Nebe süresi fazileti ve sırları

0

Nebe suresi, Mekke zamanında indirilen ve ismini ikinci ayetinde bulunan Nebe suresinden almıştır. Nebe kelime anlamı olarak büyük haber …

Nebe suresi, Mekke zamanında indirilen ve ismini ikinci ayetinde bulunan Nebe suresinden almıştır. Nebe kelime anlamı olarak büyük haber olduğunu anlatmaktadır. Kuran-ı Kerim’in 30. Cüzünde bulunan sure 1,5 sayfadan ve 40 ayetten bir araya gelmektedir. Nebe suresi, halk arasında daha çok Amme suresi olarak anılmaktadır. Bunun nedeni olarak ise surenin amme kelimesiyle başlamasıdır. Nebe suresi, ölümden sonra dirilmeyi, Allah’a ve ahiret gününe iman etmeyi ifade etmektedir. Cennet nimetlerinin uzun uzun anlatıldığı surede iman etmeyenler İslam’a davet edilmektedir.

NEBE (AMME) SURESİ FAZİLETLERİ

Nebe Suresi, Peygamber Efendimiz (s.a.s)’in hadisi şerifine göre ‘ikindi namazından sonra Nebe Suresini okuyan kimsenin Allah (c.c) kıyamet azabını hafifletir.’ Şeklinde buyurmuştur. Bu yüzden olanağı ve vakti olanların ikindi namazından sonra okumaları önerilmektedir. Kuran-ı Kerim’i okurken de diğer ibadetleri yerine getirirken de önemli olan şeyin Allah rızasını kazanmak olduğu ve gönülden yapılmasıdır. Her gün Nebe Suresini okumanın faziletleri şöyledir:

Allah, Nebe (Amme) suresini okuyan insana dünya çapındaki dağlar kadar sevap yazmaktadır.

Her gün Nebe Suresini okuyan birinin rızkı artar ve malı bereketlenir.

İkindi namazından sonra Nebe Suresini okuyan birinin dünya ve ahiret yaşamında huzura ve mutluluğa erişir.

Nebe Suresini okuma alışkanlığı edinen kişi hırsız ve kötü insanlardan Allah tarafından muhafaza edilir.

İçi sıkılan ferahlamak isteyen bireylerin Nebe Suresi okuması tavsiye edilir.

HADİSLERLE NEBE (AMME) SURESİ

Peygamber Efendimiz (s.a.s), Nebe Suresinin özenini ve kıymetini bildirmek için şu hadisi şerifleri buyurmuştur:
‘Nebe Suresini öğreniniz ve öğretiniz. Bu sureyi okuyan kimseye Allah’u Teala kıyamet gününde Kevser şarabından içirir.’
‘Amme yetesâelûn sûresini okuyan kimseye Cenâb-ı Hak kıyamet gününde soğuk içecekler lutfedecektir.’
‘İkindi namazından sonra Nebe suresini okursa, Allah’u Teala o kimsenin rızkını artırır, Ona dünya dağları ağırlığınca iyilikler yazılır. Kıyamet günü yüce Allah her bir kılını nurlu kılar. Dünya çapından cennete ki makamını görmeden de çıkmaz.’

Ayrıca Bakınız.  Kısmet açmak için okunacak etkili dualar

NEBE SURESİ

NEBE SURESİ OKUNUŞU

1. Amme yetesâelûn(yetesâelûne).
2. Anin nebeil azîm(azîmi).
3. Ellezî hum fîhi muhtelifûn(muhtelifûne).
4. Kellâ se ya’lemûn(ya’lemûne).
5. Summe kellâ se ya’lemûn(ya’lemûne).
6. E lem nec’alil arda mihâdâ(mihâden).
7. Vel cibâle evtâdâ(evtâden).
8. Ve halaknâkum ezvâcâ(ezvacen).
9. Ve cealnâ nevmekum subâtâ(subâten).
10. Ve cealnâl leyle libâsâ(libâsen).
11. Ve cealnân nehâre meâşâ(meâşen).
12. Ve beneynâ fevkakum seb’an şidâdâ(şidâden).
13. Ve cealnâ sirâcen vehhâcâ(vehhâcen).
14. Ve enzelnâ minel mu’sırâti mâen seccâcâ(seccâcen).
15. Li nuhrice bihî habben ve nebâtâ(nebâten).
16. Ve cennâtin elfâfâ(elfâfen).
17. İnne yevmel faslı kâne mîkâtâ(mîkâten).
18. Yevme yunfehu fîs sûri fe te’tûne efvâcâ(efvâcen).
19. Ve futihatis semâu fe kânet ebvâbâ(ebvâben).
20. Ve suyyiratil cibâlu fe kânet serâbâ(serâben).
21. İnne cehenneme kânet mirsâdâ(mirsâden).
22. Lit tâgîne meâbâ(meâben).
23. Lâbisîne fîhâ ahkâbâ(ahkâben).
24. Lâ yezûkûne fîhâ berden ve lâ şerâbâ(şerâben).
25. İllâ hamîmen ve gassâkâ(gassâkan).
26. Cezâen vifâkâ(vifâkan).
27. İnnehum kânû lâ yercûne hısâbâ(hısâben).
28. Ve kezzebû bi âyâtinâ kizzâbâ(kizzâben).
29. Ve kulle şey’in ahsaynâhu kitâbâ(kitâben).
30. Fe zûkû fe len nezîdekum illâ azâbâ(azâben).
31. İnne lil muttakîne mefâzâ(mefâzen).
32. Hadâika ve a’nâbâ(a’nâben).
33. Ve kevâıbe etrâbâ(etrâben).
34. Ve ke’sen dihâkâ(dihâkan).
35. Lâ yesmeûne fîhâ lagven ve lâ kizzâbâ(kizzâben).
36. Cezâen min rabbike atâen hısâbâ(hısâben).
37. Rabbis semâvâti vel ardı ve mâ beynehumâr rahmâni lâ yemlikûne minhu hitâbâ(hitâben).
38. Yevme yekûmur rûhu vel melâiketu saffâ(saffen), lâ yetekellemûne illâ men ezine lehur rahmânu ve kâle sevâbâ(sevâben).
39. Zâlikel yevmul hakku, fe men şâettehaze ilâ rabbihî meâbâ(meâben).
40. İnnâ enzernâkum azâben karîbâ(karîben), yevme yanzurul mer’u mâ kaddemet yedâhu ve yekûlul kâfiru yâ leytenî kuntu turâbâ(turâben).

Ayrıca Bakınız.  Her türlü murad için okunacak dua

NEBE SURESİ MEALİ

1. Birbirlerine hangi şeyi sorup duruyorlar?
2. O büyük haberi mi?
3. Ki kendileri hakkında anlaşmazlık içindedirler.
4. Hayır; yakın zamanda bileceklerdir.
5. Yine hayır; yakın zamanda bileceklerdir.
6. Biz, yeryüzünü bir döşek kılmadık mı?
7. Dağları da birer kazık?
8. Sizi çift çift yarattık.
9. Uykunuzu bir dinlenme yaptık.
10. Geceyi bir örtü yaptık.
11. Gündüzü bir geçim-vakti kıldık.
12. Sizin üstünüze sapasağlam yedi-gök bina ettik.
13. Parıldadıkça parıldayan bir kandil (güneş) kıldık.
14. Sıkıp suyu çıkaran (bulut)lardan ‘bardaktan boşanırcasına su’ indirdik.
15. Bununla taneler ve bitkiler bitirip-çıkaralım diye.
16. Ve birbirine sarmaş-dolaş bahçeleri de.
17. Kuşkusuz o hüküm (fasl) günü, belirlenmiş bir vakittir.
18. Sur’a üfürüleceği gün, artık siz dalga dalga geleceksiniz.
19. O sırada gök açılmış ve kapı kapı olmuştur.
20. Dağlar yürütülmüş, artık bir serab oluvermiştir.
21. Gerçekten cehennem, bir gözetleme yeridir.
22. Taşkınlık edip-azanlar için son bir varış yeridir.
23. Bütün zamanlar süresince içinde kalacaklardır.
24. Orada ne serinlik tadacaklar, ne bir içecek.
25. Kaynar sudan ve irinden başka.
26. (İşlediklerine) Uygun olan bir ceza olarak,
27. Doğrusu onlar, hesaba çekileceklerini ummuyorlardı.
28. Bizim ayetlerimizi yalanlayabildikleri kadar yalanlıyorlardı.
29. Oysa Biz, herşeyi yazıp saymışızdır.
30. Şimdi tadın. Size artık azaptan başkasını arttırmayacağız;
31. Gerçek şu ki, muttakiler için ‘bir kurtuluş ve mutluluk’ mevcuttur.
32. Nice bahçeler ve üzüm bağları.
33. Göğüsleri hala tomurcuklanmış yaşıt kızlar.
34. Dopdolu kadehler.
35. İçinde, ne ‘boş ve saçma bir söz’ işitirler, ne bir yalan.
36. Rabbinden bir karşılık olmak üzere yeterli bir bağış(tır bu).
37. Göklerin, yerin ve ikisi arasında yer alanların Rabbi Rahman olan (Allah); O’na hitap etmeye güç yetiremezler.
38. Ruh ve meleklerin saflar halinde duracakları gün; Rahman’ın kendilerine izin verdikleri haricinde olanlar konuşmazlar. (Konuşacak olan da,) Doğruyu söyleyecektir.
39. İşte bu, hak gündür. Şu halde dileyen Rabbine bir dönüşyolu edinsin.
40. Gerçekten Biz sizi yakın bir azab ile uyardık. Bi̇ri̇ni̇n kendi ellerinin daha önceleri takdim ettiklerine bakacağı gün, kafir olan da: “Ah, keşke ben bir toprak oluverseydim” diyecek.

Ayrıca Bakınız.  Sevdiğine kavuşma duası


Cevap bırakın