Bilge kişi: Faydalı ve işinize yarar bilgilerden oluşan güncel paylaşımlar yapan bilgi portalı. Bilge kişi kimdir?, Bilge kime denir?

24 saatte zengin olmak için okunacak dua

24 saatte zengin olmak için okunacak dua

Zenginlik ve helal olan mala ve mülke sahip olmak belki de herkesin isteyeceği bir durumdur. Müslümanlar tüm isteklerini kainatın yaratıcısı olan Yüce Allah’tan (C.C.) isterler, istemelidirler. Allah kullarının istediği her şeyi onlara nasip edecek güce sahiptir. Bir müminin hayırlı bir zenginliğe, servete erişebilmesi için yapması gereken tek şey sadece dua etmek değildir. Bir müslüman Allah’ın emirleri doğrultusunda hayatını şekillendirmeli, emir ve yasaklara uyarak yaşamalıdır. Hayırlı ve helal rızık için de elinden geldiğince çalışmalı, aramalı, çaba harcamalıdır. Sonrasında yapacağı şey ise tüm bu emeklerine karşılık hayırlı ve helal rızkı Yüce Mevla’dan istemek ve ona dua etmektir. Yazının başlığının “24 saatte zengin olmak için okunacak dua” tercih edilmesindeki neden ilginizi çekmek ve farkındalık oluşturmaktır.

Zenginlik Duası Nedir Kaç Kere Okunmalıdır
Zenginlik Duası Nedir Kaç Kere Okunmalıdır

Rızık Bolluğu İçin Ne Yapmalı?

Tüm Müslümanlar, Allah’a iman edenler dünyevi ve uhrevi isteklerini Yaradandan istemelidir. Burada dikkat edilmesi gereken ise tek bir kez dua etmemeli dua etmeyi hiç bırakmamalı ve her daim tekrar etmelidir. Yine şunu hatırlatmakta fayda var. Kul elinden geleni yapmak ve çabalamak yükümlülüğü ve sorumluluğundadır.

Zenginlik Duası Nedir? Kaç Kere Okunmalıdır?

İmamı Gazali Hazretleri tarafından tavsiye edilmiştir. 3-5-7-11-19-21 gibi tekli sayılarla okunabilir daha fazla da okunabilir. Her gün 70 defa okunması çok makbuldür. Hazreti Ali Uhud Dağı kadar borcu olsa Allah Teala ödetir buyurmuştur.

Ayrıca Bakınız.  Amenerrasulü fazileti

Zenginlik Duası Okunuşu: “Allahümme Ya Ganiyyü, Ya Hamidü, Ya Mübdiü, Ya Mu’idü, Ya Rahimü, Ya Vedüd. Eğnini bi Halalike an Haramike ve bi Fadlike Ammen Sivake.”

Zenginlik Duası Anlamı: “Ey Gani, hamid, Mübdi, Mu’id, Rahman ve Vedud olan Allah’ım! Beni halal ettiklerinel iktifa ettir. Haramlara düşürme, Fadlınla ihsan ederek beni Senden başkasına muhtaç etme.”

Rızık Bolluğu için Hangi Sure
Rızık Bolluğu için Hangi Sure

ZENGİN OLMAK İÇİN OKUNACAK DUA…

Okunuşu: “Bismillahirrahmanirrahim Kulillahumme malikel mülki tü’til mülke men teşaü ve tenziul mülke mimmen teşaü ve tüızzü men teşaü vetüzillü men teşaü bi yedikel hayr inneke ala külli şey’in kadir Tülicül leyle fin nehari ve tülicün nehara fil leyli ve tuhricül hayye minel meyyiti ve tuticül meyyite minel hayyi ve terzüku men teşaü bi gayri hisab.”

Rızık Bolluğu İçin Hangi Sure?

Anlamı: Bu duayı mal ve mülk sahibi olmak isteyenler, manevi yönden iktidara erişmek isteyenler, servetinin çoğalmasını isteyenler her gün en az 4 defa okumalıdır. Bunu günde 41 defa okurlarsa, daha etkili olur. Bunu sürekli olarak yapanlar, kısa sürede mallarında olan artışı göreceklerdir. Her geçen gün daha fazla zenginleşeceklerdir. Rahat ve huzur dolu bir yaşamları olacaktır.

MAL/MÜLK VE SERVET SAHİBİ OLMAK İÇİN ZENGİNLİK DUASI!

Okunuşu: “Kâle rabbigfir lî veheb lî mulken lâ yenbagî li ehadin min ba’dî, inneke entel vehhâb”

Bu dua önemli bir zenginlik duasıdır. Zira Hz. Süleyman tarafından okunmuş bir zenginlik duasıdır. Bu duanın 12 defa okunması gerekmektedir. Belli bir günü yoktur yani dilediğiniz süre boyunca günde 12 defa bu duayı okuyabilirsiniz. Bu duayı okuyan kişi Rabbimizden mal, mülk istemiş olur ve sebepsiz yere zenginleşmeye başlar.

Ayrıca Bakınız.  Amenerrasulü duası ve fazileti

Bol Rızık İçin Hangi Sure Okunmalı

Hayırlı Zenginlik Duası Okunuşu: La ilahe illallahu Melikul’ Hakkul’ mubin. Muhammedun rasulullahi sadikul va’dul emin

Hayırlı Zenginlik Duası Fazileti: Bu mübarek ve büyük tevhid gerçek anlamda maddi ve manevi zenginliği icab ettiren çok mühim ve çok kıymetli bir duadır. Bu tevhidi her gün 100 defa okumayı adet edinen kişi, fakirlik içinde ise derhal fakirlikten kurtulur zengin olur. Şayet sıkıntılı bir durumda değilse bu tevhidi okuduğu müddetçe fakirlik ve sıkıntı görmez.

PEYGAMBERİMİZ HZ.MUHAMMED’İN TAVSİYE ETTİĞİ ZENGİNLİK DUASI…

Hz. Muhammed’in Hz. Ali’ye öğrettiği zenginlik duasının sözleri şöyledir:

Okunuşu: “Allahümme yâ ğaniyyu yâ hamidu yâ mübidu yâ mûîdu yâ rahîmû yâ vedûd. Eğninî bi halâlike an harâmike ve bi-fadlike ammensivâk” (amin)

Dikkat edilirse dua oldukça kısadır ve birkaç denemeden sonra kolaylıkla ezberlenebilir. Fakat kişi bu duayı ezberlemekte zorlanırsa yazılı bir metin üzerinden de duayı okuyabilir. Bu kutsi duayı safi bir gönülle devamlı okuyan mümin inşallah fakirlikten kurtulacak ve kendisine helal kazancın kapısı açılacaktır. İslam tarihinde bu duayı sabırla okuyan ve Allah’a güvenip dayanan pek çok kişinin zenginleştiğine dair anlatımlar vardır.

Hangi Sure Zengin Eder?

“Ya Zel Celali Vel İkram” esmaları düzenli biçimde, gönlünüzden geçtiği kadar okunduğu takdirde, yüce Allah zenginlik vererek rızık kapılarını genişletir.

“Ya Rahim” esması, namazın ardından 279 kere okunması halinde, Cenab-ı Hakk bu kişiye bol miktarda rızık nasip eder.

“Ya Latifu Ya Kerim” esması, “Bismillahi Latif” olarak her gün 9 defa okunduğu takdirde, rızık bollaşır ve bereketli kazançlar elde edilir.

“Ya Ğaniyyu Ya Muğni” esması namazın ardından 1000 kere okunursa, fakirlik o eve uğramaz.

“Ya Atufu Ya Vehhab” esmaları da zengin olmak için okunabilir..

Ayrıca Bakınız.  Vakıa Suresi fazileti ve sırları

Ya Rezzaku Ya Mukit” esmaları da yine namazın bitirilmesinin ardından zikredildiğinde zenginleşmeye zemin hazırlar.

“Yâ İlâhel Alihetir-refiy-ı Celâlüh” esması namazın tamamlanmasının akabinde günde 20 kez okunursa, Cenab-ı Hakk rızık kapılarını açar ve zenginlik mazhar eder.

 Cevap bırakın