Bilge kişi: Faydalı ve işinize yarar bilgilerden oluşan güncel paylaşımlar yapan bilgi portalı. Bilge kişi kimdir?, Bilge kime denir?

İtikaf 2021: İtikaf ne zaman ve nasıl yapılır? Evde itikafa girilir mi?

Peygamber Efendimizin Ramazan ayının son on gününde yerine getirdiği itikaf sünneti, müslümanlar tarafından araştırılıyor.

2021 Ramazan’ın son günlerine yaklaşılırken, bu sünneti yerine getirmek isteyenler nasıl ve ne zaman yapılacağına dair bilgileri merak ediyor.

Bir mescitte ibadet niyetiyle belli kurallara uyup dış dünyayla ilişkileri asgari düzeye indirerek kişinin kendisiyle baş başa kaldığı itikaf günleri, bu yıl salgın nedeniyle evlerde geçirilecek.

Peki itikaf nedir ve nasıl yapılır? Evde itikafa girilir mi? İşte ayrıntılar..

İTİKAF NEDİR?

İtikaf nedir sorusunun yanıtı kelimenin kökü olan akf sözünden geçmektedir. Kelimenin anlamı “hapsolmak, alıkoymak, bir yere yerleşmek, oraya bağlanıp kalmak” şeklindedir. Bu kelime, fıkıh terimi olarak kişinin kendini dünyevi işlerden uzak tutarak ibadet amacıyla bir müddet camide kalmasını ifade eder.

İtikafa giren kişiye mutekif veya akif denir. Akıl sağlığı yerinde olan ve ergenlik çağına gelmiş her Müslüman itikafa girebilir. İtikafa beş vakit namaz kılınan bir mescitte veya camide girilmesi gerekir.

İTİKAFA NE ZAMAN GİRİLİR?

Hz. Muhammed’in (s.a.v) Ramazan ayında ve özellikle ayın son on gününde itikafta olduğu pek çok hadis-i şerifle sabittir. (Buhârî, İtikâf, 1; Müslim, İtikâf, 1-5; Ebû Dâvûd, Ramazân, 3; Savm, 77) Bu nedenle daha çok Ramazan ayının son on gününde itikafa girilir.

2021 Ramazan ayı itikaf günleri Ramazan’ın son 10 günü olan 3 Mayıs ile 12 Mayıs arasını kapsıyor.

İTİKAF NASIL YAPILIR?

Ebû Yusuf en az süreyi, bir günün yarıdan fazlası olarak belirlerken İmam Muhammed itikâf için bir saati de yeterli bulur (Merğînânî, el-Hidâye, II, 290). Niyet diğer ibadetlerde olduğu gibi itikafta da şarttır.

Yalnızca camide beklemek yeterli olmaz. Kişi, “Allah rızası için şu mescidde şu kadar müddet itikâf yapmaya niyet ettim” demekle ve kalbinden geçirmekle bunu nefsine vâcib kılar. Bu niyetle mescide giren kimse abdest almak, gusletmek, abdest bozmak gibi zaruret olmadıkça mescidden ayrılmaz.

Ayrıca Bakınız.  Allah'a edilecek en güzel dualar

Aksi takdirde itikâfı bozulur, yeniden itikâfa girmesi gerekir.

İTİKAFIN ŞARTLARI

1. Niyet; Niyetsiz itikâf olmaz. Nezredilen itikâfda niyetin ayrıca dil ile ifade edilmesi gerekir.

2. Mescid: Erkeğin, itikafı cemaatle beş vakit namaz kılınan mescidde olmalıdır. İtikâfın en faziletlisi Mescid-i Haram’da, sonra Mescid-i Nebevî’de ve sonra da Mescid-i Aksa’da olandır. Diğer mescidlerdeki fazilet cemaatin çokluğuna göre değişir.

3. Oruç: Daha önce de belirttiğimiz gibi vacip olan itikâf için oruç şarttır. Sünnet itikâf Ramazan ayında olduğu için zaten oruçlu bulunma şart vardır.

4. Temizlik: Kadınların hayız ve nifastan temiz olmaları gerekir. Cünüplük oruca mani olmadığı gibi, itikafı da bozmaz. itikâfa giren cami içinde iken ihtilâm olursa, dışarı çıkarak gusül abdesti alır ve yeniden itikâfa devam eder.

5. İtikâf sırasında kötü ve çirkin söz söylememek, Ramazanın son on gününü ve cemaatı kalabalık olan mescidi tercih etmek, itikâf günlerinde Kur’an, hadis, Allah’ı zikir ve ibadetle meşgul olmak ve temiz elbise giyip güzel kokular sürünmek itikâfın adabındandır.

EVDE İTİKAFA GİRİLİR Mİ?

Normal dönemlerde itikafın yapıldığı yerin mescit olması esastır. İtikafın camilerde yapılması esas olmakla birlikte salgın hastalık gibi mücbir sebepler durumunda kadınların evlerde, erkeklerin de evlerinin mescit edindikleri bir odasında şartlarını gözeterek itikafa girmeleri bazı alimlerimizin görüşleri doğrultusunda caiz görülmüştür.Cevap bırakın