Bilge kişi: Faydalı ve işinize yarar bilgilerden oluşan güncel paylaşımlar yapan bilgi portalı. Bilge kişi kimdir?, Bilge kime denir?

İlkokul ve Öğretmen Tercih Ederken Nelere Dikkat Edilmelidir – 2023

Türkiye’de Okul Tercihi: İkamet Ettikleri Adres ve Ücretsiz Kayıt Avantajı

Evlatlarımız hayatımızdaki en değerli varlıklarımız. Göz bebeğimiz, yarınlarımız, varlığımızın en önemli nedeni. Allah’ın insanlara nasip ettiği en güzel nimet. Onlar için elimizden gelenin en fazlasını yapmaya çalıştığımız belki de olmayan imkanları bile elde etmeye çalıştığımız yavrularımız. Velhasıl her şeyimiz. Bu yazımızda evlatlarımızın yarınları için en önemli başlangıç noktalarından biri olan ilkokuldan ve ilkokuldaki öğretmen tercihinden bahsedeceğiz. Birçoğumuz için kocaman bir muamma ve devasa bir soru işareti olan bu durumda nelere dikkat etmeliyiz ve hangi özellikleriyle öğretmenlerimizi tercih etmeliyiz. Tabi ki bunu söylerken bir öğretmeni diğerinden daha üstündür ya da başarılıdır diye sınıflandırarak ifade etmiyoruz. Sadece evlatlarımızla aynı dili konuşmasının önemli olduğunu düşünerek aynı zamanda eğitime yönelik beklentilerimizin örtüşmesini bekleyerek tanımlıyoruz.

En İyi Okul Tercihi Yakınlık Önemli
En İyi Okul Tercihi Yakınlık Önemli

En İyi Okul Tercihi: Yakınlık Önemli

Türkiye’de öğrenciler ikamet ettikleri adreslerle ilişkili olan ilkokul, ortaokul veya liseye ücretsiz olarak kaydedilebiliyor ve eğitim-öğretim hayatlarını sürdürebiliyorlar. Milli Eğitim Bakanlığı’nın almış olduğu bu karar birçoğumuz için kurtarıcı özellikte olsa da bazılarımız için ne yazık ki beklentilerinin karşılanamaması anlamına geliyor. Öncelikle şunu ifade etmek gerekir ki özellikle hangi düzeyde öğrenim görürse görsün öğrenciler için en iyi okul her zaman için en yakın okuldur. Özellikle büyükşehirlerde bu durum daha da önem kazanmaktadır. Çünkü İstanbul, Ankara, İzmir gibi metropol sayılabilecek illerde ulaşım günümüzde çok büyük bir sorun ve evlatlarımızın okula gitmek için yolda geçireceği zaman onun hayatının büyük bir bölümünü işgal edebilir aynı zamanda günün sonundaki yorgunluğunu çok büyük oranda artırabilir. Bu nedenle “mümkünse” kendinize en yakın okulu tercih etmeye çalışınız. Özellikle ilkokul düzeyi için buna en üst seviyede hassasiyet göstermenizi imkanlar ölçeğinde tavsiye ediyoruz.

Ayrıca Bakınız.  Üniversiteler Yüz Yüze Mi Uzaktan Mı Olacak 2022-2023

İlkokulda Fiziksel Koşullar ve Sınıf Yerleşimi

İlkokul tercih ederken okulun fiziksel koşullarına dikkat etmelisiniz. Okulun çok katlı olmaması, sınıf büyüklüklerinin ve mevcudunun dünya standartlarına uygun olması, dersliklerin tefrişatının (sıra, tahta, etkileşimli tahta, çöp tenekesi, askılar vb.) öğrencilerin yaş grubuna ve fiziksel durumuna uygun olarak düzenlenmesine özellikle önem gösteriniz. Aynı zamanda sınıf düzeyine göre öğrencilerin okul içerisindeki yerleşimine de bakmak çok önemlidir. Çünkü küçük yaş grubundaki öğrencilerin merdivenleri kullanması, ortak kullanım alanlarına erişimi diğer yaş gruplarına göre çok daha zor olabilmekte ve bu nedenle çocuklarımız okul içerisinde mağdur olup sorunlar yaşayabilmektedir. Örnek vermek gerekirse 1. sınıfların giriş katta diğer öğrencilerin ise sınıf düzeyine uygun olarak diğer katlara veya alana dağıtılması çok ama çok önemli bir yaklaşım. Bunu birçok ilkokul kesinlikle yapmakla birlikte yapmayan okullar konusunda veli olarak talepte bulunmanızı tavsiye ediyoruz.

Öğretmen Tercihi: İlkokul Öğretmeninin Rolü ve Önemi

İlkokul öğretmeni tercih ederken imkan varsa öncelikle gidip kendisiyle görüşmenizi onun eğitime bakış açısını ve kişilik özelliklerinin neler olduğunu anlamaya, dinlemeye çalışın. Özellikle ilkokul düzeyinde öğretmen öğrenci için her şey demektir. Bu nedenle okulun fiziki koşullarından önce öğretmenin kim olduğuna dikkat etmek eğitim-öğretimdeki başarı açısından çok önemlidir. Bu yaş grubunda beklenen temel beceriler zaten öğretim programlarıyla tanımlıdır ve sınırlıdır. Bu nedenle öğretmenin bu kazanımları nasıl vereceği önemli olmakla birlikte onun öncesinde öğrenci ile kuracağı bağı nasıl inşa edeceğine dikkat etmelisiniz. Yanlış bir iletişim ve bağ kurulması öğrencinin tamamen eğitimden uzaklaşmasına ve sonraki süreçte de bunun sıkıntılarını çekmesine neden olabilmektedir. Her ebeveyn evladının kişilik özelliklerini bilir. Örneğin bazı çocuklar çok kurallı olurken bazıları ise tam tersi davranışlar sergiliyor olabilir. Aynı zamanda bazıların sosyal sermayesi ve genetik özellikleriyle zeka, beceri gibi özelliklerle öne çıkarken bunun tam tersi dezavantajlar da yaşanabilir. Bu nedenle çocuğun bilişsel, duygusal ve fiziksel yeterliklerine uygun tercihlerde bulunmak. Öğretmenin bu anlamda ortaya koyacağı yaklaşımın çocuğunuza uygun olması başarı ve ilerleyiş açısından çok ama çok önemlidir.

Ayrıca Bakınız.  Lisans programındaki 180 baraj puanı 170'e Düşürüldü

Akademik Yarış ve Çocuklarımızın Ruhsal Sağlığı

İlkokul düzeyinde özellikle yukarıda da ifade ettiğimiz gibi çocukların temel düzeyde kazanım edinmesi beklenir. Bu nedenle akademik bir yarışın içerisine girmesi ve bu yarış içerisinde kendisini zorlaması veya yalnızlaşması çok tehlikeli sonuçlara neden olabilir. Ne yazık ki ülkemizde merkezi sınavlar uygulanmakta ve bu durum birçok öğretmenin bu yarışa ilkokul düzeyinde çocuklarımızı sokması anlamına gelebilir. Bu durum çocuklarımız açısından sorun olabilir pedagojik açıdan onları büyük bir yıkımın içerisine sokabilir. Öğrencilerimizi, evlatlarımızı korumak adına rekabetin dışında kalabileceği bir ortamda eğitim-öğretim görmesi onlar açısından özellikle ilkokul düzeyinde çok önemlidir.

İlkokulda Ek Uygulamalar: Spor, Sanat ve Sosyal Etkinliklerin Önemi
İlkokulda Ek Uygulamalar: Spor, Sanat ve Sosyal Etkinliklerin Önemi

İlkokulda Ek Uygulamalar: Spor, Sanat ve Sosyal Etkinliklerin Önemi

İlkokulda sunulan ek uygulamalar spor, sanat ve sosyal etkinlikler de çocuklarımızın gelişimi, öz güven kazanması ve sosyal beceriler geliştirmesi açısından çok önemlidir. Sağlıklı bedene sahip çocuklar gelecekte de sağlıklı olacaklardır. Aynı zamanda özel yetenekli evlatlarımız var. Müzik, resim gibi alanlarda çok yetenekli çocuklarımız ne yazık ki çoğu zaman göz ardı ediliyor veya keşfedilemeden okullarımızdan mezun oluyor. Bu nedenle evlatlarımız bu özelliklerini de keşfedecek okulların tercihi çok önemlidir. Sosyal etkinliklerin de eğitim-öğretimin vazgeçilmezi olduğunu unutmamak gerekir. Yaşam becerisi ve başarısı kazanmak açısından bu etkinlikler evlatlarımızı hayata hazırlamada çok etkili ve önemlidir. Bu koşulları sağlamayan okulları tercih etmek evlatlarımızın başarısı açısından çok önemlidir.

Tartışma ve Sonuç

Eğitim, evlatlarımızın hayatında kritik bir yere sahiptir. Okul tercihi, bu sürecin en belirleyici adımlarından biridir. Türkiye’de okul tercihi yaparken, ikamet edilen adres büyük bir rol oynasa da, öğretmen ve okulun fiziksel koşulları da bu seçimde belirleyici faktörlerdendir. Özellikle büyükşehirlerde ulaşım sorunu, yakın okul tercihinin önemini daha da artırıyor. İlkokul seviyesinde, çocuğun okul içindeki yerleşimi, sınıfın fiziki koşulları, ve en önemlisi öğretmenin kişisel ve eğitimsel yaklaşımı, öğrencinin eğitim hayatındaki başarısını doğrudan etkileyebilir. Ayrıca, akademik yarışın getirdiği baskı, özellikle ilkokul öğrencileri için ruhsal sıkıntılara neden olabilmekte. Bu noktada, okulların spor, sanat ve sosyal etkinliklere ne kadar önem verdiği de çocuğun genel gelişimi için kritiktir.

Ayrıca Bakınız.  Geleceğin Meslekleri Neler. Dr. Şebnem Özdemir'in Araştırması

İlkokul tercihi, sadece eğitim hayatımızı değil, tüm yaşamımızı etkileyebilecek bir karardır. Bu nedenle, sadece okulun prestiji ya da popülerliğine değil, çocuğun bireysel ihtiyaçlarına ve potansiyeline en uygun ortamın nerede olacağına odaklanarak bir tercih yapmak gerekmektedir. Öğrenci-öğretmen ilişkisi, fiziksel koşullar, ek uygulamalar gibi birçok faktör, çocuğun okulda geçireceği sürenin kalitesini doğrudan etkileyecektir. Bu nedenle, ebeveynlerin bu konuda bilinçli ve detaylı bir araştırma yapmaları, çocukları için en doğru kararı vermeleri adına kritik bir öneme sahiptir.

İlkokula kayıt için daha fazla bilgi almak ve süreci takip etmek için https://e-okul.meb.gov.tr/ adresini ziyaret edebilirsiniz.Cevap bırakın