Bilge kişi: Faydalı ve işinize yarar bilgilerden oluşan güncel paylaşımlar yapan bilgi portalı. Bilge kişi kimdir?, Bilge kime denir?

Necm suresi 39. ayet ve açıklaması

Necm suresi; Kur’an-ı Kerim’in elli üçüncü suresidir ve altmış iki ayet, üç yüz altmış kelime, bin dört yüz beş harften oluşmaktadır. Fâsılası “elif”, “nun”, “vav”, “te” ve “ya” harflerinden oluşmuştur. Mekkî bir sure olup, İhlâs suresinden sonra indirilmiştir. Otuz ikinci ayeti Medine’de indiği söylenmektedir. Diğer ayetleri ise Mekke’de inmiştir. Adını ilk ayetinde geçmekte olan “necm” kelimesinden almıştır. Necm, yıldız anlamındadır ve Kur’an-ı Kerim’in her defa inzal edildiği kısım anlamına da gelmektedir.

Necm Suresi İniş Sebebi
Sureler ihtiyaçlar doğrultusunda; yaşananlardan, anlatılanlardan ders çıkarmamız maksadıyla inmiştir. Surelerin meallerini okuduğumuzda bunu daha iyi anlayabilmekteyiz. Surelerin iniş sebeplerine de meallerine bakarak anlayabiliriz. İçinde secde ayeti yer alan ve Mekke’de Resulullah (s.a.s)’ın herkese okuduğu ilk sure olarak geçmektedir. Bir hadiste şöyle geçmektedir: “Peygamber (s.a.s), Necm sûresini okudu ve sonra secde etti. Onunla beraber müslümanlar, müşrikler ve cinler, hepsi birden secde ettiler. Yalnızca Umeyye bin Halef secde etmekten kaçındı ve yerden bir avuç toprak alıp alnına sürerek şöyle deki: “Bana bu yeter” (el-Kurtubî, el-Cami’ Li Ahkâmil-Kur’an, Beyrut 1966, XVII, 81).

Surenin konusunu şu biçimde açıklanabilir: Kur’ân-ı Kerîm’in Allah tarafından Cebrâil aracılığıyla Hz. Muhammed’e indirilmiş olduğu ve Hz. Peygamber’in Allah’tan aldıklarını tebliğ ettiğini ortaya koymaktadır. Evvelki peygamberlere gönderilen vahiylerle Resûlullah’ın getirdiği vahiyler arasındaki bazı ortak noktalara basılmakta, inkârcılıkları nedeniyle helâk edilmiş geçmiş toplumlardan örnekler verilmektedir.

Necm Suresi 39. Ayet
Necm suresi 39. ayeti okunuşu şu biçimdedir: Ve-en leyse lil-insâni illâ mâ se’â

Türkçe mealinden bir kaçı şu biçimdedir: Ve gerçek şu ki, insan için çalışmasından başka bir şey yoktur. (Erhan Aktaş- Kerim Kuran)

Bilsin ki, insan için kendi çalışmasından başka bir şey yoktur. (Bayraktar Bayraklı- Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur’an Meali)

Ayrıca Bakınız.  Sevdiğine kavuşma duası

İnsanın kendi çalışmasından başkası kendine ait değildir. ( Süleymaniye Vakfı- Süleymaniye Vakfı Meali)

Doğrusu insanın uğraştığından başkası kendinin değildir.(Elmalılı- yalınleştirilmiş)

İnsan için lakin uğraştığı vardır. (Diyanet İşleri- Kuran-ı Kerim Türkçe Meali)

Necm Suresi 39. Ayet Ne Anlatmaktadır?
39-40. âyetler dürüstlükle çalışıp çabalamanın, alın teriyle kazanmanın Allah nezdindeki değerine işaret etmektedir. Bu ayet bizlere hem dünya hemde ahiret için yol gösterici konumdadır. Ahiretimiz için yapmaya uğraştığımız farz ve sünnet ibadetlerinden, tüm günahlarımızdan lakin biz sorumluyuz. Dünya içinde insanın her yaptığı aslını söylemek gerekirse kendinedir. İyi yahut kötü elbet bir gün bizlere dokunur.

Necm suresi 39. ayet meallerine incelediğimizde insanın lakin yaptıkları ve çalıştıkları ile var olduğunu anlamaktayız. Bizlere çalışma ve yaşam sevincini veren bu ayet ile ahiret hayatımız için daha çok şey yapmamız gerektiğini de bizlere hatırlatmakta. Hepimiz kendi yaptıklarımızdan sorumluyuz manasını da çıkarabiliriz.

necm suresi 39. ayet açıklaması

necm suresi 39. ayet okunuşu

necm suresi 39. ayet meali diyanet

necm suresi 40. ayet

necm suresi 41. ayet

Necm Suresi 39. 40 41 ayetleri Arapça

necm suresi 49. ayet

bilsin ki, insan için kendi çalışmasından başka birşey yoktur anlamı

necm suresi 39. ayet tefsiri

necm suresi 40. ayet

necm suresi 41. ayet

Necm Suresi 39. 40 41 ayetleri Arapça

necm suresi 49. ayetCevap bırakın