Bilge kişi: Faydalı ve işinize yarar bilgilerden oluşan güncel paylaşımlar yapan bilgi portalı. Bilge kişi kimdir?, Bilge kime denir?

Hayatta ve Sınavda Başarılı Olmak İçin Okunan Dua

Şu fani dünyada herkes yaptığı işlerde ve girdiği sınavlarda başarılı olmayı tercih eder.. İster iş yerinde, ister okulda isterse de kendi kabiliyetlerimizi ortaya koyarak başarı olmayı sağlarız. Başarı hiç bir vakit rastlantı olmamıştır. Başarılı olan farklı insanlar başarılarının ardında Allah’a dua ettiklerini dile getirmektedir.. Allah dua eden kullarını sever ve kollar. Dua kulların en büyük silahıdır. Temiz ve inanarak okunan dualar genelde kabul gören dualardır.

Sınavda okunacak dua ve sureler

Bir insanın başarılı olabilmesi için ilk evvel yaptığı işi düzgün ve haramsız yapması gerekir. Verilen görevleri nizami bir biçimde yerine getirmesi lazımdır. Her şeyi yoluna koyduktan sonra başarı için Allah’a dua etmek gerekir. Her şey düzgün olduğu vakit biliniz ki Allah sizin yanınızda olacaktır.

Yeni bir işe girdiniz, okulda sınavlara gireceksiniz, iş yerinde yükselme istiyorsunuz, yaptığınız bir projenin başarılı olmasını istiyorsunuz, kariyer hedefleriniz varsa bu duaları okuyup Allah’a daha yakın olabilirsiniz. Allah dualarınızı kabul eylesin.

Hayatta Başarılı Olmak İçin Okunan Dualar
Dualara başlamadan önce temiz olmamıza ve abdestli olmamıza özen gösterelim. Dua etmek için sizi kimsenin rahatsız edemeyeceği bir yerde olmalısınız. Duanız bölünmemeli ve yarım kalmamalıdır. Her duadan önce “Bismillahirrahmanirrahim” demeliyiz.

Her işte Başarılı Olmak İçin Okunan Dua
Okunuşu, “Allahümme inni es’elüke s-sebate fi’l-emri ve’l-azimete ale’r-ruşdi. Ve es’elüke şükra. ni’metike ve hüsne ibadetike. Ve es’elüke lisanen sadikan ve kalben selimen. Ve e’uzü bike min şerri ma ta’lemü. Ve es’elüke min Hayri ma ta’lemü. Ve estağfiruke mimma ta’lemü.”

Anlamı, “Allah’ım! Senden işte (dinde) sebat etmeyi ve doğruluğa azmetmeyi istiyorum. Nimetine şükretmeyi ve sana güzel bir şekilde ibadet edebilmeyi istiyorum. Doğruyu konuşan bir dil ve eğriliklerden uzak bir kalp diliyorum. Allah’ım! Senin bildiğin her çeşit şerden sana sığınıyorum. Bildiğin bütün hayırları senden istiyorum. Bildiğin günahlarımdan dolayı senden bağış diliyorum.

Ayrıca Bakınız.  Bebek Olması İçin Okunacak Dua

İşlerinde Başarılı Olmak İçin Okunan Dua
Okunuşu, “Allahümme hır li vehter li. Vela tekilni ala ihtiyari.”

Anlamı, “Allah’ım! Bu işi bana hayırlı kıl ve bu işi bana nasip eyle! Allah’ım beni kendi başıma bırakma.

Okunuşu, “Rabbi edhılni müdhalen sıdkın ve ahricni muhrace sıdkın ve’c’al li min ledünke sultanen nasira.”

Anlamı, “Rabbimiz! Katından bize rahmet ver ve işimizi kolaylaştır, bizi rüşde (başarıya) eriştir.”

Sınavlarda Başarılı Olmak İçin Okunan Dua
Bu duayı okurken 1Bardak suya 184 kere (Ya Mukaddim) İsmi Şerifini okuyun ve sonra içmeye devam edin.Allahü Teala’nın izniyle sınavda başarılı olursunuz.

Okunuşu, “Rabbi edhilni müdhale sıdkın ve ehricni muhraca sıdkın vec’al li min ledünke sultanen nesiran”

Anlamı, “Ey Rabbim! Gireceğim yere dürüstlükle girmemi sağla; çıkacağım yerden de dürüstlükle çıkmamı sağla. Bana tarafından, hakkıyla yardım edici bir kuvvet ver.”

Sınav Zamanı Okunan Dua
Okunuşu, “Rabbişrah li sadri. Ve yessir li emri. Vahlul ukdeten min lisani. Yefgahü kavli”

Anlamı, “Rabbim! Yüreğime genişlik ver, işimi bana kolaylaştır, dilimden bağı çöz ki, sözümü anlasınlar”

Sınav Gecesi Okunan Dua
Okunuşu, “Keyfe feddalna ba’zahüm ala baz”

Anlamı, “Nasıl bazılarını bazılarına üstün kıldık”

Sınav Başladıktan Sonra Dua
Okunuşu, ” Ya Hayyü ya Kayyümü birahmetike esteğisü”

Anlamı, “Ey Hayy ve Kayyüm (ölmeyen diri ve her şeyi ayakta tutan) Allah’ım! Rahmetine sığınırım”

Okulda Başarılı Olmak İçin okunan Dua
Elem neşrah leke sadrek
Ve vada’na anke vizreke
Elleziy enkada zahreke
Ve refa’na leke zikreke
Feinne me’al’usri yüsren
İnne me’al’usri yüsren
İnne me’al’usri yüsren
Feiza ferağte fensab
Ve ila rabbike ferğab
Anlamı, Biz senin için (mutluluğun) göğsünü açmadık mı? Senden yükünü indirmedik mi? O senin sırtını ezen yükü. Senin şanını yüceltmedik mi? Demek ki, zorlukla beraber bir kolaylık vardır. Evet, zorlukla beraber bir kolaylık vardır. O halde boş kaldın mı, yine kalk (başka bir iş ve ibadetle) yorul. Ancak Rabbine yönel. Fe tealallhul melikul hak, ve la ta’cel bil kur’ani min kabli en yukda ileyke vahyuhu ve kul rabbi zidni ilma Gerçek hükümdar olan Allah yücedir. Sana vahy edilmesi tamamlanmadan önce Kur’an’ı okumakta acele etme. “Rabbim! İlmimi arttır” de. “Rabbi zidni ilma” ayetini okuyan Allah’ın izniyle derslerinde başarılı olur.

Ayrıca Bakınız.  Omega 3 hangi besinlerde bulunur?

Çocuğun başarılı olması için okunacak dua

Sınavda okunacak dua ve sureler

Annenin sınava girecek çocuğa okunacak dualar

Sınavda başarılı olmak için Zikir

İşte başarı duası

Başarı duası Dinle

Sınava çalışırken okunacak dua

Başarılı olmak için okunacak Esmaül HüsnaCevap bırakın