Bilge kişi: Faydalı ve işinize yarar bilgilerden oluşan güncel paylaşımlar yapan bilgi portalı. Bilge kişi kimdir?, Bilge kime denir?

Etkisi kanıtlanmış dilek duaları

Siz değerli okuyucularımız için bir araya getirdiğimiz Etkisi kanıtlanmış dilek dualarını sizlerle paylaşıyoruz. 3 Gün içinde Tesirini Gösteren Özel Dilek Duası
İsmi Azam Duasının Kabul Olması İçin Gerekli 3 Şart
Seher vakti ismi azam duasının kabulü için en münasip vakittir.
Duaya başlamadan evvel abdest almak zorunlu değil, ne var ki abdestin alınması daha faziletli olur.
Cuma günü, ismi azam duası için en uygun gündür, lakin diğer günlerde de bu mübarek dua uygulanabilir.
ismi azam duası isimli muhteşem dua, birçok insanda 3 gün içerisinde tesirini gösterip güzel sonuçlar alınmasına vesile olmuştur.
İsmi Azam Duasının 5 Özelliği
Bu dua o kadar güçlü ve feyizli bir duadır ki her insan, istediği dilek ve istek için bu duanın feyzinden istifade edebilir. Evet, bolluk berekete kavuşmak isteyen kişi de, aile huzuruna erişmek isteyen kişi de bu duaya başvurup Allah’ın izniyle amacına kavuşabilir.
Kısaca ismi azam duası, her türlü dileğin gerçekleşmesi ve her türlü hacetin kabulü için başvurulan muazzam tesirli bir duadır.
Bu dua, bir başka kişinin yerine “vekaleten” de yapılabilir. Misal verilecek olursa, çkainatdeki kişilerdan birinin fakirlik içinde olduğunu görüp onun bolluk ve berekete mazhar olmasını istiyorsun, işte bu durumda onun yerine ismi azam duası yaparak onun fakirlikten kurtulup bolluğu ve genişliğe kavuşmasına vesile olabilirsin.
İslam alimleri, ismi azam duası adı altında birçok değişik dualar aktarmışlardır, ne var ki bu duaların en tesirlisi birazdan aktaracağımız duadır.
İslam’ın en mühim tasavvuf erbabı olan Cüneyd-i Bağdadi, bu duayla ilgili şöyle buyurmuştur:
“İsmi azam duası, benim şuana dek denk geldiğim her zorlukla çare olmuş her musibetin üstesinden gelmeme vesile olmuştur. Ne zaman dara düşsem, mutlaka bu mübarek duaya başvurdum ve ne zaman bir hacetim olsa, bu mukaddes dua aracılığıyla düze çıktım. Bu dua, Allah’ın biz aciz kulları için bir ihsan kaynağı ve lütuf hazinesidir.”
Bu duayı hangi amaçla okuyacaksak, o amaca yönelik bir niyet getirmemiz gerekir. Bunun yanısıra niyetimizi hem kalben dilemeli ve hem de lisanen dile getirmeliyiz.
Bu duada Allah’ın esma-yı hüsnasından 5 tanesi kullanılır ve o esmalar şunlardan oluşmaktadır:
Ferd, Hay, Kayyûm, Hakem, Adl ve Kuddûs
Bediüzzaman Hazretleri, bu esmalar için şöyle demiştir: “Bu isimlerin herbirisi ya ism-i a’zamdır ya da bu altı ismin tamamından hasıl olan nur, ism-i a’zamdır.”
Evet, bu mübarek duada bu 5 esmayı kullanacağız, ama duada yalnızca bu 5 esma değil aynı zamanda Fatiha Suresi, İhlas Suresi ve Ayetel Kürsi de okunacak. Tabi abdest aldıktan sonra, şbunun yanı sıra:
İlk olarak, Allah’ın huzuruna tertemiz bir biçimde çıkabilmek için güzelce abdest almalı ve bedensel temizliğe önem vermeliyiz. Tabi bunun yanı sıra ruhsal temizlik için de kalbimize odaklanıp içimizdeki kötülüklerden arınmaya çalışmalıyız. Zira Peygamber Efendimiz, gönül esenliği (yani iç temizlik ve sükûnet) olmadan duaların kabul edilemeyeceğini söyler.
Abdesti alıp gönlümüzü dünyevi kirlerden temizledikten sonra, kıbleye doğru dönerek diz üstü çökmeli ve ellerimizi gökyüzüne çevirerek dua vaziyetine geçmeliyiz. Dua vaziyetinde iken sırasıyla 3 kez Fatiha Suresi, 3 kez İhlas Suresi ve 1 kez de Ayetel Kürsi okumalıyız.
Bu okumayı takiben Ferd, Hay, Kayyûm, Hakem, Adl ve Kuddûs esmalarının her birini 33 defa okumalıyız. Yani evvel Ferd esmasını 33 defa, sonra Hay esmasını yine 33 defa ve sırasıyla diğer esmaları da 33’er kez okumamız gerekiyor.
Bu aşamada her esmanın Türkçe anlamını ve özel duasını bir kez okuyacak, böylece duayı bitirmiş olacağız. Her esmanın özel duası aşağıdaki biçimde:
Ferd Esmaül Hüsnası
“Allah’ım, sen kainatı tek başına bina eden ve sonrasında da kainat içindeki mahlukatı yine tek başına inşa eden yegâne varlık ve tek kudret sahibi Ferd’sin. Ferd esmaül hüsnanın hatırı için duamı kabul buyur. Âmin.”
Hay Esmaül Hüsnası
“Allah’ım, sen bize hayat veren ve bize yaşamımızı ihsan ederek bizi mutluluk ve huzurla dolduran Hay adının sahibisin. Ya Hay, esmaül hüsnanın yüzü suyu hürmetine duamı geri çevirme. Âmin.”
Kayyûm Esmaül Hüsnası
“Allah’ım, kâinata ve tüm mahlukata hayat ve can vermekle kalmadın, aynı zamanda kainatin kaim olması için kainati sonsuz kudretinle daima ayakta tuttun. Bir ayet-i kerimede de bize Kayyûm ismin olmasaydı kâinatın yıkılıp gideceğini bildirdin. Ya Kayyûm, bu mukaddes esmaül hüsnanın hatırı için duama cevap ver. Âmin.”
Hakem Esmaül Hüsnası
“Allah’ım, her bir varlığa hikmetle hükmeden sonsuz rahmetin ve şefkatin sahibi, her nesneye hakkı ve hukuku bahşeden adaletin sahibi yine sensin. Hakem ismindeki sonsuz hikmetlerin hürmetine duamı kabul buyur. Âmin.”
Adl Esmaül Hüsnası,
“Allah’ım, her varlığa mükemmel bir biçimde verdiğin azalar ve onların her ihtiyacına cevap veren mükemmel duygular, senin adaletine ve hikmetine tanıklık eder. Bu adaletin sahibi olan Adl esmaül hüsnanın hatırına duamı kabul et. Âmin.”
Kuddûs Esmaül Hüsnası
“Allah’ım, temizliğin ve nezafetin kainate yerleşmesine ve her tarafta yeşermesine vesile olan Kuddûs ismin, gönüllerimizin kirlerini de temizleyip bize sonsuz ihsanlar bağışlar. Kuddûs esmaül hüsnanın hatırına duamı cevapsız bırakma. Âmin.”
Evet, bu duayla birlikte ismi azam duasına son vermiş oluyoruz, ne var ki duanın kabulü adına aşağıdaki 4 noktayı da mutlaka uygulamamız gerekir.
İsmi Azam Duasının Kabulü İçin 3 Şart
Seher vakti ismi azam duasının kabulü için en münasip vakittir.
Duaya başlamadan evvel abdest almak zorunlu değil, ne var ki abdestin alınması daha faziletli olur.
Cuma günü, ismi azam duası için en uygun gündür, lakin diğer günlerde de bu mübarek dua uygulanabilir.

Red Olunmayan dilek duaları

Ayrıca Bakınız.  Pazartesi Günü Murad İçin Okunacak Dua

Geri ÇEVRİLMEYEN dilek duaları

çok etkili dilek duası (defalarca yapılmış ve sonuç alınmış)

Anında kabul olan dilek duası

Çok Kuvvetli Hacet Duası

Dilek duası

Çok etkili Dilek Mucize

1 günde gerçekleşen Dilek duasıCevap bırakın