Peygamber Efendimizin Şifa Duası

0

Yüce Rabbimize iman edip inanan Müslümanların sağlığını her türlü durum karşısında korunması ve yüz yüze kalabilecekleri hastalıklardan da kısa sürede kurtulabilmesi yönünden dinimizce okunması önerilen çok tesirli sağlık ve şifa duası bulunmaktadır. Kendisinde bulunan özellikleri, tutum ve davranışlarıyla tüm insanlığa örnek olan Peygamber Efendimiz (S.A.V)’in de okunmasını müminler için tavsiye ettiği en kuvvetli Arapça sağlık ve şifa dualarını size özel olarak hazırladık. Şartlar her ne olursa olsun sağlıklı kalabilmek adına Türkçe açıklamalarıyla beraber verilen şifa ayetleri ve hastalıktan kurtulmak için dualar…

Müminler, dinimizin de buyurduğu temel esaslardan biri olan ve İslam’ın yegane temsilcisi Hz. Muhammed (S.A.V)’in de ehemmiyetinin özellikle altını çizdiği sağlığın her dönemde korunması ve meydana gelebilecek her çeşit hastalıklardan da kurtulabilmek için sağlık ve şifa duasına yönelim göstermektedir. İslam Dininin gerektirdiği usüllerin bilincinde olan ve buna uygun bir şekilde hareket eden Müslümanlar, sağlık hususunda titizlikle yaklaşarak onu muhafaza edebilmek, hastalıkların önüne geçebilmek suretiyle Cenab-ı Hakk’tan yardım talep ederek sağlık ve şifa duasını okumaya gayret göstermektedir. Tıbbi anlamda sağlıkla ilgili gerekli tüm tedavi yöntemleri uygulandıktan sonra manevi yönden de bunu desteklemek ve önemli derecede kuvvetlendirebilmek için dualar en büyük ihtiyaç kaynağı olmaktadır. Peki, yeryüzündeki bütün kullara sözleri ve davranışlarıyla örnek olan Peygamber Efendimiz (S.A.V)’in de okuduğu ve üzerinde durarak tavsiye ettiği en kuvvetli sağlık ve şifa duaları nelerdir? İşte, yüce Mevla’nın izni keremiyle hastalıktan kurtulmak ve sağlıklı olmak için okunacak en etkili dualar ve çok tesirli şifa ayetlerine haberimizden erişebilirsiniz.

Peygamber Efendimizin şifa duası

Sağlık ve Şifa Duası: “Ezhib’l be’ se Rabbin naşi esfi ve entes safi la sifae illa safauke, sifauke la yügadiru sekama” Meali, “Ey insanların Rabbi! Şifa ver, şifa veren sensin. Senin vereceğin şifadan gayrı başka şifa yoktur. Öyle bir şifa ver ki, hiç bir hastalık kalmasın.” Bu dua peygamberimizin bizzat okuduğu sağlık, şifa dualarındandır.

Sağlık Duası Okunuşu: Allahümme inni es’elüke’s-sebate fi’l-emri.Ve es’elüke ‘azimete’r-ruşdi. Ve es’elüke şükra ni’metike ve hüsne ‘ıbadetike. Ve es’elüke Usanen sadikan ve kalben selimen. Ve e’uzü blke mln şerri ma te’lemü Ve es’elüke min hayrı ma te’lemü Ve esteğfiruke mimma te’lemü inneke ente ‘allamü’l-ğuyub.

Sağlık Duası Anlamı: Allah’ım! Senden dinde sebat etmemi istiyorum.Senden doğrulukta kararlı olmak istiyorum. Senden nimetlerine şükretmek ve ibadetlerini en güzel biçimde yapmak istiyorum. Senden doğru söyleyen bir dil, sağlıklı ve sana teslim olan bir kalp istiyorum. Bildiğin her zararlı şeyin şerrinden sana sığmıyorum. Bildiğin her hayırlı şeyi istiyorum. Bildiğin her günah için bağışlamanı diliyorum. Sen gizli olan şeyleri çok iyi bilensin. (Tirmizi,De’avat,23;İbn,Ebı Şeybe,Dua,No:2949)

HASTALIKTAN KURTULMA DUASI

Hazret-i Ayşe’den rivayete göre Nebiyy-i Ekrem kendilerine bir hasta getirildiğinde şöyle duâ ederlerdi; Sağlık ve Şifa Duası Okunuşu: Ezhibil-be’se rabben’nasi eşfi ve enteş’şafi la şifae illa şifauke şifaen la yugadiru sekame. Anlamı: “Bu hastalığı gider ey insanların Rabbi! Şifâ ver, çünkü şifâ verici sensin. Senin vereceğin şifâdan başka şifâ yoktur. Öyle şifâ ver ki hiç bir hastalık bırakmasın.” (Buhârî, Merdâ, 20; Müslim, Selâm, 46; Ebû Dâvud, Tıbb, 18, 19)

Ebu Davud’un bize naklettiği üzere Hz. Muhammed, şu duayı sabah bir defa akşam da bir defa okurdu. Bu dua sadece hastalık halinde değil normal vakitlerde de okunmuştur. Duanın lafızları şöyledir: “Allâhumme innî eselükel afve vel âfiyete fiddünyâ vel âhırah.”

Ayrıca Bakınız.  24 Saatte Kesin Geri Getirme Büyüleri 2021 - 2022

Sağlık ve Şifa Duasının Türkçe meali: “Allah’ım! Senden dünya ve ahiret hayatında bağışlanma, sağlık, sıhhat ve nimet istiyorum.”

Duanın mealine bakıldığında istenilen şeylerin hem “dünya” hem de “ahiret” için istenmesi bize duanın ne kadar hikmetli olduğunu göstermektedir.

ÇOK TESİRLİ ŞİFA AYETLERİ

Peygamber efendimizin ettiği sağlık ve şifa dualarından bir diğeri ise;

Allahümme inni es elüke sıhhate vel afiyete vel emanet ve hüznel hulkı verridae bilkaderi bi rahmetike ve erhamerrahimin. Anlamı: Ya Rabbim! Senden sağlık, sıhhat ve afiyet diliyorum. Emanete hıyanet etmemek, güzel ahlaktan ve kaderden razı olmak istiyorum. Ey merhamet sahiplerinden en merhametlisi, merhametin hakkı için bunları bizlere nasip et.

Sağlık ve Şifa Duası Okunuşu

“Allâhümme ‘âfinî fî cesedî ve ‘âfinî fî besarî vec’alhül-vârise minnî lâ ilâhe illallâhül-halîmül-kerîm. Sübhânellâhi rabbil-‘arşil-azîm. Vel-hamdü lillâhi rabbil- ‘âlemîn.”

Anlamı: “Allah’ım! Bedenime sağlık ver, gözüme sağlık ver, sağlığı benim varisim kıl (son nefesime kadar beni sağlıklı eyle). Halîm ve kerim olan Allah’tan başka ilâh yoktur. Ulu Arş’ın sahibi Allah’ı noksan sıfatlardan tenzih ederim. Her türlü övgü âlemlerin Rabbi Allah’a mahsustur.” (Tirmizî, De’avât, 67; İbn Ebî Şeybe, Dua, 23, No: 29305)

Hazret-İ Ayşe’den Sağlık ve Şifa Duası Türkçe Okunuşu

Ezhibil-be’se rabben’nasi eşfi ve enteş’şafi la şifae illa şifauke şifaen la yugadiru sekame

Anlamı: “Bu hastalığı gider ey insanların Rabbi! Şifâ ver, çünkü şifâ verici sensin. Senin vereceğin şifâdan başka şifâ yoktur. Öyle şifâ ver ki hiç bir hastalık bırakmasın.” (Buhârî, Merdâ, 20; Müslim, Selâm, 46; Ebû Dâvud, Tıbb, 18, 19)

Sağlıklı Olmak İçin Okunacak Dua: ”Bismillahi yübrike min külli yesfike ve min şerri hasidin, ve min şerri külli zi ayn.” Duanın anlamı: Allah’ın adıyla. Allah sana bütün hastalıklardan şifa versin. Hasettiği zaman hasetçilerin ve bütün nazarı değen kimselerin şerrinden korusun.”

Ayrıca Bakınız.  Adet Kanı Büyüsü Nedir Kimlere ve Nasıl Yapılır Ne İşe Yarar Korunmak İçin Ne Yapmalı 2021-2022

Sağlıklı Olmak İçin Okunacak Dua

”Bismillah,erkike min külli şey’in yü’zike,ve min şerri külli nefsin ev aynin hasidin,Allahu yeşfike, Bismillahi erkike”. Duanın anlamı: “Allah’ın adıyla seni rahatsız eden herşeydeniher türlü kötü nefisten ve kem gözden, sana koruma diliyorum. Allah sana şifa versin. Sana Allah adıyla koruma diliyorum.”


Cevap bırakın