Bilge kişi: Faydalı ve işinize yarar bilgilerden oluşan güncel paylaşımlar yapan bilgi portalı. Bilge kişi kimdir?, Bilge kime denir?

Yenilenebilir Enerji Kaynakları Nelerdir 2021-2022

Yenilenebilir Enerji Kaynakları Nelerdir 2021-2022

Yenilenebilir Enerji Neden Önemlidir?

Gezegenimizin fosil yakıt tedarikini yakmaya devam ederken, bu kaynakların tükenmez olmadığını hatırlamak önemlidir. Öte yandan, yenilenebilir kaynaklar yalnızca neredeyse sınırsız olmakla kalmaz, aynı zamanda çok daha az sera gazı ve kirlilik üretirler. Ek olarak, fosil yakıtlara olan bağımlılığımızı azaltarak, şerit madenciliği ve petrol sondajı gibi süreçleri azaltarak çevreye yardımcı olabiliriz. Ayrıca yerli üretim yenilenebilir kaynakları kullanarak istihdam yaratabilir ve ülkemizi enerji konusunda çok daha bağımsız hale getirebiliriz.

Yenilenebilir Enerji Nedir?

Yenilenebilir enerji, tüketildikleri orana eşit veya ondan daha hızlı bir oranda yenilenen doğal süreçlerden elde edilen enerjidir. Doğrudan veya dolaylı olarak güneşten veya dünyanın derinliklerinde üretilen ısıdan elde edilen çeşitli yenilenebilir enerji türleri vardır. Bunlara güneş, rüzgar, jeotermal, hidroelektrik ve okyanus kaynaklarından üretilen enerji, katı biyokütle, biyogaz ve sıvı biyoyakıtlar dahildir. Bununla birlikte, biyokütle, ancak tüketim oranı, yenilenme oranını aşmıyorsa yenilenebilir bir kaynaktır.

Yenilenebilir Enerji Nedir
Yenilenebilir Enerji Nedir

Bu doğal kaynaklardan yararlanmak için zaman içinde çok çeşitli enerji üreten teknolojiler ve ekipmanlar geliştirilmiştir. Sonuç olarak, elektrik, endüstriyel ısı, alan ve su şartlandırma için termal enerji ve ulaşım yakıtları şeklinde kullanılabilir enerji üretilebilir.

Büyük kara kütlesi ve çeşitlendirilmiş coğrafyası ile Kanada, enerji üretmek için kullanılabilecek çok sayıda yenilenebilir kaynağa sahiptir. Kanada, yenilenebilir kaynaklardan enerji üretimi ve kullanımında dünya lideridir. Yenilenebilir enerji kaynakları şu anda Kanada’nın toplam birincil enerji arzının yüzde 18,9’unu sağlıyor.

Ayrıca Bakınız.  MAC'te Ekran Nasıl İkiye Bölünür Split Screen Nedir- 2022

Hidroelektrik, Kanada’da üretilen yenilenebilir enerjinin açık ara en önemli şeklidir. Rüzgar ve biyoenerji de Kanada’nın enerji karışımına önemli bir katkı sağlıyor. Rüzgar ve güneş fotovoltaik gücü en yüksek büyüme oranlarını yaşıyor.

Yenilenebilir Enerji Rüzgar
Yenilenebilir Enerji Rüzgar

Yenilenebilir Enerjinin 7 Türü:

  • Güneş Enerjisi
  • Rüzgar Gücü
  • Hidroelektrik
  • Okyanus
  • Jeotermal
  • Biyokütle
  • Hidrojen

Yenilenebilir Enerji Kaynağı: Hidroelektrik

Nehirlerdeki doğal su akışı, kullanılabilir enerjiye dönüştürülebilen kinetik güç sunar. İlk kullanımlar, öğütme ve testereleme gibi dönüşüm faaliyetleri ve sulama için mekanik gücü içeriyordu. Ayrıca nehirler, kütüklerin ormanlardan sanayi merkezlerine taşınması gibi ulaşım amaçları için de kullanılmıştır.

Şu anda, hidroelektrik, akan sudan üretilen en önemli kullanılabilir enerji şeklidir. Hidroelektrik üretmek için, su akışı türbinin kanatlarına yönlendirilerek dönmesini sağlar, bu da türbine bağlı bir elektrik jeneratörünün de dönmesine ve dolayısıyla elektrik üretmesine neden olur.

Akan sudan çıkarılan enerji miktarı, suyun hacmine ve hızına bağlıdır. Genellikle, bir hidroelektrik santral, suyun yerçekimi sonucu kazandığı hızdan yararlanmak için keskin bir eğim veya şelale üzerine inşa edilir. Barajlar, su akışını ve dolayısıyla elektrik üretimini düzenlemeye yardımcı olmak için bazı yerlerde inşa edilir.

Yenilenebilir Enerji Hidroelektrik
Yenilenebilir Enerji Hidroelektrik

Yenilenebilir Enerji Kaynağı: Biyoenerji

Biyoenerji, biyokütle olarak adlandırılan malzemelerden elde edilen farklı kullanılabilir enerji biçimlerini içerir. Biyokütle, güneş ışığını kimyasal enerji şeklinde depolayan katı, sıvı veya gaz halindeki biyolojik bir malzemedir. Bu tanımın dışında kalan, jeolojik süreçlerle uzun süreler boyunca kömür veya petrol gibi maddelere dönüşen organik maddelerdir.

Enerji üretmek için uygun teknoloji ve ekipmanla çeşitli biyokütle türleri kullanılabilir. En yaygın kullanılan biyokütle türü, ya yuvarlak ahşap ya da endüstriyel faaliyetlerden kaynaklanan ahşap atıklardır. Odun ve odun atıkları, endüstriyel amaçlar, mekan ve su ısıtması için kullanılan ısıyı üretmek veya elektrik üretimi için buhar üretmek için yakılabilir. Anaerobik çürütme yoluyla, katı depolama atıklarından veya kanalizasyon, gübre ve tarımsal atık gibi diğer biyokütle malzemelerinden metan üretilebilir. Şekerler tarımsal ürünlerden elde edilebilir ve damıtma yoluyla ulaşım yakıtları olarak kullanılmak üzere alkoller üretilebilir. Ayrıca, diğer biyokütle hammaddelerinden yararlanmak için çok sayıda başka teknoloji mevcuttur veya geliştirilmektedir.

Ayrıca Bakınız.  Google'dan Android'e, yepyeni işlevler

Yenilenebilir Enerji Kaynağı: Rüzgar gücü

Rüzgardaki kinetik enerji, mekanik enerji veya elektrik gibi faydalı enerji biçimlerine dönüştürülebilir. Rüzgar enerjisinden yüzyıllardır yelkenli gemileri hareket ettirmek, değirmenleri ve su pompalarını döndürmek için yararlanılmıştır. Günümüzde rüzgar, elektrik üretmek için giderek daha fazla kullanılmaktadır. Büyük pervaneli türbinler, iyi rüzgar rejimlerine sahip stratejik alanlarda bulunan ve mevcut elektrik şebekelerine yakın olan ‘rüzgar çiftlikleri’ üzerine kurulur. Rüzgar enerjisi, yalnızca rüzgar hızı türbin kanatlarını hareket ettirmek için yeterli olduğunda yakalanır, ancak türbin çalıştırılırsa hasar görebileceği yüksek rüzgarlarda değil.

Yenilenebilir Enerji Kaynağı: Güneş Enerjisi

Güneş enerjisi, güneşten yayılan ısı ve ışık biçimindeki enerjidir. Güneşin radyan enerjisi, binalar için aydınlatma ve ısı sağlamak ve elektrik üretmek için kullanılabilir. Tarihsel olarak, güneş enerjisi pasif güneş teknolojileri aracılığıyla kullanılmıştır. Tipik olarak, bunlar binaların stratejik konumlarını ve bu binaların pencereler, çıkıntılar ve termal kütleler gibi çeşitli unsurlarını içerir. Bu tür uygulamalar, elektrikli veya mekanik ekipman kullanımını önemli ölçüde azaltmak için aydınlatma ve alan ısıtma için güneşten yararlanır. Güneş enerjisinden yalnızca gün boyunca ve yalnızca güneş ışığı bulutlar, binalar veya diğer engeller tarafından engellenmediği takdirde yararlanılabilir.

Bugün, elektrikli veya mekanik ekipmanı içeren iki aktif güneş enerjisi teknolojisi daha yaygın hale geliyor. İlk olarak, binalarda kullanılmak üzere suyu veya havalandırma havasını ısıtmak için güneş kollektörleri veya paneller kullanılır. İkincisi, güneş fotovoltaik teknolojisi, güneş ışığını doğrudan elektriğe dönüştürmek için güneş pillerini kullanır.

Yenilenebilir Enerji Kaynağı: Jeotermal Enerji

Jeotermal enerji, dünya yüzeyinin altında depolanan ısıdan veya atmosfer ve okyanuslarda emilen ısıdan elde edilebilir. İlk olarak, jeotermal enerji, doğal olarak oluşan yeraltı buharından elde edilebilir ve elektrik üretmek için kullanılabilir. İkinci durumda, dış hava ile yer altı veya yer altı suyu arasındaki sıcaklık farkından yararlanılarak ısıtma ve soğutma sağlanabilir.

Ayrıca Bakınız.  OPPO Reno3 incelemesi ve fiyatı

En yüksek sıcaklıktaki jeotermal kaynaklar Britanya Kolumbiyası, Kuzeybatı Toprakları, Yukon ve Alberta’da bulunur; demonstrasyon projeleri ile ısı ve elektrik üretimi projeleri değerlendirilmektedir.

Yenilenebilir Enerji Kaynağı: Okyanus Enerjisi

Okyanus, farklı kullanılabilir enerji biçimleri üretmek için kullanılabilecek geniş bir enerji kaynağıdır. Örneğin, okyanus dalgalarının ve gelgitlerin enerjisini elektriğe veya diğer yararlı güç biçimlerine dönüştürmek için teknolojiler geliştirilmiştir. Bununla birlikte, bir takım teknik, ekonomik ve çevresel engeller devam etmektedir ve sonuç olarak okyanus enerjisi şu anda yaygın olarak kullanılan bir enerji kaynağı değildir.

Yenilenebilir Enerji kaynakları Animasyonlu

Kaynak: https://www.nrcan.gc.ca/our-natural-resources/energy-sources-distribution/renewable-energy/about-renewable-energy/7295

 Cevap bırakın