Bilge kişi: Faydalı ve işinize yarar bilgilerden oluşan güncel paylaşımlar yapan bilgi portalı. Bilge kişi kimdir?, Bilge kime denir?

Her Sıkıntıyı Gideren 7 Ayeti Kerime

Her insanın zaman zaman yaşadığı sorunlar ve sıkıntılar ortaya çıkmakta. Müslümanların her zaman olduğu gibi Sıkıntılarınızdan ve sorunlarımızdan kurtulmak için duaya sarılıp Allaha sığınmakla sıkıntılarından kurtulabilirler. Sizler için sıkıntılardan kurtaran 7 Ayet-i Kerime‘yi sizlerle paylaşmak için bu yazıyı oluşturduk. Sıkıntılardan kurtaran 7 ayeti okuyarak sizde ruhunuzu ve ailenizi sıkıntıdan kurtarabilirsiniz. Herkesin belli başlı sıkıntıları , dertleri vardır. Sayfamızda sizler için verdiğimiz bir çok sıkıntı duası vardır. Ancak şimdi aşağıda vereceğimiz ayetler oldukça tesirli olup tesirini Allah’ın izni ile hemen göreceksinizdir. Bu ayetleri okurken mutlaka sessiz bir odada sizi rahatsız etmeyecekleri bir mekanda abdestli bir biçimde okuyup dua etmelisiniz. Yüce rabbim yaptığınız dualarınızı geri çevirmeyecektir inşallah.

Her Sıkıntıyı Gideren 7 Ayet – 1

Duanın Okunuşu: Bismillahi’r-Rahmani’r-Rahlm. Kul ley yusibena illa ma keteballahu lena, hüue Meulana ve alallahi fel-yetevekkeli’l-mü’mlnun.
Türkçe Anlamı: Rahman ve Rahim olan Allah’ın ismiyle. De ki: Bize hiçbir zaman Allah’ın yazdığından başka bir şey ulaşmaz. O, bizim Mevlamızdır ve mü’minler onun için yalnız Allah’a dayanıp güvensinler! (Tevbe, 51)

Her Sıkıntıyı Gideren 7 Ayet – 2

Okunuşu: Bismlüahi’r-Rahmani’r-Rahim. Ve iy yemseskellahu bi durrinfela kaşife lehu illa hu ve iy yuridke bi hayrinfela radde llfadlih, yüsibü bihi mey yeşau min ıbadih, ve hüve’l-ğafuru’r-rahlm.
Türkçe Anlamı: Rahman ve Rahim olan Allah’ın ismiyle. Ve eğer Allah sana bir keder dokunduracak olursa, onu O’ndan başka açacak yoktur; ve eğer O, sana bir hayır dilerse, o zaman da O’nun lütfunu reddedecek yoktur.O, lütfunu kullarından dilediğine nasib eder. O, çok bağışlayan, çok merhamet edendir.(Yunus,107)

Her Sıkıntıyı Gideren 7 Ayet – 3

Okunuşu: Bismillahi’r-Rahmani’r-Rahim. İnni tevekkeltü alallahl rabbi ve rabbiküm, mâ min dabbetin illa hüve ahlzüm bi nasıyatiha, inne rabbi ala sıratım müştekim.
Türkçe Anlamı: Rahman ve Rahim olan Allah’ın ismiyle. Her halde hem benim Rabbim, hem sizin Rabbiniz olan Allah’a (güvenip) dayanmışım. Hiç (bir) yerde bir debelenen (canlı) yoktur ki perçemini O tutmuş olmasın! Şüphe yok ki Rabbim doğru bir yol üstündedir. (Hud, 56)

Ayrıca Bakınız.  Ev almak için okunacak Dua

Her Sıkıntıyı Gideren 7 Ayet – 4

Okunuşu: Bismillahi’r-Rahmani’r-Rahim. Ve ke eyyim min dabbetil la tahmilu rizkaha, Allahu yerzukuha ve iyyaküm ve hüve’s-semiu’l-âlim.
Türkçe Anlamı: Rahman ve Rahim olan Allah’ın ismiyle. Nice hayvanlar var ki, rızkını (yanında) taşıyamaz; Allah onlara da rızık veriyor, size de! O her şeyi işitendir, bilendir. (Ankebut, 60)

Her Sıkıntıyı Gideren 7 Ayet – 5
Okunuşu: Bismillahi’r-Rahmani’r-Rahim. Ma yeftehıllahü linnasi mir rahmetin fela mümsike leha, ve ma yümsikfe la mursile lehu mim ba’dih, ve hüve’l-azizü’l-hâkim.
Türkçe Anlamı: Rahman ve Rahim olan Allah’ın ismiyle. Allah kişilera rahmetinden her neyi açarsa artık onu tutacak, kısacak kimse yoktur. Her neyi de tutar kısarsa onu da ondan sonra salacak yoktur. O, öyle güçlüdür, öyle hikmet sahibidir. (Fatır, 2)

Her Sıkıntıyı Gideren 7 Ayet – 6

Okunuşu: Bismillahi’r-Rahmani’r-Rahim. Ve lein seeltehüm men haleka’s-semauati ue’l-arda le yekulünnallah, kul eferaeytüm ma ted’une min dunülahi in eradeniyallahu bi durrin hel hünne kaşifatü durrihi ev eradeni bi rahmetin hel hünne mümsikatü rahmetin, kul hasbiyallahu aleyhi yetevekkeli’l-mütevekkilun.
Türkçe Anlamı: Rahman ve Rahim olan Allah’ın ismiyle. Andoldun ki, onlara: ‘O gökleri ve yeri kim yarattı?’ diye sorsan kesinlikle ‘Allah’tır’ diyeceklerdir. De ki: ‘Gördünüz ya, Allah’tan başka çağırdıklarınızı, eğer Allah bana bir keder dilerse, onlar O’nun vereceği kederi açabilirler mi? Ya da O, bana bir rahmet dilerse onlar O’nun rahmetini (engelleyip) tutabilirler mi?’ De ki: Allah bana yeter! Tevekkül edenler hep ona dayanır! (Zümer, 38)

Her Sıkıntıyı Gideren 7 Ayet – 7

Okunuşu: Bismillahi’r-Rahmani’r-Rahim. Fe in teuellev fe kul hasbiyallahu la ilahe illa hu, aleyhi tevekkeltü ve hüve rabbü’l-arşi’l-azim.
Türkçe Anlamı: Rahman ve Rahim olan Allah’ın ismiyle. Eğer aldırmazlarsa de ki: “Bana Allah yeter! O’ndan başka ilah yoktur. Ben O’na dayanmaktayım ve O, o büyük arşın sahibidir!” (Tevbe, 129)

Ayrıca Bakınız.  24 Saatte Kocayı Eşi Karıyı Geri Getirme Duası

Allah dualarınızı ve okuduğunuz ayetleri kabul etsin inşallah.

Her Sıkıntıyı Gideren 7 Ayeti Kerime

7 ayetleri okuyanların yorumları

Dert ile ilgili ayetler

Sıkıntı ile ilgili ayetler

Sıkıntı duası

7 ayetler Arapça Yazılışı

7 Ayet ikra ilim meclisi

7 DualarCevap bırakın