Bilge kişi: Faydalı ve işinize yarar bilgilerden oluşan güncel paylaşımlar yapan bilgi portalı. Bilge kişi kimdir?, Bilge kime denir?

Prostat Kanseri Nedir? Evreleri Nelerdir?

Üroloji Uzmanı Op. Dr. Eren Soner Tekin, prostat kanserinin erkekler içinde en yaygın kanser olduğuna dikkati çekerek, toplumda bilinen hatalı bilgiler sebebiyle erken teşhiste geç kalındığını sözlerine ekledi

Op. Dr. Eren Soner Tekin, “Prostat kanseri erkekler içinde en yaygın kanser olup çoğu 65 yaş üzeri olmak üzere her 10 erkekten birinde yaşamının herhangi bir devresinde ortaya çıkabilir. Kanser ölümlerinde ikinci sıradadır. Araştırmalar göstermiştir ki prostat kanseri görülme yaşı günümüzde 40’lı yaşlara kadar inmiş olup, 50 yaşında bir erkeğin prostat kanserine yakalanma riski yüzde 40, bu hastalığa bağlı can kaybı ise yüzde 2,9 olarak açıklanmıştır. ” dedi.

Prostat ve Prostat Kanseri Nedir?

Üroloji Uzmanı Eren Soner Tekin, prostatın erkek üreme sisteminde kestane büyüklüğünde bir salgı bezi olduğunu, mesane ile üretra (idrarı mesaneden vücut dışına taşıyan tubuler yapı) içinde yer aldığını söyleyerek prostat kanserini şöyle tanımladı: “Prostat büyük ölçüde adale lifleri ve salgı bezlerinden oluşmuştur ve ana fonksiyonu spermleri iletmek üzere sperme sıvı üretmektir. Prostat kanseri işte bu bezin özellikle dış kısmından kaynaklanan bir kötü huylu tümör olup büyüdükçe prostatın iç kısımlarına yayılmaktadır. yalnızca prostat içinde yer alan, kapsül dışına taşmayan kanser “lokalize Prostat Kanseri” diye adlandırılır. Diğer kanserler gibi prostat kanseri de yayılabilirler (metastaz yapabilir) ve evvellikle prostat etrafındaki dokulara yahut seminal veziküle (prostat arkasındaki meni depolayıcı kese) lokal yayılım yapar. lokal yayılım gösteren tümörler zamanla vücudun diğer kısımlarına örneğin lenf nodlarına ve kemiklere yayılım yaparlar.”

Prostat Kanserinin sebepleri Nelerdir?

Prostat kanserinin sebeplerinin tam anlamıyla bilinmediğini söyleyen Medicana Çamlıca Hastanesi Üroloji Uzmanı, Op. Dr. Eren Soner Tekin, “Yapılan araştırmalar prostat kanseri için risk etkenlerini belirlemiştir. Bu açıdan bakıldığında en başta ailede prostat kanseri öyküsü olması, sigara tüketiminin fazla olması görülme riskini arttırmaktadır. Diğer risk etkenleri ise yaşın ilerlemesi, düzensiz ve dengesiz beslenme; özellikle yüksek ısıda pişmiş gıdaların, hayvansal yağ ve kırmızı etten zengin beslenme, aşırı kilo, hareketsiz yaşam tarzı, yaş, siyah ırk, ailede prostat ya da meme kanseri öyküsü, yüksek erkeklik hormonu düzeyleri ve sedanter yaşam şeklinde sıralanabilir.” dedi.

Prostat Kanserinin Belirtileri Nelerdir?

Prostat kanserinin sinsi bir biçimde ilerlediğini vurgulayan Üroloji Uzmanı Op. Dr. Eren Soner Tekin, “Belirtiler özellikle hastalığın ilerleyen aşamalarında görülür. Bu nedenle erken teşhis için özellikle 40 yaşından sonra düzenli kontrol yaptırmak oldukça önem taşımaktadır. karakteristik olmamakla beraber en sık görülen belirtileri

  • İdrar yapmada güçlük ve/yahut idrar yapamama,

  • Sık idrara çıkma

  • İdrar yapmanın bitiminde damla damla idrar akımının devam etmesi

  • Dışkılama anında güçlük

  • İdrar ve/yahut menide kan

  • Ereksiyon sorunları

  • Boşalma sırasında ağrı

Ayrıca Bakınız.  Akciğer Kanseri ve Evreleri

şeklinde sıralayabiliriz. Lakin bu belirtiler prostat büyümesi, prostat iltihabına gibi diğer rahatsızlıkların da habercisi olabilir. Prostat kanseri sıklıkla kemiğe sıçrayabildiğinden bel, kalça yahut bacakta şiddetli ağrılara neden olabilir. Bu nedenle olası belirtilerde uzman bir hekime başvurmak, daha da önemlisi düzenli kontrolleri ihmal etmemek oldukça önem taşımaktadır.” dedi.

Üroloji Uzmanı Op. Dr. Eren Soner Tekin prostat kanserinde tanı ve tedavi metodları ile ilgili suallerımızı cevapladı:

Prostat Kanseri Tanısı için ve Tanı Sonrası Hangi Testler lüzumludir?
Prostat kanserini tespit ve daha sonra evrelemek (yayılım derecesini saptamak) için bir çok test yapılabilir Lakin bunların hepsi her erkekte lüzumlu değildir.

Parmakla Makattan Muayene
Basit bir muayene şekli olup hem kanserin tanınmasında, hemde kanserin prostat içinde lokalize mi yoksa prostat etrafı dokulara lokal yayılım yapmış mı tespit etmekte yararlıdır.

Prostat bir iç organ olduğundan direkt gözle muayene mümkün değildir. Hemen rektum (son bağırsak) ön kısmında yer aldığı için makattan rektuma sokulan bir parmakla muayene edilebilir.

Prostat Spesifik Antijen (PSA) Testi
Bir kan testi olup prostat kanserinin varlığı hakkında indirekt bilgi verebilir ve eğer kanser mevcutsa büyüklüğü ve yaygınlığı hakkında da bilgi verebilir.PSA testini bazı zaman yorumlamak güç olabilir çünkü PSA hem tümör hücresi ,hemde normal hücre tarafından oluşturulur. Lakin normal prostat tarafındanda yapılan PSA kana daha az geçerken, tümörlü dokudan oluşan PSA kana daha fazla miktarda geçmektedir.

3 harf hayatınızı kurtarabilir: PSA
Bu basit kan testi ,prostat dokusundan kan akımına ufak miktarlarda kaçan bir kimyasal madde olan prostat spesifik antijen (PSA) miktarını tesbit eder.

Yüksek seviyelerde PSA prostat büyümesi, enfeksiyon yahut kanser gibi bir prostat problemi olduğunu ifade eder. Eğer PSA seviyeniz yüksekse daha ileri tetkikler için mutlaka bir üroloji uzmanına görünmelisiniz.

Amerikan Kanser Derneği yıllık düzenli PSA testini şu bireylere önermektedir:
• Afrikalı Amerikalı erkeklere 40 yaşından bu yana.
• Beyaz erkeklere babada yahut erkek kardeşte prostat kanseri varsa 40 yaşından bu yana
• Ailesinde prostat kanseri olmayan beyaz erkeklere 50 yaşından bu yana.
Yukarıdaki gurupların birine giriyorsanız bir PSA testi ve prostatın parmakla rektal muayenesi için bir üroloji uzmanından hemen randevu alınız.

Ayrıca Bakınız.  Unutkanlık neden olur? Ne iyi gelir?

Transrektal Ultrasonografi (TRUS)
Özel bir ultrasonografi probu kullanılarak makattan direkt prostatın ultrasonografisinin yapılmasıdır.
Bu inceleme ile hem prostatın büyüklüğü daha net değerlendirilir, hemde kanser olma ihtimali daha yüksek olan nodüllerin daha iyi görüntülenmesi sağlanır.

Kemik Sintigrafisi
Kanserin kemiklere yayılıp yayılmadığını göstermede kullanılır zira prostat kanserinin en sık metastaz yeri kemiklerdir. Tüm hastalara yapılması gerekmez özellikle ufak kanserler ve düşük PSA seviyeli hastalarda gereksizdir.
Lakin radikal bir cerrahi tedavi düşünülüyorsa böyle bir cerrahi evvelsi kemiklerde metastaz olmadığından emin olunmalıdır.

Bilgisayarlı Tomografi (BT)
Postattaki kanserden ziyade kanser sebebiyle büyümüş lenf nodlarının tespitine yararlı olur.özellikle BT kanser yaygın, yüksek dereceli yahut yüksek PSA ile beraber yapılır.

Patolojik İnceleme
Prostat kanserinin kesin tanısı yalnızca ve yalnızca makattan , iğne ile alınan biyopsi emsallerinin patoloji uzman kişilerı tarafından mikroskopta incelenmesi ile konulabilir.

Biyopsi alınması lüzumlu olan hastalar
1- PSA yüksekliği olanlar.
2- Parmakla rektal muayenede sertlik, nodül tesbit edilenler.
3- 1 ve 2 . maddenin beraber olduğu hastalar.
Alınan biyopsideki tümörün yaygınlığı ve derecesi ile hastanın PSA seviyesi yapılacak tedavinin kararlaştırılmasında rol oynar.

Prostat Kanseri Nasıl Tedavi Edilir?

1) Watchfull – waiting = Bekle – gör = Takip protokolü

Hastanın bir tedavi yapılmadan takip edilmesidir. Hernekadar tedavi edilmeyen prostat kanseri büyümeye devam edersede , sıklıkla bu büyüme oldukça yavaş olmaktadır. Gerçekten prostat kanseri büyümesi yeterince yavaş olabilir ve nasıl tedavi edileceğiz bırakılsa dahi insan yaşamının herhangi bir devresinde problem yaratmayabilir.Yaşlı erkeklerde takip mantıklı bir alternatiftir özellikle kanser ufak ve mikroskopik incelemede düşük dereceli ise.Çalışmalar göstermiştirki eğer kanser yüksek dereceli ise 10 yıl içinde sağlık ve yaşam için mühim bir tehdit olmaktadır.

2) Aktif İzlem

Aktif izlem, klinik olarak önemsiz prostat kanserli hastaların aşırı tedavi edilmemeleri ve hastalıktan ziyade nasıl tedavi edileceğinin getirdiği artmış morbidite riskinden muhafaza edilmesi amacı ile hastanın yakın izlemle takip edilerek hastalık progresyonuna dair evvelden tanımlanmış bulgular saptanıncaya kadar küratif tedavinin ertelendiği bir süreçtir.Belli aralıklarla PSA , rektal muayen yanısıra tekrarlayan prostat biyopsileri yapılarak hastalığın klinik mühim bir hal alması halinde radikal prostatektomi yahut radyoterapi gibi bir küratif tedaviye geçilir.

Ayrıca Bakınız.  Meme kanseri nasıl anlaşılır? Kanserli memenin belirtileri

3) Radikal Prostatektomi (RP)

lokalize prostat kanserinin (prostat kapsülü içinde sınırlı olan) nasıl tedavi edileceği için yapılan radikal cerrahi müdahaledir. Prostat tüm kapsülüyle ve arkasında veziküla seminalislerle beraber çıkarılır ve mesane boynu üretraya (idrar yoluna) yeniden ağızlaştırılır. Çıkarılan parçanın patalojik incelenmesinde kanser tümüyle prostat kapsülü içinde sınırlıysa, RP prostat kanserini tam tedavi etmiş demektir. Tüm prostat çıkarıldığı için operasyon sonrası PSA ölçülemeyecek değerlere (sıfıra yakın )düşmelidir. Patolojik incelemede prostat kapsülü haricinde tümür mevcutsa PSA çok ufak hacimli kanserlerin dahi takibinde mükemmel bir testtir. Daha büyük ve kapsül dışına yayılmış tümörlerde ise cerrahinin başarısı lokalize olanlar kadar iyi değildir. Bu radikal cerrahinin önemli komplikasyonları operasyon sırasında kanama, operasyon sonrası erken zamanda kalp krizi ve akciğer embolisi , geç zamanda idrar tutamama ve ereksiyon ( sertleşme ) kaybı olabilir. Bu cerrahi işlem açık, laparoskopik yahut robot yardımlı laparoskopik olarak yapılabilir.

4) Radyoterapi (Işın nasıl tedavi edileceği)

Radikal prostatektomiye alternatif olabilecek bir tedavidir. Prostata lokalize prostat kanserlerinde 10 yıllık sonuçlar cerrahi tedaviye yakındır. Lakin daha geç sonuclar kesin olmamakla beraber birazdaha cerrahi tedavi lehinedir. Radyasyon nasıl tedavi edileceği özellikle kapsül dışına taşmış Lakin halen kapsülün kanser etrafındaki dokularda sınırlı olduğu düşünülen vakalarada uygundur. Radyoterapininde yan etkileri içinde idrar yapmada güçlük, sık idrara çıkma, ani idrar sıkışması ve ishal erken devrelerde görülürken geç devrelerde ereksiyon problemleri (sık olarak), mesane kapasitesinde küçülme, idrar yollarında darlıklar oluşabilir.

5) Hormonal Tedavi

Prostat kanseri hücrelerinin bir çoğu erkeklik hormonlarına, özellikle testosterona bağımlı olarak çoğaldığından hormonal tedavi yararlı olabilir. Hormon nasıl tedavi edileceği küratif bir tedavi olmayıp prostat kanser hücrelerinin çoğalmasını geçici süreyle yavaşlatmayı amaçlar. Hormon nasıl tedavi edileceği özellikle kanserin prostat dışına yayıldığına dair bulgular olmadıkça kullanılmaz. Yani daha çok sistemik yayılım yapmış (lenf rodlarına yahut kemiklere yayılmış) vakalarda kullanılır.

Bu tedavide amaç vücuttaki testosteron hormonunu ortadan kaldırmak yahut baskılamaktır ki buda ya testislerin cerrahi olarak çıkarılmasıyla (orşiektomi) yahut medikal yolla (3 ay da bir yapılan LHRH analogları ve hergün ağızdan alınan anti androjenlerle) sağlanabilir. Hormon nasıl tedavi edileceği hastaların yarısında sıcak basmalarına yol açarken hepsinde ereksiyon kaybına ve cinsel isteksizliğe sebep olur.Cevap bırakın