Bilge kişi: Faydalı ve işinize yarar bilgilerden oluşan güncel paylaşımlar yapan bilgi portalı. Bilge kişi kimdir?, Bilge kime denir?

Astım, Koah ve Akciğer Kanseri

Çocuklukta astım ileri yaşlarda KOAH nedeni olurmu?

 • Astım,kronik çocukluk hastalığı olarak ortalama toplumun %10 nu etkilemektedir

 • KOAH, erişkin hastalığı ve genelde ölümlerin 3. nedeni, iş göremezliğin 2. nedenidir.

 • Ağır astımı olan çocukların ileri yaşlarında, KOAH olma riski, bu hastalığı olmayanlara göre 32 defa daha sıklıkta olacaklardır.

 • Çocukluklarında hafif astımı olanlarda , buna bağlı KOAH olma riski yoktur.

Astım ve KOAH arasında benzerlik ve değişikliklar

Benzerlikler:

 • 2 side, havayolarında obstriksiyona neden olan kronik inflamasyon hastalığıdır

 • 2sinde de Nefes darlığı, ıslık sesi hırıltı (wheezing) solunum ve öksürük şikayetleri vardır

 • 2 sinde de, viral enfeksiyonlar (soğuk algınlığı), sigara dumanı,,hava kirliliği, iş tozları alevlenmelere neden

 • 2 side spirometri (solunum fonksiyon Testi) ile tanı konur

Değişikliklar:

 • Astım obstriktif reversibl (geri dönüşü olan) bir hastalıktır

 • KOAH obstriktif irreversible (geri dönüşü olmayan) hastalıktır

 • Astım da yalnızca havayolları etkilenmişken, KOAH da, hem hava yolları hemde parankim etkilenmiştir.

 • Astım ve KOAH ta inflamasyon farklıdır. Astım eozinofilik hücre reaksiyonu) inflamasyonu görülürken , KOAH da nötrofilik , inflamasyon neden olur.

 • Astma ve KOAH, farklı inflamasyon olduğundan anti inflamator tedaviye farklı cevap verirler,

 • Tedavi her 2 hastalıkta farklıdır.(astım kronik inflamasyonu baskılamak için yapılırken, KOAH daha çok semptomları azaltmak içindir.

Kronik inflamasyon neticesinde havayollarında kalıcı yeni yapılanmalar oluşması (remodeling)

 • Uzun süren kontrolsuz astım, irreversibl (dönüşümü olmayan) bronş obstriksiyonuna yol açar bu da KOAH tır.

 • Bronş düz kas hücreleri, kronik inlamasyon neticesinde yeni bir yapı, biçim oluşturur, (remodelin)

KOAH ile Akciğer Kanseri arasında ilişki varmı?

 • Epidemiyolojik çalışmalar, KOAH ve Akciğer Kanseri olan hastaların ortalama %90 nı sigara dumanına maruz kaldığını gösterdi.

 • Sigara içenlerin %10-%30 u Akciğer Kanseri, %20-%30 KOAH gelişti.

 • Neden sigara içenlerin bazılarında bu komplikasyonlar oluyor ?

 • Akciğer Kanseri oluşmasında yalnızca sigaraya tek başına maruz kalma, genetik yatkınlık olmadan yeterli değil.

 • Sigara içen KOAH da İrreversible bronş daralması (REMODELİNG): solunum testinde “FEV1” azalmasıyla anlaşılır.

 • sigara içen birinde, solunum testinde “fev1” azalması olmuş, remodeling varsa , Sigara içen lakin” KOAH” OLMAYAN “FEV1” normal olan BİREYLERDEN,. Akciğer Kanseri olma riski 4-6 kat fazladır

 • Solunum fonksiyon testi, FEV1 : Akciğer Kanseri ve KOAH da azalıyor.

 • Akciğer Kanseri olan sigara içenlerin çoğunda KOAH evvelden başlamıştır,

 • Sigara içenin KOAH yatkınlığı varsa, Akciğer Kanseri olma riskide vardır.

 • Sigara içende normal akciğer fonksiyonu varsa Akciğer Kanser riski azalır.

Ayrıca Bakınız.  Altın süt nedir? Altın süt tarifi

KOAH ve Akciğer Kanser taramasında strateji ne olmalı:

 • Sigarayı bırak

 • Solunum Fonksiyon Testleri, Spirometrik ölçümler

 • Düşük doz Akciğer Tomografisi

 • BronkoskopiCevap bırakın