Bilge kişi: Faydalı ve işinize yarar bilgilerden oluşan güncel paylaşımlar yapan bilgi portalı. Bilge kişi kimdir?, Bilge kime denir?

Takıntı Hastalığı Nedir? Takıntı Örnekleri

Selma hanım 34 yaşında bir ev hanımı. Günde 4 defa salonu temizliyor, çocuğunun ellerini sürekli hijyende tutmak için elini sabunla sayısız defa yıkıyor , evi çok temiz çok titiz. Deyim yerindeyse sanki her gün teftiş yapılmış gibi. Dışarıdan gelen tüm ürünleri 4 defa yıkanıyor daha sonra kuruluyor. Eşi daha eve ayak basmadan banyoya yollanıyor. bazı zaman Amerika Birleşik Devletleriest almayı o kadar uzatıyor ki ikindi namazına kaza ediyor. Buna benzeyena başka şikayetleri var ve devam etmekte. Selma hanım bu durumdan muzdarip, eşi ve çocukları bu durumla ilgili çokca zorlanıyor. Bazı takıntılar geliştirmiş durumda ve bu takıntılar artık hayatını iyice zehir etmektedir.

Ali bey, iş yerine saat tam 8 de geliyor, işlerini çok titiz yapmaktadır. Bütün işler mükemmel, eksiksiz ve kusursuz olmalıdır. bazı zaman bu mükemmeliyet o kadar baskın geliyor ki dosyalarını yetiştirmekte zorlanıyor. yükselen iş yükünden dolayı, öğle yemeğine çıkamıyor . İş bittikten sonra iş devam etmekte, eşi bu durumundan şikayetçi. Ali bey ciddi stresler yaşamakta ve işi kaybetmek üzeredir. Ali beyin işi saat 9 da başlıyor.

Rıza bey 12 yıldır büyük bir günah işleme korkusuyla hareket etmektedir. İşlediği günahın kişiler içinde yahut Allah katında bilinmesi onun için çok yıkıcı olacaktır. Her Gün bunu düşünmekte ve bununla üzülmektedir. Bu nedenledir ki, elinde olmadan devamlı olarak dini duaları yapmaktadır.

Şermin hanım evden çıkmadan evvel, kapıların kapandığından emin olmak için bir kaç defa kontrol eder, tüplerin, Tamamen doğalgazın emniyette olup olmadığını tatbik eder ve Böylece hemene hemen hergün bunu tekrar eder.

Yukarıda bazı kurgusal örnekler bulunmaktadır. Bu örneklerde de görüldüğü üzere değişik takıntılarla kantarın topuzu iyice kaçmaktadır. Tıp ve psikoloji dilinde bunlara obsesyon ve komplisyon denir.

Ayrıca Bakınız.  Kabızlık sorununa karşı 10 tavsiye

Obsesyon , zihne istenmeden giren davranışlardır, komplisyon bu fikirlerin verdiği yoğun stresi engellemek maksadıyla yapılan davranışlardır .

Bu zorluklar altında kişi hemen hemen korktuğu en az bir konuyla ilgili önleme çalışmaları yapmaktadır. İşte bu önleme çalışmaları ciddi bir iş yükü, stres, korku , sıkıntı olduğunu ifade etmektedir. Takıntıları belirgin olan bireylerde zaman kavramı hemen hemen her gün aynı biçimde seyr etmektedir desek mübalağa etmiş olmayız.

Diğer özellikler:

Kuralcı bir yapı, kurallara uymak, kaideleri sorgulamadan benimsemek, kaideleri yerine getirmek.

Planlı olma, programı genelde yerine getirmekte zorlanma

Titizlik ve ayrıntıcılık

mükemmeliyetçi olmak

His, telepati ,enerji vb meselelerle fazlaca uğraşma.

Uğurlar, söylenceler, nazarlar vb konulara aşırı biat etme

kaidelerindan vazgeçmekte zorluk
Çalışmayı, kazanmayı, garantiye geçmeyi üstün tutmak

Karar sorunları, kararsızlık, emin olmakta güçlük.

Ahlaki tutumlarda aşırıya kaçmak

Duygusal meselelerde sorunlar yaşamak, duygularını aktif kullanmamak

Kişisel çıkarı olmadığı sürece kişilera zaman ayırmama, para ya da armağan vermeme, cimrilik

Eski eşyaları nesneleri elden çıkarmakta zorluk

Etrafımda birinin başına bir şey gelecek korkusu

Sayı sayma, çizgilere, plaklara, tabelalara dikkat etme gibi obsesyonlar

Konu içerisinde konuşmakta zorluk, dallanıp budaklandırma.

Diğer temel özelliklerden sayılır. Yukarda yazılanların hepsinin bir insanda bulunması zordur. uzman kişiler olarak daha kolay anlaşılabilmesi için maddeler halinde sunduk.

Bu tür takıntılı kişiler , dini hocalardan medet ummaktadır. Bunların mistik karşılığı vesvesedir. Bir anksiyete sorunu olan bu rahatsızlıklardan kişinin kurtulmasının yegane yolu bu hususta çalışmalar yapan uzman kişilerdır. Yani yoğurdu berberde, saçını da lokantada kestirmemeliyiz.

Kişi bu takıntılardan kurtulduğunda hayatını daha kontrol edebilir seviyeye taşımaktadır. Bu tür davranışlar için lütfen bir uzman ile görüşün.

(Not: Yukarıdaki emsallerin gerçek bireylerle bir ilgisi yoktur tamamen konunun iyi bilinmesi için verilen isimlemelerdir,herhangi etik bir sınır ihlali olmaması için üstün çaba sarf edilmiştir.)Cevap bırakın