Alemlere rahmet olan Sevgili Peygamberimiz (SAV) göz, bakış ve bakma manasına gelen nazarkavramı için “Göz değmesi gerçektir.” (Buhârî, Tıb, 36; Müslim, Selâm, 41) hadis-i şerifini buyurmuştur. Bazı zaman rivayetlere göre Peygamber Efendimiz (SAV), yüzünde sarılık gördüğü bir kimse için “Buna dua okuyun, çünkü kendisinde nazar var”diyerek nazarın gerçek olduğunu vurgulamıştır. (Buhari, Tıbb, 34)

NAZAR EN ÇOK KİMLERE DEĞER? NAZARA KARŞI ÖNLEMLER

Toplum içerisinde nazar değmeye yatkın olup başkalarının nakışlarından en çok etkilenen kimseler bebekler, çocuklar ve hamilelerdir. Özellikle şirinlikleriyle dilden dile gezen bebek ve çocuklar bilinçsizce bile olsa kem gözlü kimselerin nazarına karşı bir hayli savunmasızlardır. Normalde çok uslu ve sakin olan bir bebek, kalabalık bir misafir ziyareti daha sonra nedensizce ağlama nöbetlerine veya huysuzlanmalara girebilir. İlk aşamada nazar olduğunu anlayamayan aileler, bebeklerinin veya çocuklarının acaba bir sağlık sorununin mi olup olmadığını düşünmeleri de bir hayli sık karşılaşılan bir durumdur. Gerekli tespitler yapılmış ve çocuğun ters etkilenmesini sağlayacak bir etken bulunmamışsa bu durumdan sonra akla ilk gelecek şeylerden biri nazardır.

Ayrıca Bakınız.  Ev almak için okunacak Dua

Peki bebek ve çocuklar nazardan nasıl korunur? Bebekler için okunabilecek nazar duaları neler? Nazar değen insana hangi dualar okunur?

NAZAR DEĞMESİ NASIL ANLAŞILIR? ÜZERİNİZDE NAZAR OLDUĞUNU GÖSTEREN BELİRTİLER NELER? HASET VE NAZAR BELİRTİLERİ…

Bi̇ri̇ni̇n üstünde nazar olup olmadığını anlamanın en basit yolu sık sık uykunun gelmesidir. Yeterli uyku almasına rağmen uykusuzluk ve yorgunluk hissediyorsanız sebebi nazar olabilir. Bazı zaman üzerine nazar olduğunu düşünen birinin karşısındakine ters enerji yayarak esnemeye neden olmasının da bundan kaynaklı olduğu düşünülür. Nazar olduğunu anlamanın başka yolu da normalde sakarsanız bile bu durumun yaygınlaşmasıdır. Sık sık bir şeyin bozulması veya kırılması nazarın belirtilerindendir.

Gündelik yaşamınızda aynı kelimeyi, cümleyi veya şarkıyı sık sık tekrarlıyorsanız, olmadık yerlerde bunu söylemek nazar ile bağdaştırılmaktadır.

NAZAR MUSKASI NEDİR? NAZAR MUSKASI NASIL YAZILIR?

Bebekleri, çocukları veya yetişkinleri nazardan korumak için uygulanan önlemlerden biri de muska hazırlamaktır. Kuran-ı Kerimden bir veya birkaç sure veya dualar hoca tarafından bir kâğıda yazıldıktan sonra bunu üçgen gibi yapıp 7 kat muşambaya sarılmasıyla oluşan muska, bez kılıf içerisinde omuzda, boyunda yahut koyunda taşınır.

NAZAR BONCUĞU TAKMAK CAİZ Mİ? SÜS İÇİN NAZAR BONCUĞU TAKMAK…

Geçmişten günümüze uzanan yalan yanlış batıl inançlardan birisi de nazardan korunmak maksadıyla satılan nazar boncuklu takı veya süslerine itibar etmektir. Dini inançlarımıza göre bizi Allah (c.c)’dan başkasına yönelterek medet ummamıza sevk edecek inanç ve davranışların hepsi yasaktır. Yalnızca Allah’tan bekleyip ona yönelmemiz gerektiği hakkında bilinçli olmalı ve buna benzer batıl uydurmalardan sakınmamız gerekir. Aynı zamanda Peygamber Efendimiz (SAV)’in “Kim nazarlık takarsa Allah onun işini tamama erdirmesin.” (Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, XXVIII, 623) buyurduğu bilinmektedir. Bir başka hadis-i şerifte ise nazarlık takan ve nazarlığa koruyucu etki sağladığı gözüyle bakanın Allah’a ortak koşmuş olacağı ifade edilmiştir (Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, XXVIII, 637).

Kem gözlü kötü bakışlardan korunmak için böyle yalan yanlış inanışlara inanmak yerine salih ve samimi bir biçimde Allah’a yapılabilecek olan dua kesinlikle daha doğru olacaktır. Nazardan korunmak için böyle hurafeleri terk edip Efendimiz (SAV)’in nazardan korunmak için okuduğu duaları bilmek işinizi kolaylaştırabilir. Peki bu dualar hangileri? Nazardan korunma duaları neler?

Ayrıca Bakınız.  Peygamberimizin en çok okuduğu sure ve ayetler

NAZAR GERÇEKTE VAR MI? NAZAR DEĞEN İNSANA OKUNACAK DUALAR

PEYGAMBER EFENDİMİZİN (SAV)’İN TORUNLARINI NAZARDAN KORUMAK İÇİN OKUDUĞU DUA! ARAPÇA NAZAR DUASI

Peygamber Efendimiz (SAV)’in göz nuru olan biricik torunları Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin’i nazardan korumak maksadıyla dualar ettiği bilinmektedir.

ANLAMI: İkinizi de (Hasan ve Hüseyin r.a.) bütün şeytanların, zehirli mahlukatın ve nazarı isabet eden kötü gözden (göz değmesinden) Allâhü Teâlanın kelimât-ı tâmmesine (noksansız sözcüklerine) sığındırırım.

Yine, Hz. Âişe (r.a) rivayetine göre Resulullah (SAV) şöyle buyuruyor: “Nazardan Allah’a sığınınız. Çünkü göz (değmesi) gerçektir” (İbn Mace, Tıb, 32; Buhari, Tıb, 36; Müslim, Selâm, 41).

Peygamber Efendimiz (SAV)’in nazara karşı Muavvizeteyn (Felâk ve Nâs) sûrelerini okuduğu; ashabına da bu surelerin okunmasını tavsiye ettiği rivayet edilmiştir. (Tirmizî, Tıb, 16; İbn Mâce, Tıb, 32).

FELAK SURESİ TÜRKÇE OKUNUŞU:

Bismillahirrahmânirrahîm.
1- Kul e’ûzü birabbil felak
2- Min şerri mâ halak
3- Ve min şerri ğasikın izâ vekab
4- Ve min şerrinneffâsâti fil’ukad
5- Ve min şerri hâsidin izâ hased

FELAK SURESİ ANLAMI:

Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın ismiyle.
1- De ki: “Sığınırım o sabahın Rabbine,
2- Yarattığı şeylerin şerrinden,
3- Karanlığı çöküp bastırdığında bir gecenin şerrinden,
4- o düğümlere üfleyen üfürükçülerin şerrinden
5- ve kıskançlık gösterdiğinde bir kıskancın şerrinden!”

NAS SURESİ TÜRKÇE OKUNUŞU:

Bismillahirrahmânirrahîm.
1- Kul e’ûzü birabbinnâs
2- Melikinnâs
3- İlâhinnâs
4- Min şerrilvesvâsilhannâs
5- Ellezî yüvesvisü fî sudûrinnâsi
6- Minelcinneti vennâs

NAS SURESİ ANLAMI:

1- De ki: Sığınırım ben kişilerin Rabbine,
2- Ki̇şi̇leri̇n Melikine (mutlak sahip ve hakimine),
3- Ki̇şi̇leri̇n İlâhına.
4- O sinsi vesvesenin şerrinden,
5- O ki kişilerin göğüslerine (kötü düşünceler)fısıldar.
6- Gerek cinlerden,gerek insanlardan(olan bütün vesvesecilerin şerrinden Allah’a sığınırım!

HADİS-İ ŞERİF: “Göz değmesi haktır. Deveyi kazana, insanı da kabre girdirir.” Keşfü’l-Hafâ, 2: 76

NAZAR DEĞMEMESİ İÇİN NE DENİLMELİ? PEYGAMBERİMİZİN NAZAR DUASI

Peygamber Efendimiz (SAV) nazardan bahseden bir hadis-i şerifinde nazar değmemesi için söylenilmesi gereken zikri şu biçimde anlatmaktadır:

“Kim hoşuna giden bir şey görür de; ‘Mâşâallah lâ kuvvete illâ billâh’ (Allah’ın dilediği olur. Ondan başka kuvvet ve kudret sahibi yoktur) derse, ona hiçbir şey zarar vermez.” (Beyhakî, Şu‘abü’l-îmân, VI, 213)

Efendimiz SAV kendisini nazardan korumak için “Cinlerin ve kişilerin nazarından Allah’a sığınırım” şekline benzer dualarla cinlerin ve kişilerin nazarından Allah’a sığınırdı. Daha sonralarında Muavvezatân nazil olunca bu sureleri okumaya başlayarak diğer duaları terketti” (İbn Mace, Tıb, 34).

BEBEK VE ÇOCUKLARI NAZARDAN NASIL KORUMALIYIZ?

Ayrıca Bakınız.  Lokman Suresi faziletleri nelerdir?

– Çağımızın en büyük sorunu haline gelen gösterişli trend bebek partileri, etkinliğe katılacak olan davetlilerin ilgi ve dikkat odağını bebeğe çekecektir. Özellikle de bebeğinizin kırkı çıkmadan kalabalık mekanlarda gezdirmeyin.

– Sosyal Platform hesaplarınıza bebek veya çocuklarınızın resimlerını yayınlamayın.

– Ayetel Kürsi, Fatiha, Felak ve Nas sureleri çocuğun üzerine okunup üflenebilir.

– Dua etmenin yanı sıra eve gelen misafirlere “maşaallah”, “barekallah” demelerini rica edin.

– Çocuğunuzu veya bebeğinizi dikkat çekecek biçimde aşırı süsleyip gezdirmeyin.

– Kehf suresinin 39. ayetinde geçen “Bağına girdiğin zaman, ‘Maşaallah, Allah’tan başka kuvvet yoktur’ demen gerekmez miydi?” ifadesi güzel bir şey gördüğümüz zaman Maşaallah denilmesinin gerektiğini ifade eder.

NAZAR İÇİN HANGİ DUALAR OKUNABİLİR? NAZAR DEĞMEMESİ İÇİN OKUNABİLİR DUALAR

Peygamber Efendimiz (SAV)’in pek çok hadis-i şerifinde gördüğümüz gibi gerçek hayatta var olduğu kesin olan nazar durumunda Kuran-ı Kerim’de geçen bazı sureler okunabilir. Örnek vermek gerekmektedirse Kalem Suresinin 51. ve 52. ayetlerine bazı zaman ‘Nazar Duası’ da denilebilen bu suredeki nazar ayetleri şunlardan bir araya gelmektedir:

KALEM SURESİ TÜRKÇESİ:

Ve in yekâdullezîne keferû le yuzlikûneke bi ebsârihim lemmâ semiûz zikra ve yekûlûne innehu le mecnûn (mecnûnun). Ve mâ huve illâ zikrun lil âlemîn (âlemîne).

KALEM SURESİ MANASI:
“Kuşkusuz inkar edenler Zikr’i (Kur’-an’ı) duydukları zaman aşağı yukarı seni gözleriyle devirecekler. (Senin için,) “Hiç şüphe yok o bir delidir” diyorlar. Halbuki o (Kur’an), âlemler için lakin bir öğüttür.”

AYETEL KÜRSİ TÜRKÇESİ:

Allâhü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm, lâ te’huzühu sinetün velâ nevm,
lehu mâ fissemâvâti ve ma fil’ard, men zellezi yeşfeu indehu illâ bi’iznih,
ya’lemü mâ beyne eydiyhim vemâ halfehüm,
velâ yü-hîtûne bi’şey’in min ilmihî illâ bima şâe vesia kürsiyyühüssemâvâti vel’ard,
velâ yeûdühû hıfzuhümâ ve hüvel aliyyül azim.

AYETEL KÜRSİ MANASI:

Rahmân ve rahîm olan Allah’ın ismiyle.

1- Allah kendisinden başka hiçbir ilah olmayandır. Diridir, kayyumdur. Onu ne bir uyuklama tutabilir, ne de bir uyku. Göklerdeki her şey, yerdeki her şey onundur. İzni olmaksızın onun katında şefaatte bulunacak kimdir? O, kulların önüne geçerindekileri ve arkalarındakileri (yaptıklarını ve yapacaklarını) bilir. Onlar onun ilminden, kendisinin dilediği kadarından başka bir şey kavrayamazlar. Onun kürsüsü bütün gökleri ve yeri kaplayıp kuşatmıştır. (O, göklere, yere, bütün kainate hükmetmektedir.) Gökleri ve yeri koruyup gözetmek ona güç gelmez. O, yücedir, büyüktür.

Nazar duaları,

Kendine nazar duası Okuma,

Peygamber Efendimizin nazar duası,

Nazar ve sıkıntı duası,

Nazar duası Arapça,

Evdeki nazar için ne yapmalı,

Esneten nazar duası,

Çok nazar değiyor ne yapmalıyım?Cevap bırakın