Bilge kişi: Faydalı ve işinize yarar bilgilerden oluşan güncel paylaşımlar yapan bilgi portalı. Bilge kişi kimdir?, Bilge kime denir?

İnsanı zırh gibi kötülüklerden koruyan dua

Merhaba saygıdeğer bilgekisi.com okurları.. Bu makalemizde sizlere bilgi sitesi olarak dertlerden ve kötülüklerden korunmak için okunan duaları paylaşacağız. Günlük yaşantımızda birçok insanın başına gelen bela ve hastalık gibi sıkıntılar yaşayabiliyor.. Bu fenalıkları gidermek için namaz kılarız ve Allah’a ibadet edip dua ederiz. Bazen dualarımızın kabul olmadığını sanarız ama gerçekte Yüce Allah’ın bizi sınavdan geçirdiğinin bilincinde olmayız. Allah bize sabretmeyi emretmiştir. Sabredersek elbet bir gün duamızın kabul olacağını emretmiştir. Biz de bu sebeple isyan etmeden derdimizden ve içine düştüğümüz sıkıntıdan kurtulmak için, kötü günlerin bitip iyi günlerin bir an önce bizi refaha dönüştürmesi için dua ederiz.

Dua etmeden önce dikkat edilmesi gereken bazı önemli hususlar vardır. Öncelikle abdestli olmanız gerekir. Bu duaları sabah namazından hemen sonra okursanız dualarınız daha çabuk kabul olacaktır. Sabah namazı hem bizim için, hem de ibadetimiz için en önemli namazdır. Bu namazda edilen dualar kabul olur. Dua ederken inanarak ve kalbimizden dua etmeliyiz. Allah sizi derdiniz var sa bir an önce o dertlerden kurtarmayı nasip etsin. Başınızdaki belaları bir an önce bitirsin. Kötülükleri, iyiliklerle değiştirsin. Allah ettiğiniz duaları kabul eylesin. Duasız kalmayın. Şimdi yazılarımıza geçelim. Bu yazıları uygulayıp güzel yorumlar aldığımız doğrudur.

Dert ve Beladan Kurtulmak İçin Dua
Hadis-i şerifte buyuruldu ki, “Birinize derd ve belâ gelince, Yûnüs Peygamberin duâsını okusun! Allahü teâlâ Onu muhakkak kurtarır. Duâ şudur: Lâ ilâhe illâ ente sübhâne-ke innî küntü minez-zâlimîn”. (15)

Yine hadis-i şerifte, “Sabah, kalkınca, üç kere Bismillâhillezî lâ-yedurru ma’asmihî şey’ün fil’ardı velâ fissemâ ve hüvessemî’ul’alim, (16)okuyana akşama kadar, hiç derd, belâ gelmez” buyuruldu.

“Bismillâhirrahmânirrahîm ve lâ-havle ve lâ-kuvvete illâ billâhil’ aliyyil’azîm.” (24) Duâsı da, ruhi hastalıklar ve bütün hastalıklar için okunur. Derdlerden kurtulmak için ve murâda kavuşmak için beşyüz kere okunur. Evvelinde ve âhirinde yüzer def’a salevât-ı şerîfe okuyup duâ etmelidir. Ayrıca şu duâ da okunmalıdır.

“Yâ Allahü biketehassantü ve biabdike ve resûlike seyyidine Muhammedin sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem estecertü.” (52)

GÜNDE 101 KERE 101 GÜN OKUNAN KÖTÜLÜK DUASI
Bu duayı edenler kötülüklerden kurtulup temiz ve refah bir hayat sürecektir.

DUA: Lâ ilâhe illâ ente sübhâne-ke innî küntü minez-zâlimîn”.

Ayrıca Bakınız.  Rüyada et görmek ne anlama gelir? Diyanet

Bismillâhillezî lâ-yedurru ma’asmihî şey’ün fil’ardı velâ fissemâ ve hüvessemî’ul’alim,

“Bismillâhirrahmânirrahîm ve lâ-havle ve lâ-kuvvete illâ billâhil’ aliyyil’azîm.”

Yâ Allahü biketehassantü ve biabdike ve resûlike seyyidine Muhammedin sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem estecertü.

Kötülükten Korunmak İçin Okunan Dualar
-. Yahya b. Said şöyle rivayet eder: Halid b.Velid (r.a.), Resûlullah (s.a.v.)’e
«— Rüyamda korkuyorum.» dedi.Resûlullah (s.a.v.)’de şunları oku buyurdu: «Allah’ın gazabından, azabından, kullarının kötülüklerinden, şeytanların vesvesesinden ve benimle beraber bulunup bana zarar vermelerinden Allah’ın noksanlıktan uzak, tam ve üstün kelimelerine sığınırım.»

-. Yahya b. Said’den: Resûlulîah (s.a.v.) geceleyin götürüldüğü bir yerde ateşten bir meşaleyle kendisini arayan bir cin gördü. Nereye dönse onu arıyordu. Cebrail kendisine:
«— Sana, okuduğun zaman ateşini söndürecek ve onu yüz üstü düşürecek bir kaç kelime öğreteyim mi?» dediğinde Resûlullah (s.a.v.):
«— Evet, Öğret» deyince Cebrail: «Şunları oku» dedi:
«Gökten inen azabından, yerden yükselen kötülüklerin şerrinden, Allah’ın, yerin altında ve üstünde yarattığı mahlûkların şerrinden, gece ve gündüzün fitnelerinden, gece ve gündüz meydana gelen hayırlı şeylerin dışındaki felaketlerden Allah’a ve onun noksanlıktan uzak, hiç bir iyinin ve kötünün ulaşamayacağı kelimelerine sığınırım.»

-. Ebû Hüreyre (r.a.) der ki: Eşlem kabilesinden bir adam: «— Ben bu gece uyumadım.» dedi. Resûlullah (s.a.v.): «— Neden?» diye sorunca:
«— Beni bir akrep soktu.»diye cevap verdi. Bunun üzerine Resûlullah (s.a.v.):
«— Eğer akşamleyin: Yarattığı şeylerin şerrinden, Allah’ın noksanlıktan uzak, tam ve üstün kelimelerine sığınının, deseydin sana zarar veremezdi.» buyurdu.

-. Ka’kâ b. Hakîm’den: Ka’bül-Ahbar «Eğer söylediğim bir kaç kelime olmasaydı, yahudiler beni merkep yapacaklardı.» dedi. Kendisine:
«— O kelimeler nedir?» diye sorulduğunda, şöyle dedi:
«— Yaratıp çoğalttığı şeylerin şerrinden, kendisinden daha büyük bir şey olmayan Allah’a, hiçbir iyinin ve kötünün ulaşamı-yacağı noksanlıktan uzak, tam ve üstün kelimelerine, Allah’ın bildiğim ve bilmediğim bütün güzel isimlerine sığınırım.»

YUNUS PEYGAMBERİN DERT DUASI
Hadis-i şerifte buyuruldu ki, “Birinize derd ve belâ gelince, Yûnüs Peygamberin duâsını okusun! Allahü teâlâ Onu muhakkak kurtarır. Duâ şudur: Lâ ilâhe illâ ente sübhâne-ke innî küntü minez-zâlimîn”.

Yine hadis-i şerifte, “Sabah, kalkınca, üç kere Bismillâhillezî lâ-yedurru ma’asmihî şey’ün fil’ardı velâ fissemâ ve hüvessemî’ul’alim, okuyana akşama kadar, hiç derd, belâ gelmez” buyuruldu.

Ayrıca Bakınız.  Sabuncuoğlu Şerefeddin Kimdir?

“Bismillâhirrahmânirrahîm ve lâ-havle ve lâ-kuvvete illâ billâhil’ aliyyil’azîm.” Duâsı da, ruhi hastalıklar ve bütün hastalıklar için okunur. Derdlerden kurtulmak için ve murâda kavuşmak için beşyüz kerre okunur. Evvelinde ve âhirinde yüzer def’a salevât-ı şerîfe okuyup duâ etmelidir. Ayrıca şu duâ da okunmalıdır.

“Yâ Allahü biketehassantü ve biabdike ve resûlike seyyidine Muhammedin sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem estecertü.”

SIKINTI, BELA VE HASTALIKLARDAN KURTULMAK İÇİN OKUNAN DUA
Okunuşu:
”Bismillahirrahmanirrahiym* Allahumme inni es’eluke bismikel a’zamil mektubi min nuri vechikel alel muebbed* Eddfümil bakıl muhalled*Fi kalbi nebiyyike ve rasulike Muhammed* Ve es’eluke bismikel
a’zamil vahıdi bi vahdetil ehad* El muteali an vahdetil kemmi vel aded*El mukaddesi an kulli ehad* Ve bi hakkı Bismillahirrahmanirrahiymi Kul huvellahu ehad* Allahussamed* Lem yelid ve lem yllled* Ve lem yekun lehu kufuven ehadun en tusalliye ala seyyidina muhammedin sırri hayatil vucud* Ves sebebil a’zami li kulli mevcud* Salaten tusebbitu fi kalbil iman* Ve tuhafizunil Kur’an* Ve teftehu li biha nural cennat* Ve nuran neıym* Ve nuran nezari ila vechikel Kerim* Ve ala alihi ve sahbihi ve sellim”

Sırları:
Her gün bu salavatı şerifeyi (100) defa okuyan evliyalar zümresine dahil olur.
Düşman şerrinden korunmak için cumartesi gecesi(1000) okunur.
Kayboln ve çalınan bir şeyin bulunması için her gün (7) defa okunur.
Bir muradın olması için fakir fukaraya sadaka verilir.Daha sonra bu salavatı (100) defa okursan ve sevabını Hazreti Peygamber Efendimiz(s.a.v)’in ruhuna hediye edersin ve muradını Allah Teâlâ’dan istersin.
Baş ağrısı,göz ağrısı ve vücut ağrıları için gül suyunun üzerine bu salavatı şerife fatiha süresi ile birlikte 7 defa okunur.Ve bu su ile ağrıyan yer üzerine masaj yapılırsa ağrılar Allah’ın izni ile ortadan kalkar.
Doğum anında zorluk çeken kadınların üzerine 7 defa okunursa faydası görülücektir.
Ruhi hastalığın tedavisi için her gün (7) defa hastanın üzerine okunur.
Unutkanlığın,heyecanın,psikolojik sıkıntının ve kalp ağrısının giderilmesi için hastanın her gün bu salavatı şerifeyi okumaya devam etmesi gerekir.Bu okuma anında hastanın buhurlanması faydalı olucaktır.
Peygamber(s.a.v)’i rüyada görmek istiyorsan ve dünyevi ve uhrevi bir konuda haberdar olmak istiyorsan yatmadan önce (100) defa bu salavat-ı şerifeyi oku kıbleye yönelerek yat.yatmadan önce gül yağı veya gül suyu sürün.Allah’ın izni ile muradının nail olduğunu göreceksin(S.Dâreyn)

Ayrıca Bakınız.  Mülk Suresi Arapça okunuşu ve Türkçe Anlamı

İNŞİRAH SURESİ OKUNUŞU VE ANLAMI
Kim bu sureyi bilerek okuduğunda ve tefsirine hakim olduğunda size en büyük dertlerden ve sıkıntılardan kurtulmak için deva olacaktır.

Bismillahirrahmanirrahim

1- Elem neşrah leke sadrek
2- Ve vada’na ‘anke vizreke
3- Elleziy enkada zahreke
4- Ve refa’na leke zikreke
5- Feinne me’al’usri yüsren
6- İnne me’al’usri yüsren
7- Feiza ferağte fensab
8- Ve ila rabbike ferğab

İNŞİRAH SURESİNİN TÜRKÇE MEALİ

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla

1- Senin için bağrını açmadık mı?
2- İndirmedik mi senden o yükünü?
3- O sırtında gıcırdamakta olan (ve bu şekilde sana eziyet veren) yükünü?
4- Senin şanını yüceltmedik mi?
5- Demek ki, zorlukla beraber bir kolaylık var.
6- Evet o zorlukla beraber bir kolaylık var!
7- O halde boş kaldığında yine kalk yorul!
8- Ve ancak Rabbinden ümit et, hep O’na doğrul!

İNŞİRAH SURESİNİN FAZİLETLERİ NELERDİR?
Rivayete göre;

* Her gün 7 kere okumaya devam eden kimse kalp sıkıntısından kurtulur, bol rızka kavuşur.

* Bir kimse beş vakit namazın ardından okumaya devam ederse, Allah’u Teala o kimsenin her işini kolaylaştırır. Kederli bir durumda ise, ferahlığa çıkarır. Beklemediği yerden kendisine rızık ikram olunur. Kalbi her zaman huzur ve rahatlık içinde bulunur.

* Kendisinde göğüs darlığı bulunan kimseye bu sure okunur veya hasta olan kimse bu surenin okunmasına bizzat devam ederse, Allah’u Teala o kimseyi bu hastalıktan kurtarır.

* Selef-i salihinden bir kısım ulema şöyle der: “Her kim Kuran-ı Kerim’i ezberlemede zorlanıyorsa İnşirah suresini bir kağıda yazsın. Zemzem suyunda yazıları silininceye kadar beklettikten sonra bu suyu içsin.Ezber sorunu kalmayacaktır. Ayrıca bu su, böbrek taşı ve kumu bulunan kimseye içirilirse, ona da bi-iznillah şifa olur.

* Bu sure, gönlü darları, sıkıntı çeken ve bunalıma giren kişinin üzerine okunursa, Allah’ın izni ile şifa bulur.

İnsanı zırh gibi koruyan dua

Aileyi kazadan beladan koruyan Dua

Beladan kurtulmak için zikir

Beladan şerden korunma Duası

Rahatsız eden insanlardan ve beladan kurtulma duası

Bela ve musîbetlerin defi için Dua

Tehlikeli insanlardan KORUNMA Duası

Bela ve musîbetlerin defi için dua

Sayfada GezinmeCevap bırakın