Bilge kişi: Faydalı ve işinize yarar bilgilerden oluşan güncel paylaşımlar yapan bilgi portalı. Bilge kişi kimdir?, Bilge kime denir?

Sahil Güvenlik Komutanlığı Uzman Erbaş Alacak

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI

SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI

ANKARA

SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI

BAŞVURU TARİHLERİ : (17-24 ARALIK 2020 )

Bu kılavuz Sahil Güvenlik Komutanlığında uzman erbaş olmak için başvuran adayları bilgilendirmek maksadıyla hazırlanmıştır.

İş olarak uzman erbaşlığı ve denizciliği seçtiğiniz için sizi kutluyor ve başarılar diliyoruz.

SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI PERSONEL BAŞKANLIĞI

ARALIK 2020(PARA İLE SATILAMAZ.)

SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI

UZMAN ERBAŞ ALIMI SINAVLARINA KATILACAK

ADAYLARIN DİKKATİNE!

1. BAŞVURU, SINAV VE SINAV SONRASI İŞLEMLERE AİT BÜTÜN KURALLAR BU KILAVUZDA AÇIKLANMIŞTIR. ADAYLARIN, BAŞVURU İLE ALAKALI SORUN YAŞAMAMASI İÇİN BU KILAVUZUN TAMAMINI OKUMALARI GEREKİR. ADAYLAR, KILAVUZDA BELİRTİLEN ŞARTLARI TAŞIDIKLARI TAKDİRDE BAŞVURULARINI YAPABİLECEKLERDİR.

2. BU KILAVUZDA YER ALAN KURALLAR, KILAVUZUN YAYIM TARİHİNDEN SONRA SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI TARAFINDAN GEREKLİ GÖRÜLDÜĞÜ TAKDİRDE DEĞİŞTİRİLEBİLİR/GÜNCELLENEBİLİR. BU DURUMDA İZLENECEK YOL SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI TARAFINDAN BELİRLENİR ^VE KAMUOYUNA SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞININ RESMİ İNTERNET SİTESİ ARACILIĞI İLE DUYURULUR. KANUN VE YÖNETMELİKLERLE UYUŞMAZLIK OLMASI DURUMUNDA KANUN VE YÖNETMELİK GEÇERLİ OLACAKTIR.

3. ALIM SÜRECİNDEKİ HER TÜRLÜ DUYURU, BİLGİLENDİRME VE

GÜNCELLEME www.sg.gov.tr İNTERNET ADRESİNDEN YAPILACAKTIR.

SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI UZMAN ERBAŞ ALIMLARI BİLGİLENDİRME KILAVUZU

SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞINDA İSTİHDAM EDİLMEK ÜZERE

UZMAN ERBAŞ ALINACAKTIR.

1. Sahil Güvenlik Komutanlığı Karargahı ile bağlısı birlik ve kurumlarda istihdam edilmek üzere aşağıda belirtilen branşlarda uzman erbaş alımı yapılacaktır.

ALIM YAPILACAK BRANŞLAR:

NOT-1: Asgari 1 dakika su üstünde durabilme ve herhangi bir şeki

lde 25 metre yüzebilme.

NOT-2: Su üstünde elleri kullanmadan 2 dakika sabit durabilme, 50 metre kurbağalama

yüzebilme, 50 metre yan stilde yüzebilme, 50 metre serbest yüzebilme, 4 metre derinliğe serbest dalarak manken çıkarma ve su altına dalarak en az 20 metre ilerleyebilme.

NOT-3: Adayların yukarıdaki tablodaki gerekleri karşılamanın yanı sıra, bu kılavuzun 3’üncü

maddesinde yer alan başvuru şartlarının tamamını da sağlaması gerekir.

NOT-4: Başvurusunu terhis belgesindeki askerlik sınıf/branş/ihtisasına göre yapan adayların,

terhis belgelerinde sınıf/branş/ihtisas kodlarının açık isimlerinin de yazması değerlendirme yönünden önem arz etmektedir. Terhis belgesinde yalnızca sınıf/branş/ihtisas kodu yazan adayların başvuruları değerlendirilemeyecek ve bu husustaki sorumluluk adayın kendisinde olacaktır.

NOT-5: Doldurulamayan kontenjan/kontenjanlar, S.G.K.lığının ihtiyaçları doğrultusunda

belirlenecek diğer branş/branşlara aktırılabilecektir.

NOT-6 Kurbağadam branşına başvuruda bulunacak adaylardan askerliğini Kurbağaadam olarak yapmış olanlara sayfa-12’deki, Sualtı Teknolojisi mezunu olanlara sayfa 13/14’teki testler uygulanacak, Sualtı Teknolojisi mezunu Kurbağaadam ihtisas kursunda başarılı olamazlarsa sözleşmeleri feshedilecek, ilişikleri kesilecektir.

2. YASAL DAYANAK :

3269 Sayılı Uzman Erbaş Kanunu ve Uzman Erbaş Yönetmeliğine dayanılarak, bu kılavuzda tespit edilen şartlara haiz adaylardan Sahil Güvenlik Komutanlığının ihtiyacı yer alan branşlarda uzman erbaş alımı yapılmaktadır.

3. BAŞVURU ŞARTLARI:

a. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmak,

b. En az lise mezunu olmak,

c. Alım yapılacak branş için tespit edilen yeterliliğe sahip olmak (1’inci maddede yer alan tablodaki kaynakları karşılamak),

ç. En az 164 cm. boyunda olmak koşuluyla, Sayfa-11’de yer alan boy ve kilo oranları tablosunda belirtilen değerler içerisinde bulunmak (Ağırlık, şortlu/eşofmanlı vücut ağırlığıdır. Boy, çıplak ayakla ölçülür).

d. Sağlık durumunun (TSK, J.Gn.K.lığı ve S.G.K.lığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliğine göre) uzman erbaşlığa uygun olduğunu, sevk edilecekleri tam teşekküllü hastanelerden alacağı raporla kanıtlamak, bunun yanısıra branş sahip olduğu sahip olduğu özelliklerine göre gereken koşulları karşılamak (Adaylar; gönderildiği hastanede sağlık kurullarınca kendilerine verilen ön raporlara ön rapor tarihinden bu yana 3 gün içinde itiraz edebilir ve hastaneye gönderildikleri tarihten bu yana 1 ay içerisinde ön sağlık kurulu raporlarını Sahil Güvenlik Komutanlığına teslim etmekle sorumludurlar. Bu süreden sonra gelecek raporlar dikkate alınmayacaktır.),

e. Askerlik görevini yükümlü erbaş/er yahut sözleşmeli erbaş/er olarak yapmış yahut yapıyor olmak, askerlik hizmetini yapmakta iken “Askerliği Uygun Değildir” olarak terhis edilmemiş olmak,

f. 2020 yılının Ocak ayının ilk günü itibariyle 27 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1993 ve daha sonra doğmuş olanlar başvurabilir),

g. Askerlik hizmetini yapmakta iken başvuranlar için, askerlik hizmetini yaptığı birlik tarafından Uzman Erbaş Yönetmeliğine istinaden hazırlanan ve örneği sayfa-15’de yer alan “UZMAN ERBAŞ OLACAKLAR İÇİN NİTELİK BELGESİni olumlu olarak almak (Bu belgenin “Uzman Erbaş Olur” kanaatli olması gerekmektedir),

h. Sözleşmeli erbaş ve erlerden; başvuru tarihleri içerisinde en az üç (3) yıl görev yapmış ve müteakip sözleşme süreleri içinde olanlar için 29 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1991 ve daha sonra doğmuş olanlar başvurabilir),

Ayrıca Bakınız.  Jandarma Genel Komutanlığı Muvazzaf Astsubay Alım ilanı

ı. Askerlik hizmetini yapmış olan adaylar için, başvuru tarihinin ilk günü itibariyle terhisi üstünden 5 (beş) yıldan fazla süre geçmemiş olmak (17 Aralık 2015 tarihi ve daha sonra terhis olanlar),

i. Sözleşmeli erbaş ve erlerden, başvuru yaptığı tarihte sözleşme zamanıni doldurmuş ve sözleşmesini yenilemeden ayrılmış olanlar için Md.3/f deki yaş şartı uygulanacaktır (2020 yılının Ocak ayının ilk günü itibariyle 27 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1993 ve daha sonra doğmuş olanlar başvurabilir)),

j. Askeri öğrencilik ile ilişiği kesilmemiş olmak,

k. Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında daha evvel subay (yedek subay dahil), astsubay (yedek astsubay dahil), uzman jandarma ve uzman erbaş olarak istihdam edilmemiş olmak (Başvuru yapan tüm adayların durumları diğer Kuvvet Komutanlıkları ile J.Gn.K.lığı ve S.G.K.lığı tarafından sorgulatılmakta, bu durumda olmasına karşın başvuru yapan adayların işlemleri hangi aşamada olursa olsun (atamaları yapılmış olsa dahi) iptal edilmektedir),

l. Sözleşmeli erlikten ayrılmış olan adaylardan kendi kusurları olmaksızın sözleşmesi feshedilenler ile kendi isteği ile sözleşmesini yenilemeyenler yahut ayrılanlar, alakalı mevzuattaki şartları sağlamak şartıyla uzman erbaşlığa başvurabilirler. (6191 Sy.Kanun/md.8, Sözl.Erb.ve Er Yönetmeliği Md.28/1), Başvuru yapan tüm adayların durumları diğer Kuvvet Komutanlıkları ile J.Gn.K.lığı ve S.G.K.lığı tarafından sorgulatılmakta, sözleşmeleri kendi kusurlarından dolayı feshedilmiş olan adayların işlemleri, hangi aşamada olursa olsun (atamaları yapılmış olsa dahi) iptal edilmektedir,

m. Yapılacak yazılı sınav (genel kültür ve iş bilgisi), ön sağlık muayenesi, fiziki kabiliyet ve değerlendirme testleri, uygulamalı işi bilgi sınavları ile mülakat sınavlarında başarılı olmak ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca tespit edilen kontenjana girmek,

n. Yaptırılacak güvenlik soruşturması olumlu yanıtlanmak,

o. Taksirli suçlar hariç olmak üzere, diğer suçlardan mahkemeler tarafından otuz günden daha fazla süreli hürriyeti bağlayıcı bir cezaya mahküm olmamak, taksirli suçlar sebebiyle altı ay yahut daha fazla süre ile hürriyet bağlayıcı bir cezaya mahkum olmamak,

ö. Verilen ceza ertelense, seçenek yaptırımlara çevrilse, hükmün açıklanmasının geri bırakılması karar verilse yahut affa uğrasa dahi, Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlar ile basit ve nitelikli zimmet, irtikap, iftira, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, yalan yere tanıklık, yalan yere yemin, cürüm tasnii, ırza geçmek, sarkıntılık, kız, kadın yahut erkek kaçırmak, fuhşiyata tahrik, gayri tabii mukarenet, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı yahut şeref ve haysiyeti kırıcı suçlar ile istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım ve satımlara fesat karıştırma, Devlet püf noktalarını açığa vurma suçları ile askerlik hizmeti sırasında firar, amir yahut üste fiilen taarruz, emre itaatsizlikte ısrar, üste hakaret, mukavemet, fesat, isyan suçlarından dolayı yahut 22/5/1930 tarihli ve 1632 Sayılı Askeri Ceza Kanununun 148’inci maddesinde yazılı suçlardan mahkum olmamak,

p. Türk Silahlı Kuvvetlerinin manevi şahsiyetine gölge düşürmemiş askerliğinin şeref ve haysiyeti ile bağdaşmayacak eylemlerde bulunmamış, tutum ve davranışları ile yasa dışı, siyasi, yıkıcı ve bölücü ideolojik görüşleri benimsememiş olmak,

r. Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette yer aldığına karar verilen yapı, oluşum yahut gruplara ya da terör örgütlerine kullanıcı hesabı, mensubiyeti yahut iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak,

s. Terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olmamış, bu örgütlere yardım etmemiş, kamu imkan ve kaynaklarını bu örgütleri desteklemeye yönelik kullanmamış ya da kullandırmamış, bu örgütlerin propagandasını yapmamış olmak,

4. BİRLİK KOMUTANLIKLARI TARAFINDAN YAPILACAK İŞLEMLER:

a. Askerlik hizmetini yapmakta iken başvuranlar için (sözleşmeli erler dahil), Uzman Erbaş Yönetmeliğine istinaden hazırlanan ve örneği sayfa-15’te yer alan “UZMAN ERBAŞ OLACAKLAR İÇİN NİTELİK BELGESİ adayın ilk amirine yapacağı müracaat doğrultusunda alakalı birlik komutanı tarafından doldurma talimatına uygun olarak doldurulacaktır.

b. Olumlu olarak doldurulan nitelik belgesi; sınav/seçim aşamalarına gelirken alakalı personele teslim edilmek üzere adayın kendisine kapalı zarf içerisinde (imzalı ve mühürlü) ve zarfı açmayacağı hususu tebliğ edilerek teslim edilecek (varsa RDM kayıtları ve disiplin ceza kararları/mahkeme kararları ile beraber), ters nitelik belgesi doldurulan adaylar sınavlara gönderilmeyecektir.

c. Sınav tarihleri dağıtım iznine denk gelen adayların nitelik belgeleri, acemi eğitimi gördükleri eğitim birlikleri tarafından hazırlanacaktır.

Ayrıca Bakınız.  1200 Kişilik Hakim Savcı Alım İlanı

ç. Askerlik hizmetini yapmakta iken başvuran adaylara sınavlar ve sağlık raporu işlemleri zamanınce yıllık izinlerine mahsuben izin verilecektir. Bunun yanısıra, adayların sınavlara nüfus cüzdanı ve askeri kimlik kartları ile iştirak etmeleri sağlanacaktır.

5. BAŞVURU METODU:

a. Başvurular, 17-24 Aralık 2020 tarihleri arasında yalnızca

https://www.turkiye.gov.tr/sahil-guvenlik-komutanligi-is-basvurusuinternet adresi üstünden e-Devlet kapısı vasıtasıyla yapılacaktır. İnternet ortamı haricinde posta yoluyla yahut şahsen yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır. Başvuru sonuçları adaylara www.sg.gov.tr adresi üstünden ilan edilecektir.

b. Başvurular; 17 Aralık 2020 saat 14:00’te başlayıp, 24 Aralık 2020 saat 11:00’de sona erecektir. Tüm branşların yahut bazı branşların başvuru sayısında istediğimiz sayıya ulaşılamaz ise idare tarafından başvuru zamanı, tüm branşlar yahut bazı branşlar için uzatılabilecektir. Bu durum, www.sg.gov.tr internet adresinden bilahare belirtilecektir.

c. Askerlik sınıf/branş/ihtisasına göre başvuru yapan adaylar ile sisteme ilave belge yüklemesi gereken adaylar internet üstünden başvurularını yaparken;

(1) Askerlik görevini tamamlayanlar, üstünde terhis tarihi ve sınıf/branş/ihti sasının açık ismi yazılı terhis belgesini, (e-devlet üstünden alınan askerlik durum belgesinde adayın sınıfı/branşı/ihtisası yer almadığından, askerlik sınıf/branş/ihtisasına göre adayın uygunluğu tespit edilememekte ve bu adayların başvurusu değerlendirilmemektedir.)

(2) Askerlik görevini yapmakta olanlar yahut sözleşmeli erler bağlı olduğu birliğinden alacağı görev yeri yazısını (sınıf/branş/ihtisasının açık ismini belirtir biçimde) (sözleşmeli erler için örnek yazı sayfa-17, askerlik görevini yapmakta olanlar için örnek yazı sayfa-18),

(3) Başvuru için talep edilen ilave belge/sertifikasını, okunaklı bir biçimde taratarak/fotoğrafını çekerek sisteme yükleyeceklerdir. Sistemde görünmeyen/okunmayan belge sahiplerinin başvuruları değerlendirilemeyeceğinden geçersiz sayılacaktır. Başvuru yaptığı branş itibariyle kendisinden herhangi bir belge istenmeyen adaylar belge yüklemesi yapmadan başvurusunu tamamlayacaktır.

ç. Adayların beyan ettiği/sisteme yüklediği belgelerin, kılavuzda yer alan başvuru şartlarına uygun olmadığının tespit edilmesi durumunda alım sürecinin hangi aşamasında olursa olsun aday elenmiş kabul edilecek ve adayın işlemleri iptal edilecektir (Atamaları yapılmış olsa dahi). Bu husustaki hukuki sorumluluk adayın kendisinde olacaktır.

d. İnternet haricinde posta yoluyla yahut şahsen yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

e. Alım zamanınce her türlü duyuru www.sg.gov.tr internet adresinden yapılacak olup adaylar alım takvimine göre duyuruları takip etmekle sorumludur. Adayların adreslerine herhangi bir tebligat gönderilmeyecektir. www.sg.gov.tr internet adresinden yapılacak duyurular resmi tebligat niteliği taşımaktadır.

6. BAŞVURU SONUÇLARININ AÇIKLANMASI VE SINAVA KATILACAKLARIN BELİRLENMESİ :

Başvuru sonuçları, yazılı sınav ile ikinci seçim aşamalarına girecek adayların listesi ve adayların bu sınavlara gelirken yanlarında getirecekleri belgeler www.sg.gov.tr internet adresinden 22 Şubat 2021 tarihinden sonra ilan edilecektir. Adaylar başvuru sonuçlarına yönelik itirazlarını, yazılı sınav ve 2’nci seçim aşamalarına kadar olan zaman zarfında yapmaları gerekir. Başvuru sonuçları ile alakalı, yazılı sınav ve 2’nci seçim aşamaları anında ya da daha sonra gelen itirazlar kabul edilmeyecektir. Bu sürenin takibine ve itiraz işlemlerine yönelik sorumluluk adayın kendisinde olacaktır. Başvuru sonuçlarının daha evvel açıklanması durumunda adaylara sisteme girmiş oldukları cep mobil cihazı numaraları üstünden kısa ileti gönderilecektir. Bu nedenle adayların e-devlet sisteminde kayıtlı cep mobil cihazı numaralarını kontrol etmeleri önem arz etmektedir. Sınav tarihleri ve sınav yeri adresleri başvuru sonuçları ile adaylara bilahare ilan edilecektir. Sınavlara giremeyen adaylar için yedek gün planlaması yapılmayacaktır.

7. UYGULANACAK YAZILI SINAV VE İKİNCİ SEÇİM AŞAMALARI:

a. Ön başvuruları kabul edilerek sınava katılacakları ilan edilen adaylar sırasıyla;

(1) Genel kültür ve iş bilgisi yazılı sınavına (yardımcı dokümanlar adaylara başvuru sonuçları ile beraber bilahare bildirilecektir),

(2) Ön sağlık muayenesine,

(3) Fiziki kabiliyet ve değerlendirme testlerine,

(4) Uygulamalı işi bilgi sınavına,

(5) Mülakat sınavına, tabi tutulacaklardır.

b. Belirtilen sınav aşamalarının herhangi birinde başarılı olamayan adaylar, bir sonraki aşamaya devam edemezler.

8. YAZILI SINAVLAR:

a. Ön başvurusu kabul edilen adaylar genel kültür ve iş bilgisi alanlarından yazılı sınava tabi tutulacaktır.

b. Genel kültür yazılı sınavında adaylara sayfa-10’da referans olarak belirtilen alanlarından sualler sorulacaktır.

c. İş bilgisi yazılı sınavı ise adayların istihdam edilecekleri branş ile alakalı bilgisini ölçmeye yönelik suallerdan oluşacaktır. İş Bilgisi sınavlarına ait kaynak dokümanlar, başvuru sonuçları ile beraber adaylara bilahare bildirilecektir.

ç. Adayların puanları 100 tam puan üstünden değerlendirilecek, genel kültür ve iş bilgisi yazılı sınavlarından 60 ve üzeri puan alan adaylar başarılı kabul edilecektir (Adaylar, genel kültür bölgesindeki suallerın %60’ını, iş bilgisi bölgesindeki suallerın %60’ın doğru cevaplamak zorundadır).

Ayrıca Bakınız.  Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı

d. Yazılı sınavlarla alakalı diğer hususlar, sınav evvelsinde adaylara bildirilecek olan sınav talimatında açıklanacaktır. Adaylar yazılı sınavlara gelirken yanlarında kurşun kalem, silgi, kalemtıraş bulunduracaklardır. Sınav başladıktan sonra en çok 30 dakika geciken aday sınava alınacak olup, adayın geciktiği süre sınav sonuna ilave edilmeyecektir.

9. 2’NCİ SEÇİM AŞAMALARI :

Yazılı sınavda başarılı olan adaylar sırasıyla aşağıda belirtilen aşamalara tabi tutulacaklardır.

a. ÖN SAĞLIK MUAYENESİ:

(1) Ön Sağlık kontrolünde adayın genel fiziki kusurları olup olmadığı kontrol edilecek ve fiziki kabiliyet ve değerlendirme testi için gerekli sağlık kontrolleri yapılacaktır.

(2) Adaylar ön sağlık kuruluna mayo yahut şortlu olarak alınacaklardır.

(3) Ön sağlık kontrolünde aşağıda belirtilen hususlarda muayeneleri yapılacaktır.

(a) Kollar, bacaklar ve gövde bütünlüğü ile alakalı, dışarıdan bir bakışta belli olan ortopedik rahatsızlıklar,

(b) İleri derecede cilt bozuklukları,

(c) Duyu organlarının doğuştan yokluğu yahut biçim bozukluğu,

(ç) Beden hareket ve faaliyetleriyle alakalı dış görünümü ileri derecede bozan rahatsızlıklar,

(d) Boy-kilo uyumsuzluğu (sayfa-11),

(e) Görme ve işitme ile alakalı yardımcı cihazların kullanım durumu (gözlük, işitme cihazı gibi),

(f) Ağız ve diş sağlığı.

(4) Ön sağlık muayenesinde alımı uygun yer alan adaylar fiziki kabiliyet ve değerlendirme testine alınacaklardır.

b. FİZİKİ KABİLİYET VE DEĞERLENDİRME TESTLERİ:

(1) Fiziki kabiliyet ve değerlendirme testleri adaylara bildirilecek adreste yapılacaktır.

(2) Fiziki kabiliyet ve değerlendirme testleri için adaylar; eşofman, şort, mayo/şort mayo, bone, spor ayakkabısı, havlu, terlik v.b. malzemelerini yanlarında bulunduracaklardır. Fiziki Kabiliyet ve Değerlendirme Testlerine ait puan tabloları sayfa-12/13/14’te açıklanmıştır.

(3) Adaylara branşlarına uygun kriterlerde yüzme testi uygulanacaktır (şoför hariç). Bu testlerden herhangi birinden başarılı olamayan adaylar elenecektir. Adaylara tüm testler zamanınce ikinci bir hak verilir.

(4) Değerlendirme ve Sıralama:

(a) Fiziki kabiliyet ve değerlendirme testleri 100 puan üstünden değerlendirilir.

(b) Fiziki kabiliyet ve değerlendirme testi puanının % 10’u, adaylar arasındaki genel değerlendirme puanına ekleneceğinden; adayların belirtilen en az değerlerin üstünde almış oldukları puan önem taşımaktadır.

(c) Fiziki kabiliyet ve değerlendirme testlerinden başarılı olan adaylar bir sonraki aşama olan uygulamalı işi bilgi sınavına girecektir.

c. UYGULAMALI İŞİ BİLGİ SINAVI :

(1) Sınavda adaylara branşları ile alakalı sualler yöneltilerek uygulama yaptırılacaktır. (Kurbağaadam uzman erbaş adaylarının uygulamalı işi bilgi sınavında, SCUBA ile en az 5 dakika süreli dalış yaptırılarak adayların su altı becerileri kontrol edilecek ve 100 puan üstünden 70 puan alanlar başarılı sayılacaktır).

(2) Bu sınavda başarılı olabilmek için en az 70 ve üstünde puan almak gerekir.

Uygulamalı işi bilgi sınavından başarılı olan adaylar bir sonraki aşama olan mülakat sınavına girecektir.

ç. MÜLAKAT SINAVI:

Uygulamalı işi bilgi sınavı daha sonra adaylara mülakat sınavı uygulanacaktır.

(3) Mülakat sınavında adaylar;

(a) Genel görünüm,

(b) Anlatım ve ikna kabiliyeti,

(c) Ses tonu ve konuşma düzgünlüğü,

(ç) Kendine güven,

(d) Kendini ifade etme,

(e) Psikolojik durumu, vb. hususlarda değerlendirmeye tabi tutulacaktır.

(4) Mülakat sınavında 100 puan üstünden en az 60 puan alan adaylar başarılı sayılacaklardır.

d. GENEL DEĞERLENDİRME VE SIRALAMA:

Genel Değerlendirme Puanı; genel kültür sınavı puanının % 20’si, iş bilgisi sınavı puanının % 30’u, fiziki kabiliyet ve değerlendirme testi puanının % 10’u, uygulamalı işi bilgi sınavı puanının % 20’si ile mülakat sınavı puanının % 20’sinin toplamıdır.

10. 2’NCİ SEÇİM AŞAMA SONUÇLARININ ADAYLARA DUYURULMASI :

Adaylar 2’nci seçim aşamaları sonuçlarını madde-9’da belirtilen sınavların icrasından sonra www.sg.gov.tr internet adresinden takip edebileceklerdir.

11. SINAV TAKVİMİ :

Başvuru Başlangıç Tarihi ve Saati : 17 Aralık 2020 saat 14:00

Başvuru Bitiş Tarihi ve Saati : 24 Aralık 2020 saat 11:00

Başvuru Sonuçları ile Yazılı Sınav ve İkinci

Seçim Aşamaları Sınav Yeri/Tarihi İlanı : 22 Şubat 2021 tarihinden sonra

başvuru sonuçları ile beraber ilan edilecektir.

(Başvuru sonuçları tespit edilen tarihten evvel de yayımlanabilmektedir. Adayların, başvuru sonuçlarımwww.sg.gov.tr adresinden takip

etme sorumluluğu kendisine aittir.)

Bu kılavuzda yer alan bilgiler haricindeki suallerınız için

aşağıdaki numarayı arayabilirsiniz.

SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI

Personel Temin ve Seçim Şube Müdürlüğü

Telefon No.: 0 (312) 416 45 60

(HAFTA İÇİ 09.00-12.30 VE 13.30-18.00 SAATLERİ ARASINDA)Cevap bırakın