Bilge kişi: Faydalı ve işinize yarar bilgilerden oluşan güncel paylaşımlar yapan bilgi portalı. Bilge kişi kimdir?, Bilge kime denir?

Matematikte zihinden kolay çıkarma işlemi!

Matematikte işlem yaparken talebelerin en çok zorlandığı ve hata yaptığı konulardan birisi de onluk ve yüzlük bozarak çıkarma yapmaktır. En kolay anlatımı ile akılda kalan çıkarma işlemi tekniği! Komşuya giderek çıkarma nasıl yapılır? Dört işlemde kolay ve pratik çıkarma işlemi…

Temeli oturtulmayan bir matematik işlemi, talebelerin okul hayatı süresince en çok zorlandığı ve sıkıntı çektiği konulardan biridir. Matematik dersinde işlem yaparken yanlışların en çok çıktığı yerlerden biri olan dört işlemler, bazı zamanlar dikkat eksikliğinden kaynaklansa da çoğu zaman mantığının temelinin kavranmamasındandır. Pek çok öğrencinin anlamaması ve anlayamadığı için de sevmediği derslerin başında Matematik gelir. Durum böyle olunca matematik çözmekten zevk alınamaz ve başarılı sonuç elde edilemez. Siz ebeveyni olarak çocuğunuza evvel matematiği sevdirmeli sonra anlayabileceği biçimde örneklerle anlatmalısınız. Genelleyecek olursak matematikte en sık yapılan yanlışlardan birisi de komşuya giderek yapılan çıkartma işlemleridir. Kafa karışıklığına neden olan bu gibi işlemlerin daha kolay akılda kalabilmesi için anlatırken şu adımları izleyebilirsiniz:

MATEMATİKTE 4 BASAMAKLI ÇIKARMA İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

İŞLEM-1

4451
-2518
——-
1933

Birler basamağındaki 1 sayısından 8 sayısını çıkartamayacağımız için yukarıdaki sayıyı daha büyük tutmalıyız. Bunun için yandaki komşudan bir tane onluk almalıyız. Aldığımız 10’luğun haricinde birde kendisinde mevcut olan bir onlukla birlikte toplamda 11 tane onluk elde etmiş oluruz. 11’den 8’i çıkardığımızda elde edilen 2 sayısı yazılır. Onlar basamağında 5 sayısındaki bir onluğu daha evvelsinde komşuya verdiğimizde 4 tane onluk kalmış olacak. Bu sebeple 4’ten 1 sayısı çıkarılacak elde edilen sayı 3 kalacak. Yüzler basamağındaki çıkartmaya geçince üstteki sayı alttaki sayıdan ufak olduğu için bu kez da binler basamağından 10’luk alınması gerekecek.

10 tane onluk ile kendinde olan 4 onluk toplamda 14 sayısına tekabül edeceği için 14’ten 5 sayısı çıkarılacak ve 9 sayısı yazılacaktır. Yüzler basamağındaki eksilen bir onlukla 2 sayısı çıkarılınca da 1 yazılacak ve işlemin sonucu 1933 olacaktır.

Ayrıca Bakınız.  Lisans programındaki 180 baraj puanı 170'e Düşürüldü

ÇIKARMA İŞLEMİNDE 0’DAN ÖDÜNÇ ALMA METODU:

Çocukların matematikte yapmakta en çok zorlandıkları ve yanlış sonuçlar çıkardığı işlemlerden birisi de çıkartma işlemidir. 0’dan ödünç alarak komşuya gitme mantığının çocukların hafızasına yerleşebilmesi için olabildiğince açık ve basit bir dil ile çıkartma işlemini anlatmaya çalıştık. Haydi gelin başlayalım!

Çıkartma ya da diğer dört işlemlerde evvellik sırası her zaman birinci basamaktadır. İşlemi gerçekleştirebilmemiz için ise üstteki sayının alttaki sayıdan her zaman büyük olması gerekir. Büyük sayıdan ufak sayıyı çıkartabilmek için onlar basamağına yani hemen yanındaki sayıya gidip onluk almamız gerekiyor. Çıkartma işleminde en çok hata yapılan işlemler ise onluğun sıfır olduğu rakamlardır. Komşuda onluk yok da 0 var ise bir diğer komşuya bakıp yüzlükteki onlukları komşulara paylaştırmak gerekir. 1 yüzlüğün içerisinde 10 tane onluk bulduğunu bilmek ve ona göre pratik bir biçimde hesaplamak en kolayıdır. Peki bunu nasıl gerçekleştirebiliriz? İşte örneklerle 0’dan ödünç alma metodu:

İŞLEMLERLE ÖRNEKLER:

ÖRNEK-1

401
-185
——–
216

Onluk basamağındaki sayı 0 olduğu için komşudan doğrudan onluk alınamaz ve yandaki yüzlüğe gidip oradaki onlukları komşulara paylaştırmak gerekir. Yüzler basamağındaki 4 tane yüzlükten bir tanesini vermesi verilmelidir. 4 tane yüzlükten 1 tanesini verdiğimizde geride 3 tane yüzlük kalmış olacak.1 tane yüzlük bize fazla geleceği için yandaki komşuya dağıtacağız. Bu sebeple 1 yüzlüğü evvel 10’luğa çevirelim.

ANA KURAL: 1 yüzlük eşittir 10 tane 10’luğa. (10+10+10+10+10+10+10+10+10+10=100)

10 tane 10’luktan ihtiyacımız olan bir adet 10’luğu kendimize aldığımızda geri kalan 9 tane 10’lukta yan komşumuzda kalacak. En başında sayı ufak olduğu için çıkarmadığımız 1 onlukla birlikte toplamda 11 tane onluk elde etmiş olduk. 11 sayısı 5’ten büyük olduğu için bundan daha sonraki işlem çok basit! Temelden bildiğimiz çıkartma işlemi gerçekleştirilerek doğru sonuç pratik bir biçimde elde edilebilir. Bu sebeple örnekteki çıkartma işlemimizdeki sonuç da 216 olacaktır.

Ayrıca Bakınız.  Kaman Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu KAMANUBYO YBS 2022 SEO Dersi

ÖRNEK-2

703
-477
——-
226

Buradaki çıkartma işlemimizde 3 sayısından 7 sayısı çıkmayacağı için yine komşudan onluk almamız gerekecek. Lakin hemen yanımızdaki komşunun sayısı 0 yani 10’luk olmayacağı için diğer yanındaki yüzlükteki onlukları paylaştırarak almak gerekecek. 7 sayısındaki bir yüzlük komşulara verileceği için 6 tane yüzlük kalacak kendisinde. Gidecek olan bir yüzlüğün içindeki 10 onluktan biri, birinci basamaktaki 3 tane onlukla birleştiğinde 13 tane onluğumuz olmuş olacak. 10 onluktan birisi ilk basamağa gittiğinde geride kalan 9 onlukta onlar basamağındaki sayı olacak. Böylece büyük rakamlardan ufak rakamları çıkardığımızda elde edilen sayı 226 kalacak.Cevap bırakın