Bilge Kişi

Evli kadını kendine aşık etme duası

Evli kadını kendine aşık etme duası

Evli Kadınları Aşık Eden Duası
Evli bayanları kendine aşık etme duasını okumadan önce yapılması gereken bir kaç şey vardır. Duayı okumadan evvel ilk olarak gusül abdesti alarak vücudunun temiz olmasına önem verilmesi gerekiyor. Bununla birlikte ruhsal temizlenme için niyet ve şükür namazı da kılmak gerekiyor. Bu namazlar 2 veya 4 rekat olarak kılınabilir. Özellikle Cuma günleri sabah namazının kılınmasından sonra niyetlerin doğru bir şekilde edilerek duanın okunmasına başlanabilir. Bu sayede kendinize aşık olmasını istediğiniz kadını kolay bir şekilde bağlayabilirsiniz.

Aşağıda okunması gereken dua detaylı bir şekilde verilmektedir:

Bismillâhirrahmânirrahîm. İnnâ fetehnâ leke fethan mübînâ. Li yağfira lekel âhü mâ tekaddeme min zenbike ve mâ teahhara ve yütimme ni’metehü aleyke ve yehdiyeke sırâtan müstekîmâ. Ve yensurakallâhü nasran azîzâ ve esâbehüm fethan karîbâ. Fe ceale min dûni zâlike fethan karîbâ. Fefetahnâ ebvâbes semâi bi mâin münhemir. Ve lillâhi mîrâsüs semâvâti vel ardı lâ yestevî minküm men enfeka min kablil feth. Nasrun minallâhi ve fethun karîbün ve beşşiril mü’minîn. Ve fütihatis semâü fekânet ebvâbâ.
Bismillâhirrahmânirrahîm. İzâ câe nasrullâhi vel feth. Ve ra eytan nâse yedhulûne fî dînillâhi efvâcâ. Fer sebbih bi Hamdi rabbike vestağfirhü innehü kâne tevvâbâ. Allâhümme innî eselüke bismike yâ Hayyü yâ Kayyûmü yâ Zel celâli vel ikrâm. Yâ Allâhü yâ Rahmânü yâ Rahîmü yâ ilâhünâ ve âlihi külli şeyin ilâhen vâhiden lâ ilâhe illâ ente. Ve eselüke bismikel ma’rûfil mukaddesil meymûnetil mübâraketi en tağfirali zünûbî ve takdî hâcetî ve tensuranî a’dâî ve teftehu lî ebvâbe hayrâtike ve in tecal l îmin külli hemmin Ferhan ve min külli dîkın mahracan ve min külli usrin yüsran ve ilâ külli hayrin sebîlen yâRabbel âlemîn.ve sallalâhü alâ seyyidinâ muhammedin ve âlihi ve sahbihi ecmeîne bi rahmetike yâ erhamer râhimîne bi hürmeti seyyidil mürselîne vel hamdü lillâhi rabbil âlemîn. Allahumme Salli Ala Seyyidina Muhammedin Ve Ala Ali Seyyidina Muhammed. Allahumme Salli Ala Seyyidina Muhammedin Ve Ala Ali Seyyidina Muhammed. Allahumme Salli Ala Seyyidina Muhammedin Ve Ala Ali Seyyidina Muhammed.

Evli Kadınlar Nasıl Aşık Edilir?
İstediğiniz kadını aşık etmek istemeniz durumunda yapmanız gereken adımlar vardır. Bu adımları sırasıyla eksiksiz bir şekilde uygulamanız durumunda istediğiniz kadının size bağlandığını görmüş olacaksınız. Kadınların aşık edilmesi için ilk olarak aşık edilecek kişinin fotoğrafı alınmalıdır. Fotoğraf alındıktan sonra kendi resminizle alınan resmi bir araya getirin. Ardından resimlerin üzerinde yer alan kalpleri birleştirerek üzerine 1000 defa “Ya Vedud” esmasını okuyun. Daha sonra resimler üzerine niyetler yapılarak üfleme yapılır. Bunun sonucunda da kısa sürede aşık olmasını istediğiniz kadın size deliler gibi bağlanır.

Ayrıca Bakınız.  Yasin Suresinin fazileti ve sırları

Tılsımlı Sözler İle Evli Kadını Aşık Etme
Resimlerin üzerine “Ya Vedüd” esmasının okunmasından sonra “Ey Rabbimin malukatı, bu iki kişinin birbirlerine aşık oldukları bilinsin ve ona göre hareket edilsin” duası okunmalıdır. Bu duanın okunmasının ardından 1 defa Fatiha ve 3’er defa İhlas, Nas, Felak surelerinin okunması gerekir. Bütün duaların ve tılsımlı sözcüklerin okunup niyetlerin edilmesinden sonra 7 gün içerisinde istediğiniz kadının size aşık olduğunu görmüş olacaksınız. Böylece sevdiğiniz kadınla bir ömür boyu mutlu bir şekilde yaşama şansını elde edersiniz.

Ayrıca evi terk eden kocayı geri getirme duasına yazımızdan bakabilirsiniz.

Evli Kadının Aşık Olması Nasıl Meydana Gelir?
Evli bir kadının size aşık olmasını sağlamak için ilk olarak istenilen duanın abdestli bir şekilde okunması gerekir. Duayı okumadan önce muhakkak herkes abdest almalıdır. Abdest alındıktan sonra okunması gereken dua günde her gün 1 defa okunmalıdır. Bir hafta boyunca duanın sürekli bir şekilde okunması durumunda istediğiniz evli kadını kendinize aşık edebilirsiniz. Aşağıda evli kadını aşık etmek için okunması gereken dua yer alır:

Bismillâhirrahmânirrahîm. Ve izâ lekûllezîne âmenû kâlû âmennâ ve izâ halâ ba’duhüm ilâ ba’dın kâlû ettühaddisû nehüm bimâ fetehallâhü aleyküm liyühâccûküm bihi ınde rabbiküm efelâ ta’kılûn. Ve kânû min kablü yesteftihûne alellezîne keferû. Ellezîne yeterabbesûne biküm fein kâne leküm fethun minallâh.
Feasallâhü en ye’tiye bil fethı ev emrin min ındihi. Felemmâ nesû mâ zükkirû bihi fetehnâ aleyhim ebvâbe külli şeyin. Ve ındehü mefâtihul ğaybi lâ ya’lemühâ illâ hüve ve ya’lemü mâ fîl berri vel bahr. Vestekberû anhâ lâ tüfettehu lehüm ebvâbes semâ’. Alallâhi tevekkelnâ rabbenafteh beynenâ ve beyne kavmenâ bil hakki ve ente hayrul fâtihîn. Ve lev enne ehlel kurâ âmenû vettekav elfetehnâ aleyhim berakâtin mines semâi vel ard. in testeftihû fekad câ ekümül fethu ve in tentehû fe hüve hayrun leküm. Velemmâ fetehû metâahüm vecedû bidâ atünâ ruddet ileyhim. Vesteftehû ve hâbe küllü cebbârin anîd. Ve lev fetehnâ aleyhim bâben mines semâi fezallû fûhi ya’ricûn. Hattâ izâ fetehnâ aleyhim bâben zâ azâbin şedîdin izâ hüm fîhi müblisûn. Ev mâ melektüm mefâtihahü ev sadîkıküm. Fefteh beynî ve beynehüm fethan ve neccinî ve men meıye minel mü’minîn.

Mâ inne mefâtihahü letenûü bil usbeti ûlîl kuvveh: ve yekûlûne metâ hâzâl fethu in küntüm sâdikîn. Kul yevmel fethı lâ yenfeullezîne keferû îmânühüm ve lâ hüm yunzarûn. Kul yecmeu beynenâ rabbünâ sümme yeftehu beynenâ bil hakki ve hüvel fettâhul alîm. Mâ yeftehıllâhü lin nâsi min rahmetin felâ mümsike lehâ ve mâ yümsike felâ mürsile lehü min ba’dihi ve hüvel azîzül hakîm. Cennâti adnin müfettehaten lehümül ebvâb. Ve sîkallezîne keferû ilâ cehenneme zümeran hattâ izâ câûhâ fütihat ebvâbühâ. Ve sîkallezînet tekav rabbehüm ilel cenneti zümeran hattâ izâ câûhâ ve fütihat ebvâbüha ve kâle lehüm hazenetühâ selâmün aleyküm tabtüm fedhulû hâ hâlidîn.

Ayrıca Bakınız.  Peygamberimizin en çok okuduğu sure ve ayetler

Evli Kadını Salat-ı Nariye Duası İle Aşık Etme
Evli bir kadını Salat-ı Nariye duası ile de aşık etmek mümkündür. Bu duanın abdestli bir şekilde okunmasından sonra istediğiniz kadını kendinize aşık edebilirsiniz. Aşağıda Salat-ı Nariye duasının okunuşu verilmektedir:

Allâhümme salli salâten kâmilaten ve sellim selâmen tâmmen alâ seyyidinâ Muhammedinillezi tenhallü bihil’ukadü, ve tenfericü bihil’kürabü, vetükdâ bihil’havâicü, ve tünâlü bihir’regâibü, ve hüsnül’havâtimi, ve yüsteskal’ğamâmü bivechihil’ke’imi ve alâ âlihi ve sahbihî fî külli lemhatin ve nefesin biaded-i külli mâlûmin lek.

Evli Kadınlara Dua Etme Vakti
Evli kadınlara okunacak duaların kabul olmasında duaların okunmasında istenilen zamanlar vardır. Bu zamanlara dikkat edildiği zaman duanın kabul olma durumu hemen meydana gelir. Evli kadınları aşık etme dualarının vakti, genellikle ikindi ve akşam namazı arasında olan süredir. Bunun dışında aşık etme duaları yatsı namazının kılınmasının hemen ardından da okunabilir. Bu sürelere dikkat edildiğinde okunan bütün dualar Allah tarafından hemen kabul edilir. Bunun sonucunda da istediğiniz kadının size aşık olmasını sağlamış olursunuz.

Güzel Kadınları Aşık Eden Dua
Çok güzel olan kadınların size de aşık olmasını istediğiniz zaman ilk olarak niyetinizi doğru bir şekilde etmeniz gerekir. İçten ve samimi bir şekilde edilen niyetlerin ardından aşağıda verilen duanın okunması istenilir. Bu duanın okunmasından sonra istediğiniz güzel kadını kendinize kolay ve hızlı bir şekilde aşık edebilirsiniz. Bu dua şu şekildedir:

“Allah’ım, sen kalpleri evirip çevirensin. Sen azim olan ve kadir olansın. Hakkımızda hayırlı olanı bize nasip et ve onun gönlünü bana meylettir.”
Yukarıda verilen duanın içten ve samimi bir şekilde okunması duanın kabul olmasında oldukça önemlidir.

Evli Erkeği Aşık Eden Dua
Evli bir erkeğin aşık edilmesinde büyünün dışında aşık etme dualarının okunması daha etkili olur. Bu duaların kesinlikle iyi niyetler doğrultusunda okunması gerekir. Aynı zamanda duaların kabul olmasında istenilen sayıda ve zamanda duaların okunması oldukça önemlidir. Bütün bu noktalara dikkat edildiğinde istediğiniz erkeğin size aşık olduğunu görmüş olacaksınız. Aşağıda evli erkeği aşık etmek için okunması gereken dua ayrıntılı bir şekilde yer alır:

Ayrıca Bakınız.  Besmelenin Faziletleri, Sırları ve Mucizeleri

Bismillâhirrahmânirrahîm. İnnâ fetehnâ leke fethan mübînâ. Li yağfira lekel âhü mâ tekaddeme min zenbike ve mâ teahhara ve yütimme ni’metehü aleyke ve yehdiyeke sırâtan müstekîmâ. Ve yensurakallâhü narsan azîzâ ve esâbehüm fethan karîbâ. Fe ceale min dûni zâlike fethan karîbâ. Fefetahnâ ebvâbes semâi bi mâin münhemir. Ve lillâhi mîrâsüs semâvâti vel ardı lâ yestevî minküm men enfeka min kablil feth. Nasrun minallâhi ve fethun karîbün ve beşşiril mü’minîn. Ve fütihatis semâü fekânet ebvâbâ.
Kalbe ve bedene ve cemia cevariha. Allahümme sehhirli kalbe bi hürmeti Muhammed in ve hazihis ayetiş şerifeti. Allahümme ihrik ve sehhirli kalbe ala mehabbete. Tevekkelü Ya huddame hazihis ayetiş şerifeti ve ahriku kalbe bi muhabbeti bi hakki hazihis ayetiş şerifeti. Sehhirli bi hakki ayetiş şerifeti. Amin. Ecîbû eyyühes sâkinûne fi hâzel mekâni bârakellâhü fîküm ve aleyküm.

Evli Kadını Aşık Eden Büyünün Uygulanması
Evli kadını aşık etmek için yapılan büyüler de vardır. Bu büyülerin yapılmasından önce muhakkak işinde uzman olan medyum hocalarına gidilmesi gerekir. Medyum hocası büyüyü yaparken bir kırmızı mum alır. Daha sonra kırmızı mumun üzerine aşık edilecek kadının ve annesinin adını yazar. Ardından kırmızı mumun üzerine esmalar ve ayetler okur. Mumun istenilen zamanda yakılmasından sonra tekrar yakılırken dualar okunur. Mumun yakılmasından sonra kalan parçalar toprağa gömülür ve büyünün etkisi 1 hafta içerisinde ortaya çıkar. Aşık olmasını istediğiniz kadın size deliler gibi bağlanır ve sizden başka kimseyi gözü görmez.

Düğüm Büyüsü İle Evli Kadını Aşık Etme
Düğüm büyüsü ile evli bir kadını aşık etmek mümkündür. Bunun için ilk olarak işinde uzman olan medyum hocalarına gidilmesi gerekir. Daha sonra medyum hocası aşık olmasını istediğiniz kadına özel olarak büyü hazırlama aşamalarına başlar.

Bunun için ilk olarak pamuk ipliğinin alınması gerekir. İplik alındıktan sonra ipe bir düğüm atılmalıdır. Düğüm atıldıktan sonra 1’er kere Fatiha ve Ayetel Kürsi, 3’er defa İhlas ve Tebbet surelerini okuyunuz. Surelerin okunmasından sonra aşık olmasını istediğiniz kişiyi aklınızdan geçiriniz. Ardından yapılan büyünün evde kimsenin görmeyeceği bir yerde saklanması durumunda 1 hafta sonra istediğiniz kadının size aşık olduğunu görmüş olacaksınız.

Evli kadını kendine aşık etme duası

Evli Birini kendine aşık etmek

Kuranda birini kendine aşık etme Duası

İmkansız birini kendine aşık etmek için dua

İstediğin kadını elde Etme Büyüsü

Deli gibi aşık etme Duası

Evli erkeği kendine aşık etme büyüsü

Çok tesirli AŞIK ETME Duası

Facebook'ta Takip Et

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ