Bilge kişi: Faydalı ve işinize yarar bilgilerden oluşan güncel paylaşımlar yapan bilgi portalı. Bilge kişi kimdir?, Bilge kime denir?

FMF Hastalığı nedir? ( Akdeniz Ateşi )

FMF nedir ?

FMF, diğer değişle Ailesel Akdeniz Ateşi, tekrarlayan karın ağrısı ve ateş ataklarıyla seyreden genetik geçişli romatizmal bir hastalıktır. En sık 5 ila 15 yaşları arasında ortaya çıkar. Vakaların %90’ı 20 yaşından evvel tanı alsa da daha ileri yaşlarda tanı konulabilir. Hastalık ortalama olarak her 1000 kişiden 1’inde görülmektedir.

FMF belirtileri nelerdir?

Hastalığın en mühim belirtisi genel olarak 2-3 gün süren karın ağrısı ve ateş ataklarıdır. Ataklar düzensiz aralıklarla tekrarlama gösterir ve iki atak arası bir hafta ile birkaç ay arasında değişebilir. Ataklar arasında kişi tamamen normaldir ve her hangi bir şikayeti yoktur. Bazı hastalarda ataklar sırasında göğüs ağrısı, eklemlerde ağrı ve şişme, bacaklarda kırmızı döküntüler, kusma-ishal, skrotumda (erbezleri) ağrı ve duyarlıiyet görülebilir.

FMF tanısı nasıl konuluyor?

FMF tanısı için özel bir test bulunmamaktadır. Diğer olası hastalıklar dışlandıktan sonra aşağıdaki eldeki verilerin bulunup bulunmamasına göre doktor tarafından tanı konabilir:

1.FMF klinik belirtilerinin olması (Nedeni açıklanamayan ani ateş, şiddetli karın, göğüs ve eklem ağrısı)

2. Aile öyküsü (Anne, baba, kardeşler ve akrabalarda FMF olması riski arttırır)

3. Kan testleri (Ataklar sırasında beyaz kan hücreleri, sedimantasyon, CRP ve fibrinojen düzeylerinde artış görülse de hiç biri hastalığa özgü değildir)

4. Kolşisin adlı ilaca olumlu yanıt vermesi FMF tanısını destekler.

5. Genetik testler FMF hastalığına neden olan mutasyonları göstererek tanıyı destekleyebilir.

Tanı neden gecikiyor?

Ataklar sırasında yaşanan bulgular hastalığa özgü olmadığı için ilk etaptaFMF tanısı koymak zordur. Karın ağrısı ve ateş sebebiyle bu hastalık sıklıkla apandisit ile karıştırılır. Bazı zaman bazı hastalara apandisit cerrahi operasyonu bile yapılabilir. Eklemlerdeki ağrı ve şişme sebebiyle diğer romatizmal hastalıklarla karışabilir.

Ayrıca Bakınız.  Türkiye'deki Günlük COVID-19 Hasta Sayısı 8 Kasım 2020

Hastalığa özgü bir laboratuvar bulgusu yoktur. Ataklar sırasında görülen yüksek sedimantasyon hızı, artmış CRP ve fibrinojen düzeyleri tüm iltihabi hastalıkların ortak bulgularıdır ve ayırt ettirici değildirler. Genetik testler, özellikle atipik bulguları olan hastalarda tanıya yardım edebilir.

Hastalık kimlerde görülüyor? Kalıtsal yönü nedir?

Hastalık genetik olarak ,anne ve babadan çocuklara geçmektedir. Anne yahut baba FMF hastası olabilir. Lakin bu şart değildir. Anne ve baba tamamen sıhhatli gözükse de genetik olarak taşıyıcılık varsa çocukları FMF hastası olabilir. Yine yakın akrabalarında FMF hastalığı olanlarda da FMF görülme riski yüksektir.

Prenatal yani doğum evvelsi tanı konulabilir mi?

FMF gibi genetik hastalıklar, hamileliğin 11. haftasından bu yana alınan fetal örneklerden elde edilen DNA analizleriyle tespit edilebilmektedir. Lakin FMF tedavi edilebilir bir hastalık olması ile diğer genetik hastalıklardan ayrılır. Bu nedenle gebeliğin sonlandırılmasına gerek olmadığından günümüzde FMF için prenatal tanı uygulanmamaktadır.

Tedavide neler uygulanıyor?

FMF hastalığını vücuttan tamamen yok eden bir tedavi metodu yoktur. Tercih edilen en etkili ilaç kolşisindir. Bu ilaç kullanıldığı sürece etkili olur. İlacı bırakanlarda hastalık tekrar başlar. Bu nedenle kolşisin nasıl tedavi edileceğine ömür boyu devam edilmelidir. Tedaviye düzenli devam etmeyenlerde yıllar içerisinde amiloidoza bağlı olarak böbrekler hasar görür. Hasta böbrek yetmezliğine girer ve diyaliz hastası olarak yaşama devam etmek zorunda kalabilir. Böbrek hasarı gelişimi yönünden hastalar düzenli olarak takip edilmelidir. Böbrek yetmezliğinden korunmanın tek yolu ömür boyu kolşisin kullanmaktır.

Şikayetleri kolşisin ile kontrol altına alınamayan hastalarda ise biyolojik ajanlar. Bu ilaçların hepsi kolşisin ile beraber tercih edilen enjeksiyon yani iğne şeklinde yapılan ilaçlardır.

Hastalığın yaşam tarzı ile ilgisi var mı?

Stres ve aşırı fiziksel yorgunluk atak sıklığını arttırabilir. Bu nedenle stres ve aşırı yorgunluktan kaçınılmalıdır. Hastalığın diyet ve beslenme ile ilişkisi gösterilememiştir.

Ayrıca Bakınız.  Akciğer Kanseri ve Evreleri

İlaçlar haricinde kullanılabilecek bitkisel ürünler var mıdır?

Bu hastalığın nasıl tedavi edileceğinde etkinliği ve güvenilirliği tıbbi olarak gösterilmiş bitkisel bir ürün yoktur. Tedavide kullandığımız kolşisin karaciğer fonksiyonlarını bozabilmektedir. Kolşisinle beraber kullanılacak bitkisel ürünler karaciğer fonksiyonlarını daha da ters etkileyebilir. Bu tarz bitkisel destek ürünleri kullanmadan evvel mutlaka doktora danışılmalıdır.

FMF hastalığı Ölümcülmüdür?

FMF hastalığı bitkisel tedavisi

Fmf kronik hastalık mıdır?

FMF hastalığı beslenme

akdeniz ateşi – ekşi

Fmf ataklarını ne tetikler

Fmf testi nasıl yapılır?


Cevap bırakın