Bilge kişi: Faydalı ve işinize yarar bilgilerden oluşan güncel paylaşımlar yapan bilgi portalı. Bilge kişi kimdir?, Bilge kime denir?

Kısmet açmak için okunacak etkili dualar

Kısmet açmak için okunacak etkili duaları sizlere açıklamadan önce evlilik ve evlilik yapısı hakkında bir kaç bilgilendirme yapalım istedik. Evlilik ve aile yapısı müslümanların en çok önem verdiği ve üzerinde sürekli durduğu bir konudur. Hem dinimiz yönünden içerisinde bulundurduğu hikmeti ve özeniyle hem de sosyal ve toplumsal bütünlüğün sürekli bir şekilde muhafaza edilmesi/gelişmesinin sağlanması sebebiyle güçlü bir olgu olarak karşımıza gelmektedir.. Bu nedenle evlilik dönemine erişen kadın ve erkekler; kısmetinin açılması, hayırlı ve salih bir müminle hayatını birleştirmek adına evvellikle dua ibadetine yönelip yüce Allah’a bu isteğini yürekten talep ederler. Dinimiz de evlilik ve aile konusuna verdiği titizliğe ve duyarlıiyete istinaden evlenmek isteyen Müslümanların okuyabileceği en tesirli dualar ve surelere yer yermiştir. Peki, tamamen İslam’ın gerektiği usül ve esaslara dayanarak hayırlı ve salih bir kısmetle Cenab-ı Hakk’ın izniyle sevdiğiyle evlenmek için okunacak dualar – sureler nelerdir ve kısmet açma duası nasıl okunur? İşte; birlik ve birliktelik duyguları eşliğinde mutlu, huzurlu ve sevgi dolu bir yuva kurmak için en tesirli ve hayırlı evlilik duası…

EVLENMEK İÇİN OKUNACAK ETKİLİ DUA VE SURELER
KISMET AÇMAK VE EVLENMEK İÇİN OKUNACAK TAHA SURESİ
*Okunuşu:
Festebşirû bi bey’ıkumullezî bâya’tum bihî, ve zâlike huvel fevzul azîm(azîmu).
*Anlamı:
O halde O’nunla yapmış olduğunuz bu alışverişinizden dolayı sevinin. İşte bu, (gerçekten) büyük kârtır. Bu ayeti kerime hayırlı bir talip çıkana kadar günde 66 kere okunmalıdır.
*Bu duayı her gün sabah namazının sonrasında 70 defa okuyan bireyler, Cenab-ı Hakk’ın izni keremiyle hayırlı bir eşle evleneceklerdir.
“Bismillahirrahmanirrahim
Allahu la ilahe illa hüvel hakiymul habir. Allahu la ilahe illa hüves semiul basir. Allahu la ilahe illa hüvel vahidul ehadun. Allahu la ilahe illa hüvel rahmanirrahiym. Allahu la ilahe illa hüvel ferdussamed. Allahu la ilahe illa hüvel zahirul batınınu. Allahu la ilahe illa hüvel vahidul ehadussamed.Allahu la ilahe illa hüvel fettahul aliym. Allahu la ilahe illa hüvel kariybul musavvir.Allahu la ilahe illa hüvel mennanul hannanu. Allahu la ilahe illa hüvel rafiul aliym. Allahu la ilahe illa hüvel hakiymul keriym.
Allahu la ilahe illa hüvel melikül kuddus. Allahu la ilahe illa hüvel hakkul mubiyn. Allahu la ilahe illa hüvel aziyzul aliym. Allahu la ilahe illa hüvel ehadus samed.Allahu la ilahe illa hüvel baisul varisu.Allahu la ilahe illa hüvel fad uhu muhlisiyne lehuddiyn velhamdülillahi rabbil alemiyn. Allahümme salli ala Muhammedinil fatihi ebvab kezalike zevvecnahüm bihurinıyn. Amin.”
SEVDİĞİNLE EVLENMEK İÇİN ÇEKİLECEK ZİKİRLER
Evlenmek için günlük bir biçimde çekilmesinin son derece fayda sağlayacağı zikirlerin bulunmaktadır. Evlenmek isteyen müminlerin çekebileceği bu tesirli zikirler arasında Yüce Rabbimizin 99 adet isminden biri olan Ya Fettah, Ya Habir ve Ya Vedud isimleri günlük olarak mümkün mertebede 5 vakit farz namazlarından sonra zikredilmelidir.
*Evlenemeyen bireyler Furkan suresi 74. ayeti okumalıdırlar. Allah’ın izniyle fayda göreceklerdir.
Okunuşu
“Vellezine yekulune Rabbena heb lena min ezvacina va zürriyyatina kurrate a’yüniv vec’alna lil müttekiyne imama.”
Anlamı
“Ve onlar ki, Ey Rabbimiz, lütfunla eşlerimizden, çocuklarımızdan bizlere göz aydınlıkları ihsan et, bizi takva sahiplerine önder kıl, derler.”
PEYGAMBER EFENDİMİZ (S.A.V)’İN EN TESİRLİ VE HAYIRLI EVLENME DUALARI
*Okunuşu
Rabbena heb lenâ min ezvâcinâ ve zürriyyâtinâ gurrate eğyunin vecğalnâ lilmüttegîn.
*Anlamı
Rabbimiz bize eşlerimizden ve zürriyyetimizden göz aydınlığı olacak nesiller ihsan et. Ve bizleri takva sahibi kimsele yol göstericiler kıl.
*Okunuşu
Elhamdulillâhi Rabbil Ğalemîn. Ves salâtü ves selâmü ğalâ Rasûlinâ Muhammedin ve âlihî ve sahbihî ecmeğîn.
*Anlamı
Hamd alemlerin Rabbi Allah’a mahsustur. Salatü selam ve her türlü ihtiram Rasulümüz Muhammed (mustafa Sallallahu aleyhi veselleme ve onun ailesine ve yaranlarınadır.
HAYIRLI KISMET VE EVLENMEK İÇİN OKUNACAK SALAVATLAR…
“Allahümme salli ala seyyidina muhammedin salaten tehullu biha ukdeti ve tüferricü biha kurbeti ve tekzi biha haceti ve ala alihi ve sahbihi ve sellim”
Bu salavatı her gün 51 kez okuyun. Yüce Allah’ın izniyle evlenmek isteyen Müslümanlara en kısa zamanda hayırlı evlilikler nasip eder.
Ayrıca Bakınız.  Nisa Suresi Arapça okunuşu ve Türkçe Anlamı


Cevap bırakın