Bilge kişi: Faydalı ve işinize yarar bilgilerden oluşan güncel paylaşımlar yapan bilgi portalı. Bilge kişi kimdir?, Bilge kime denir?

Kabire Gitmeden Okunacak Dua – Mezarlığa Gitmeden Okunacak Dua

Kabire Gitmeden Okunacak Dua

Ramazan Bayramında Mezarlıklar Açık Mı?

2021 Ramazan Bayramında Mezarlıklar Açık Mı
2021 Ramazan Bayramında Mezarlıklar Açık Mı

Bu yıl yaşadığımız Covid-19 salgını nedeniyle 17 Mayıs 2021 pazartesi günü sabah 05:00’e kadar tam kapanma yaşanacak. Bu nedenle birçok etkinlik yasaklandı. Bunlardan bir tanesi de mezarlık ziyaretleri. Sadece izni olan kişiler mezarlıkları ziyaret edebilecek.

İçişleri Bakanlığı genelgesinde mezarlıklarla ilgili;

Mahalli idarelerin toplu taşıma, temizlik, katı atık, su ve kanalizasyon, karla mücadele, ilaçlama, itfaiye ve mezarlık hizmetlerini yürütmek üzere çalışacak personeli, demiştir.

Hepimizin de bildiği gibi Ramazan Bayramlarının en önemli ritüellerinden birisi de Mezarlık Ziyaretidir. Birçoğumuz arefe gününden başlayarak mezarlıkları ziyaret ederiz ve bu tüm bayram boyunca da devam eder. Kaybettiklerimizi ziyaret etmek onların bizi gördüğünü bilmek hepimizi rahatlatır. Bu sene ne yazık ki tüm bu burukluklarımıza bir de mezarlık ziyaretlerinin yasak olması eklendi. Tabi ki bu durum bizim ölülerimize, geçmişlerimize dua etmemiz için bir engel değil.

Mezarlığa Gitmeden Okunacak Dua

İHLAS SURESİ ARAPÇA OKUNUŞU

Bismillahirrahmânirrahîm.
1- Kul hüvellâhü ehad
2- Allâhüssamed
3- Lem yelid ve lem yûled
4- Ve lem yekün lehû küfüven ehad

İHLAS SURESİ TÜRKÇE ANLAMI

Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın ismiyle.
1- De ki; O Allah bir tektir.
2- Allah eksiksiz, sameddir (Bütün varlıklar O’na muhtaç, fakat O, hiç bir şeye muhtaç değildir).
3- Doğurmadı ve doğurulmadı
4- O ‘na bir denk de olmadı.

FATİHA SURESİ OKUNUŞU

Bismillahirrahmanirrahim

Elhamdulillâhi rabbil’alemin
Errahmânir’rahim
Mâliki yevmiddin
İyyâke na’budu Ve iyyâke neste’în
İhdinessirâtal mustakîm
Sirâtallezine en’amte aleyhim
Ğayrilmağdûbi aleyhim ve leddâllîn

FATİHA SURESİ TÜRKÇE ANLAMI

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla
Hamd, Alemlerin Rabbi Rahman,
Rahim Hesap ve ceza gününün maliki Allah’a mahsustur.
Yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım dileriz.
Bizi doğru yola,
Kendilerine nimet verdiklerinin yoluna ilet, gazaba uğrayanlarınkine ve sapkınlarınkine değil.

Ayrıca Bakınız.  Etkisi Kanıtlanmış Evde Yapılabilecek Aşk Büyüleri 2021 - 2022

Ayetel Kürsi Türkçe Okunuşu
Bismillahirrahmânirrahîm.
Allahû lâ ilâhe illâ hûvel hayyûl kâyyum,
lâ te’huzûhu sinetûv velâ nevm,
lehu mâ fis semâvati ve mâ fil ârd,
men zellezi yeşfeu indehu illâ bi iznih,
ya’lemû mâ beyne eydihim ve mâ halfehûm,
ve lâ yûhiytune bi şey’im min ilmihi illâ bi mâ şa’,
vesiâ kûrsiyyûhûs semavati vel ârd,
ve lâ yeudûhu hifzuhûma ve hûvel aliyyûl azim.

Ayetel Kürsi’nin Anlamı
Allah, O’ndan başka ilah yoktur; diridir, her şeyin varlığı O’na bağlı ve dayalıdır.
Ne uykusu gelir ne de uyur.
Göklerde ve yerde ne varsa hepsi O’nundur.
O’nun izni olmadıkça katında hiçbir kimse şefaat edemez.
Onların önlerinde ve arkalarında olanları O bilir.
O’nun ilminden hiçbir şeyi -dilediği müstesna- kimse bilgisi içine sığdıramaz.
O’nun kürsüsü gökleri ve yeri içine almıştır.
Onları korumak kendisine zor gelmez.
O yücedir, mutlak büyüktür.Cevap bırakın