Bilge kişi: Faydalı ve işinize yarar bilgilerden oluşan güncel paylaşımlar yapan bilgi portalı. Bilge kişi kimdir?, Bilge kime denir?

İOKBS Bursluluk sınavı başvurusu 2020

İOKBS Bursluluk sınavı başvurusu yapmak için ve sınav tarihinin ne zaman olduğunu merak edenler için .. İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı için geri sayım başladı. İOKBS 2020 Bursluluk sınavı konuları neler, kimler girebilir? Bursluluk Sınavı ne zaman yapılacak? İOKBS bursluluk sınavına kimle katılabilir?

BURSLULUK SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

MEB tarafından 6 Haziran Cumartesi günü yapılacağı ilan edilen 2020 Yılı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı’nın 5 Eylül 2020 Cumartesi günü gerçekleştirilmesi kararlaştırıldı.

BURSLULUK SINAVI KONULARI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA

Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı’na (İOKBS) girecek talebelerin de bulundukları sınıfların birinci dönem müfredat ve kazanımlarından sorumlu olacağını açıkladı.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 25 Nisan 2020’de yapılacak İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı’nı (İOKBS) koronavirüs önlemleri içerisinde 6 Haziran’a ertelemişti.

İOKBS 2020 Bursluluk sınavı konuları neler, kimler girebilir? Bursluluk Sınavı ne zaman yapılacak? İOKBS bursluluk sınavına kimle katılabilir?

İOKBS’ye 5. sınıftan 11.sınıfa kadar olan seviyelerdeki talebeler girebiliyor. Öğrenciler sınavın kapsamı hakkında tereddüt yaşıyorlardı.

Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bunun üzerine yaptığı açıklamada, şunları kaydetti: “Bu sınava girecek talebelerimiz de bulundukları sınıfların birinci dönem müfredat ve kazanımlarından sorumlu olacaklar. bunun yanısıra bu sınava girecek 10. ve 11.sınıf talebelerimiz 9. sınıfın tüm müfredatından sorumlu oluyorlardı. Bu kapsamı da daralttık ve 10. ve 11.sınıf talebelerimiz de yalnızca 9. sınıfın birinci dönem müfredat ve kazanımlarından sorumlu olacaklar.”

İOKBS BURSLULUK SINAVINA KİMLER KATILABİLİR?

1. BAŞVURU ŞARTLARI

a. Türkiye Cumhuriyeti yahut Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b. Mevzuatta belirtilen kayıt ve kabul şartlarını taşımak,

c. Ortaokullar, imam hatip ortaokulları yahut özel eğitim ortaokullarının 5’inci, 6’ncı, 7’nci ve 8’inci sınıfları ile ortaöğretim kurumlarının hazırlık sınıfı, 9’uncu, 10’uncu ve 11’inci sınıflarında öğrenci olmak,

Ayrıca Bakınız.  Astsubay Nasıl Olunur? Şartları Nelerdir?

ç. İlköğretim ve ortaöğretim okullarında, sınavın yapıldığı ders senesinde okul değiştirme yaptırımı/ cezası almamış olmak,

d. Ailenin bir evvelki mali yıla ait yıllık gelir toplamından fert başına düşen net miktarın, içinde bulunulan mali yılın Merkezî Yönetim Bütçe Kanunu’nda belirtilen Millî Eğitim Bakanlığı okul pansiyon ücretinin en azının 4 (dört) katını geçmemesi kaydıyla maddi imkânlardan yoksun bulunmak. Ailenin 2019 senesi yıllık gelir toplamından fert başına düşen toplam miktarın 2020 Mali Yılı için tespit edilen 14.640,00 (ondörtbinaltıyüzkırk) TL’yi geçmemesi gerekir. Aile gelirinin tespitinde ailenin 2019 senesinde elde ettiği tüm gelirleri esas alınacaktır.

İOKBS BURSLULUK SINAVI KONTENJANLARI

1.1. Kontenjan Dağılımı:

1) Her yıl tespit edilen parasız yatılılık yahut bursluluk kontenjanlarının;

a) %10’u “Kanunlarla Özel Hak Tanınan Öğrenciler”e,

b) %5’i Bakanlığa bağlı resmî okul yahut kurumlarda kadrolu yahut sözleşmeli olarak çalışan, emekli olan yahut vefat eden öğretmenlerin öğrenci olan çocuklarına,

2) Birinci fıkradaki kontenjanlardan; (a) ve (c) bentlerinde belirtilen kontenjanların dolmaması hâlinde kalan kontenjan diğer talebelere ayrılan %80’lik kontenjana ilave edilir. (b) Bendinde ayrılan %5’lik kontenjanın dolmaması hâlinde ise kalan kontenjan, öğretmen haricindeki Bakanlık merkez, taşra ve yurt dışı kadrolarında çalışan diğer eğitim personelinin çocukları için kullanılır, dolmaması hâlinde ise kalan kontenjan %80’lik kontenjana ilave edilir. Başvuru şartları altındaki tüm maddeler için verilen beyanlar ve belgeleri incelemek maksadıyla okul müdürünün, ilgili müdür yardımcısının yahut görevlendirilen bir müdür yardımcısının başkanlığında, en az 2 (iki) üye öğretmenin yer aldığı bir komisyon oluşturulacaktır. Bu komisyon tarafından, maddi durumları 2020 Mali Yılı için tespit edilen miktarı geçmeyen ve kontenjanla ilgili durumunu belgelendiremeyen talebelerin başvuruları incelenip lüzumlu düzeltmelerin yapılmasından sonra (ç) bendi kontenjanından müracaatları sağlanacaktır.

Ayrıca Bakınız.  Pi sayısı (?) kaçtır?


Cevap bırakın