Bilge kişi: Faydalı ve işinize yarar bilgilerden oluşan güncel paylaşımlar yapan bilgi portalı. Bilge kişi kimdir?, Bilge kime denir?

Evden çıkmayan kiracı nasıl çıkarılır?

Kiracıyı evden çıkartma süreci
Kiracının çıkartılması ve tahliyesi işleminin yasanın belirlediği biçimlerde yapılması gerekmektedir; aksi halde konut dokunulmazlığı suçunun meydana geleceği yahut kirayı ödemeyen kiracının bir kısım mallarına zorla el konularak alacağın tahsili yoluna gidilmesinin yağma suçunu oluşturabileceği unutulmamalıdır.

Kiracının konut yahut işyerinden çıkartılması ve tahliyesi için ilk olarak hukuki dayanağın olması gerekmektedir, kiracının kira bedelini ödememesi, sözleşmenin sona ermesi yahut sözleşmeye aykırı olarak hareket etmesi gibi geçerli bir hukuki dayanağın bulunması gerekmektedir. Bundan Dolayı kira sözleşmesinin bitimine en az 15 gün kalıncaya kadar yazılı olarak kiracıya bildirimde bulunulması gerekmektedir. Bildirimde bulunulmaması halinde kira sözleşmesi aynı koşullarda bir yıl daha uzamış olarak kabul edilir ve bu haliyle sözleşme bittirilemez ve kiracı tahliye edilemez. Belirsiz süreli kira sözleşmelerinde kiranın başlangıç tarihinden 10 yıl geçmesi halinde genel hükümler dikkate alınarak fesih bildirimiyle kira sözleşmesi sonlandırılabilir ve kiracının tahliyesi gerçekleştirilebilir.

Kirayı Ödemeyen Kiracının Tahliyesi Nasıl Yapılır?

Kiracının kiraya verene karşı en mühim sorumluluğu kiraladığı konutun yahut işyerinin kirasını döneminde aksatmadan ödemektir, kiracının kirayı geciktirmesi yahut ödememesi tahliye nedenidir, kiracıya yapılan ödeme emrine rağmen kiracı kirasını ödemezse tahliye edilebilir. Böyle bir durumda kiracının tahliyesi için kullanılacak en etkin yol ilamsız icra takibi yoluyla kiracının tahliyesi işlemidir. Ödenmeyen kira borçları için kiracıya icra dairesi aracılığıyla bir ödeme emri gönderilir, yasal süre olan 7 günlük zaman zarfında borca itiraz etmeyen kiracı 30 gün içerisinde bu borcu ödemek zorundadır. Kira borcunun ödenmemesi halinde hakim tarafından tahliye kararı verilir. İlamsız icra takibi yoluyla hem kiracının ödemediği kira borçları tahsil edilebilir hem de kiracının tahliyesi sağlanmış olur.

Ayrıca Bakınız.  Muğla'da araç takla attı: 3 kişi hayatını kaybetti

Yazılı Tahliye Taahhüdü ile Kiracının Tahliyesi Nasıl Olur?

Yazılı tahliye taahhüdü ile de kiracının tahliyesi mümkündür, lakin yazılı tahliye taahhüdünün geçerli olabilmesi için yasaya uygun olarak hazırlanmış olması gerekmektedir, yazılı tahliye taahhüdü ile kiracının tahliyesi için tahliye taahhüdü aşağıda belirttiğimiz biçimde düzenlenmiş olmalıdır.

Yazılı olarak düzenlenmelidir.
Belirli bir tarih belirtilmiş olmalıdır
Kiracı yahut yasal temsilcisi tarafından verilmiş, imzalanmış olmalıdır.
Tahliye Taahhüdünde yer alan imza tarihinin kira sözleşmesinin imza tarihinden belli bir süre sonra düzenlenmiş olması gerekmektedir. (Bu hususa dikkat edilmesi gerekmektedir, amaç kiraya verenin kiracıya baskı altında tahliye taahhüdünü imzalatmasının önüne geçmektir)
Yukarıda sıralanan biçimde yasaya uygun biçimde yazılı tahliye taahhüdü düzenlenmiş ise dava açma ve icraya başvurma zamanı dolmadan tahliye işlemine başlanması gerekmektedir.

Haklı Nedenden Yapılan İki İhtara Dayalı Olarak Kiracının Tahliyesi Nasıl Yapılır?

Zamanı içerisinde kirasını ödemeyen kiracıya farklı tarihlerde yapılan iki haklı ihtara dayalı olarak kiraya veren kira sözleşmesini bitirebilir. İhtarın bir kira yılı içerisinde farklı aylara ait olarak iki kez yapılmış olması gerekmektedir. İhtar Noter aracılığıyla yapılabileceği gibi, ödeme emriyle, mektupla yahut telgrafla da yapılabilir, böyle bir durumda kiraya veren kiracının tahliyesi için dava açama hakkına sahiptir. Böyle bir durumda kira zamanının bitiminden bu yana yahut bir yıldan uzun süreli kira sözleşmelerinde ihtarın gönderildiği kira senesinin bitiminden bu yana bir ay içerisinde tahliye davası açılmalıdır.

Kiracının Ölümü sebebi̇yle Kira Sözleşmesinin Sona Ermesi

Kiracı öldükten sonra, ölenle birlikte aynı konutta oturanlar yahut ölenin ortakları kira sözleşmesine uydukları sürece sözleşmenin tarafı olabilirler. Bu bireylerin sözleşmeye aykırı hareket etmeleri, kiracının ödemediği borçlardan sorumlu olmadıklarını beyan etmeleri karşısında kira sözleşmesi sona erecektir.

Ayrıca Bakınız.  İzmir Konak'ta Genç kız dehşet saçtı!

Borçlar Kanununun 352/3. Maddesi Sebebi ile Kiracının Tahliyesi Nasıl Olur

Kiracının yahut birlikte yaşadığı eşinin aynı ilçe yahut belde sınırları içerisinde oturulabilecek durumda olan konutlarının bulunması ve bu durumdan kiraya verenin sözleşme düzenlerken haberinin olmaması halinde buna dayanak gösterilerek kiracının tahliyesi için talepte bulunulabilir. Sözleşmenin bitiminden bu yana 1 ay içerisinde davanın açılması gerekmektedir.

Gereksinim, Yeniden İmar yahut İnşa İçin Kiracının Tahliyesi

Kiraya verenin kendisinin, eşinin, altsoy, üstsoy yahut bakmakla mükellef olduğu bireylerden kişinin kullanma ihtiyacı gereksiniminin meydana gelmesi halinde yahut konut yahut işyerinin imarı ve inşası maksadıyla genişletilmesi, onarımı yahut değiştirilmesi gerektiğinde ve bu aşamada konut yahut işyerinin kiracı tarafından kullanılması imkansız ise kira sözleşmesi bittirilerek kiracının tahliyesi işlemine başlanabilir. Kira sözleşmesinin sonunda bir ay içerisinde açılacak dava ile tahliye işlemi gerçekleştirilebilir. Belirsiz süreli sözleşmelerde genel hükümler dikkate alınmalıdır.

Yeni Mal Sahibinin Gereksinimi Sebebi̇yle Kiracının Tahliyesi

Kiracının kullanmış olduğu konut yahut işyerinin sonradan malikinin değişmesi halinde yeni malik kendisinin, eşinin, altsoy, üstsoy yahut bakmakla mükellef olduğu bireylerin gereksinimi sebebiyle sahip olma zamanınden başlayarak bir ay içerisinde durumu kiracıya bildirmek koşuluyla altı ay içerisinde açacağı dava ile kira sözleşmesini bittirebilir kiracıyı tahliye edebilir.

Kiracinin Tahliyesi Nasıl Olur?

Kira Sözleşmesinin Kurulmasından Bu yana On Yıl Geçmesi Sebebi̇yle Kiracının Tahliyesi

Kiraya veren ve kiracı arasında kurulan kira sözleşmesinin üstünden 10 yıllık bir uzama zamanınin geçmiş olması sebebiyle kira sözleşmesinin sonlandırılması ve kiracının tahliyesi mümkündür lakin öncesinde uzama zamanı dolmadan 3 ay önce kiracıya fesih bildiriminin yapılması bunun yanı sıra taraflar arasında uzama zamanınin bitiminden sonra yeni bir kira sözleşmesinin imzalanmamış olması da gerekmektedir, böyle bir durumda kiralananı boşaltmayan kiracının da zamanı içerisinde dava açılarak tahliyesi mümkündür.

Ayrıca Bakınız.  Okul çantası ( sırt çantası ) nasıl yıkanır?

Kira Sözleşmesinin Farklı Nedenlerle Feshi ve Kiracının Tahliyesi
Yukarıda sıralanan sebeplerin haricinde kiracının konutu yahut işyerini özensiz kullanması, kiracının izni olmadan ortak alınması, komşulara saygısız davranma, kiralananın amaç haricinde kullanılması da kira sözleşmesinin feshi ve kiracının tahliye sebebidir.

Kiralanan konut yahut işyeri ile alakalı kiracı ve kiraya veren arasındaki sorumluluklar ile kira sözleşmesinin sona ermesi ile alakalı daha ayrıntılı bilgi edinmek için sitemizde yayınladığımız diğer makaleleri okuyarak bu hususta daha ayrıntılı bilgi edinebilirsiniz.

Sözleşmesi olmayan kiracı nasıl çıkarılır

Ev aldım kiracı evden çıkmıyor

Ev sahibi kiracıyı evden çıkarma süresi

Kontratı biten kiracı nasıl çıkarılır 2020

Sözleşmesiz kiracı nasıl çıkarılır

Polis kiracıyı evden çıkarma hakkına sahip mi

Kiracı nasıl çıkarılır 2020

Kiracıyı evden çıkarmak için yapılması GerekenlerCevap bırakın