Fecr Suresi anlamı ve fazileti

0

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimiz (s.a.s) aracılığıyla insanlar için indirilmiştir. Her ayetin belli bir sebebe bağlı olarak Allah (c.c …

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimiz (s.a.s) aracılığıyla insanlar için indirilmiştir. Her ayetin belli bir sebebe bağlı olarak Allah (c.c) tarafından bizlere gönderilmiştir. Fecr Suresi ise gönderilen 10. Sure olma özelliğini taşımaktadır. 30 ayetten oluşan sure, Mekke’de indirilmiştir. İsmini ilk ayette bulunan fecr kelimesinden gelmektedir. Fecr, kelime anlamı olarak ‘tan yerinin ağarması, sabah aydınlığı’ demektir.

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.s) Fecr Suresi ile alakalı şu sözleri belirttiği rivayet edilir: ‘Her kim Fecr Suresini Ramazan’ın ilk on günü, Zilhicce ve Muharrem’in ilk on günü okursa, Allah’u Teala onun günahlarını bağışlar. Bu günlerin haricinde okunursa, kıyamet gününde kendisine nur olur.’

FECR SURESİ FAZİLETLERİ

Beladan ve kazadan muhafaza eder

Başka kimselerin gazabından korur

Kötülükten ve musibetten korunmak için her gün 7 defa okunması önerilir.

Ramazan ayında okunursa Allah tarafından günahlar affolunur.

Fecr Suresini okumayı alışkanlık haline getirmek, kıyamet günü o kişi nurlanır şeklinde rivayet edilir.

FECR SURESİ

1. Vel-fecr(i)

2. Ve leyâlin ‘aşr(in)

3. Ve-şşef’i vel-vetr(i)

4. Velleyli iżâ yesr(i)

5. Hel fî żâlike kasemun liżî hicr(in)

6. Elem tera keyfe fe’ale rabbuke bi’âd(in)

7. İrame żâti-l’imâd(i)

8. Elletî lem yuḣlak miśluhâ fî-lbilâd(i)

9. Ve śemûde-lleżîne câbû-ssaḣra bil-vâd(i)

10. Ve fir’avne żî-l-evtâd(i)

11. Elleżîne taġav fî-lbilâd(i)

12. Fe-ekśerû fîhâ-lfesâd(e)

13. Fesabbe ‘aleyhim rabbuke sevta ‘ażâb(in)

14. İnne rabbeke lebilmirsâd(i)

15. Fe-emmâ-l-insânu iżâ mâ-btelâhu rabbuhu fe-ekramehu ve na’’amehu feyekûlu rabbî ekramen(i)

16. Ve emmâ iżâ mâ-btelâhu fekadera ‘aleyhi rizkahu feyekûlu rabbî ehânen(i)

17. Kellâ(s) bel lâ tukrimûne-lyetîm(e)

18. Velâ tehâddûne ‘alâ ta’âmi-lmiskîn(i)

19. Ve te/kulûne-tturâśe eklen lemmâ(n)

20. Ve tuhibbûne-lmâle hubben cemmâ(n)

21. Kellâ iżâ dukketi-l-ardu dekken dekkâ(n)

Ayrıca Bakınız.  Kocayı kendine bağlamak için tesirli dua

22. Ve câe rabbuke vel-meleku saffen saffâ(n)

23. Ve cî-e yevme-iżin bi-cehennem(e)(c) yevme-iżin yeteżekkeru-l-insânu ve ennâ lehu-żżikrâ

24. Yekûlu yâ leytenî kaddemtu lihayâtî

25. Feyevme-iżin lâ yu’ażżibu ‘ażâbehu ehad(un)

26. Velâ yûśiku ve śâkahu ehad(un)

27. Yâ eyyetuhâ-nnefsu-lmutme-inne(tu)

28. İrci’î ilâ rabbiki râdiyeten merdiyye(ten)

29. Fedḣulî fî ‘ibâdî

30. Vedḣulî cennetî

FECR SURESİ MEALİ

1. Yemin olsun fecre,

2. On geceye,

3. Çifte ve teke

4. Geçip gitmekte olan geceye!

5. Akıl sahibi olanlar için, bunlarda gerçeği ispatlayan bir yemin değeri var, değil mi?

6. Görmedin mi, Rabbin ne yaptı Âd kavmine?

7. Yüksek binalarla dolu İrem’e?

8. Ki, beldeler arasında onun eşi benzeri yaratılmamıştı.

9. Vâdilerde kayaları oyup yontarak sağlam evler yapan Semûd kavmine?

10. Büyük saltanat ve çok sağlam kaleler sahibi Firavun’a?

11. Bunların hepsi, yaşadıkları ülkelerde azdıkça azdılar.

12. Taşkınlıklarıyla oralarda çokça bozgunculuk yaptılar.

13. Bu sebeple Rabbin onlar üzerine azap kamçıları yağdırdı.

14. Çünkü Rabbin, kullarını sık sık sûrette gözetlemektedir.

15. Ama insan, Rabbi onu varlıkla sınayıp da kendisine ikramda yer aldığı ve bol bol nimetler verdiği zaman: “Rabbim beni şerefli kıldı” der.

16. Buna karşılık onu darlıkla sınayıp da rızkını kısıverince: “Rab¬bim beni rezil, perişan etti” der.

17. Hayır! Doğrusu siz, Allah’tan ikram bekliyorsunuz ama kendiniz yetîme değer vermiyor, ona ikram etmiyorsunuz.

18. Muhtaçları doyurmaya birbirinizi teşvik etmiyorsunuz.

19. Mirastan ne gelse, helâl-haram demeden alabildiğine yiyorsunuz.

20. Malı mülkü de sınırsız bir sevgiyle seviyorsunuz.

21. Hayır! Böyle yapmayın! Yeryüzü birbiri ardınca şiddetle sarsılıp toz-toprak, dümdüz olduğu,

22. Rabbinin emri gelip melekler sıra sıra dizildiği zaman!

Ayrıca Bakınız.  Nisa Suresi Arapça okunuşu ve Türkçe Anlamı

23. O gün cehennem de bütün dehşetiyle getirilir. İnsan o gün, tüm yaptıklarını birer birer hatırlar; ama bu hatırlamanın ona ne faydası olur ki?

24. Ölümcül bir pişmanlık içinde: “Keşke sağlığımda şu ebedî hayatım için bir hazırlık yapmış olsaydım” der.

25. O gün Allah’ın vereceği azabı hiç kimse veremez.

26. O’nun vuracağı bağı hiç kimse vuramaz.

27. Ey kâmil bir iman ve sâlih amellerle huzûra ermiş nefis!

28. Sen O’ndan râzı, O da senden râzı olarak Rabbine dön!

29. Dürüst ve samimi kullarımın arasına katıl!

30. Cennetime gir!


Fecr Suresi anlamı,

Fecr suresi Okunuşu,

Fecr Suresi fazileti,

Fecr Suresi Tefsiri,

fecr suresi 2. sayfa,

fecr suresi 1. ayet,

Fecr Suresi İndir,

fecr suresi – youtube,


Cevap bırakın