Bilge kişi: Faydalı ve işinize yarar bilgilerden oluşan güncel paylaşımlar yapan bilgi portalı. Bilge kişi kimdir?, Bilge kime denir?

Borcu Olanın Okuması Tavsiye Edilen Dua Nihat Hatipoğlu

Borcu Olanın Okuması Tavsiye Edilen Dua Nihat Hatipoğlu

İnsanlar borcunu ödeyebilmek için de dua etmelidir. Çünkü rızkı veren Allah’tır. Kişinin parasına bereketi veren de Allah’tır. Bunun için, rızkının bollaşması, elinin rahatlaması, sıkıntılarının giderilmesi için de dua etmelidir. Efendimiz Hz. Muhammed (SAV) de her alanda dua etmek gerektiğini vurgulamıştır. Bununla ilgili Hz. Ali’nin (R.A.) başından geçen bir olayı anlatmak gerekecektir.

Maddi Sıkıntı için Hangi Sure Okunur?

Bir kimse Hz. Ali (R.A.) gelerek borçlu olduğundan ve sıkıntısından bahsetti. Hz. Ali (R.A.) ona buyurdu ki;

Rasulullah Aleyhisselam’dan öğrendiğim şu kelimeli zikredersen, dağ gibi borcun olsa bile sıkıntı duymadan ödersin: “Allahumme ekfini bihalike ammen sivake!” Bu duanın meali şu anlama gelmektedir. Allah’ım helal kıldıklarınla, beni haram kıldıklarından uzak tut.

Fazl-u Kereminle beni Sen’den gayrına karşı müstağni kıl (Tirmizi)

Helal Rızık ve Bol Kazanç Duası

Ayrıca bununla birlikte;

“Allummekfini bihalalike an haramike ve ağnini bifadlike ammen si vak” da denebilir. Bu duanın anlamı ise şudur;

“Ey Allah’ım, helal rızkını bana yeterli kıl ve beni haramlardan koru. Ve lüftunla, merhametinle beni başkalarına muhtaç etmekten müstağni kıl (koru ve muhafaza eyle)”

İnsanlar borçlu olduğunda da diğer zamanlarda olduğu gibi Allah’a dua etmeli. Sıkıntısının giderilmesini O’ndan istemelidir. Ebu Abdullah el Kureşi Hazretleri, duası makbul bir zat idi. Mısır’da bulunduğu sırada büyük bir kıtlık olmuştu. Bunun üzerine Mısır’dan ayrılıp Kudüs’e gitti. Filistin’deki Hallürrahman denilen yerdeki İbrahim Aleyhisselam’ın makamını ziyaret etti. Ziyaret sırasında İbrahim Aleyhisselam’ın makamı yanında uyuya kaldı. Rüyasında İbrahim Aleyhisselam tarafından karşılandı. Ebu Abdullah el Kureşi, İbrahim Aleyhisselam’a;

Ayrıca Bakınız.  Kalem Suresi Arapça Okunuşu ve Türkçe Meali

Ey Hallullah! Mısır’da büyük bir kıtlık var. Dua buyurunuz diye arz etti. Hz. İbrahim’de kıtlığın kalkması için dua etti. Ebu Abdullah el Kureşi daha sonra uyanıp Kudüs’e döndü. Çok geçmeden kıtlığın kalktığı haberini öğrendi.

Rızık için Okunması Gereken Dua Nedir?

Abdullah Kureşi buyurdu ki: Bir gün Hocam Ebu’r Rabi bana, “Sana bitmek bilmeyen bir hazine öğreteyim mi?” dedi. Ben de, “Evet” deyince, Ebu’r Rabi bana, “Şu duayı devamlı oku” dedi. Okumamı istediği dua şöyle idi:

“Ya Allah, ya Vahid, ya Mucid, ya Cevad, ya Basit, ya Kerim, ya Vehhab, ya ze’t Tavl, ya Gani, ya Mugni, ya Fettah, ya Rezzak, ya Alim, ya Hayy, ya Fettah, ya Rezzak, ya Rahim, ya Bediassemavati vel ard, ya Zel Celali vel İkram. Ya Hannan, ya Mennan infehni minke bi nafhati hayrin tugnini biha ammen sivak. İn testeftihu fekad caekumul feth. İnna fetehna leke fethan mu bina. Nasrun minellahi ve fethun karib. Allahumme ya Gani, ya Hamid, ya Mubdi, ya Muid, ya Vedud, ya zel arşil Mecid, ya Fe’alen lima yurid, ikfini bihelalike an haramike ve agnini bi fadlike ammen sivake vahfazni bima hafizte bihizzikr. Vensurni bima nasarte bihirrusul. İnneke ala kulli şey’in kadir.

Dua konusunda daha fazla bilgi edinmek için https://tr.wikipedia.org/wiki/Dua adresini ziyaret edebilirsiniz.

Borcu Çok Olanın Okuyacağı Dua Nihat HatipoğluCevap bırakın