Bilge kişi: Faydalı ve işinize yarar bilgilerden oluşan güncel paylaşımlar yapan bilgi portalı. Bilge kişi kimdir?, Bilge kime denir?

Lev Enzelna Suresi Arapça Türkçe

Lev Enzelna suresi Arapça Türkçe okunuşu Lev enzelna ne demek? Lev enzelna kelime meali? Lev enzelna duası ne için okunur?
Lev enzelna olarak anılan dört ayet Haşr suresinde yer almaktadır. Lev enzelna ile başlayan Haşr suresinin son dört ayetidir. Haşr sûresi Medine’de inmiştir. 24 âyet’ten oluşmaktadır.

Malik b. Yesâr`dan rivayet edildiğine göre Rasûlüllah (sav) şöyle buyurmuştur: “Kim sabahleyin üç defa “euzubillahis-Semî`il-Alîmi mines-şeytanirracım” der, sonra Haşr suresi`nin sonundaki üç ayeti okursa Allah kendisine yetmiş bin melek vekil kılar, bunlar akşama kadar o insana dua ve istiğfar ederler. Eğer o gün vefat ederse şehid olarak ölür. Bunu akşamleyin okuyan da aynı derecededir.” (Tirmizî, Müsned, Beyhakî, Taberani, Ibn Kesîr).

Rivayetlerin çoğunda son üç ayetten bahsedilmekle birlikte, “Levenzelnâ`dan aşağısı” diyen rivayetler de mevcuttur (bk. Kurtubî, XVNI/1).

Table of Contents

LEV ENZELNA ARAPÇASI

LEV ENZELNA TÜRKÇE OKUNUŞU

Bismillahirrahmanirrahim
Lev enzelnâ hâzâlkurâne ‘alâ cebelin leraeytehu haşi’an mutesaddi’an min haşyetillâhi ve tilkel emśâlu nadribuhâ linnâsi le’allehum yetefekkerûn.
Huvallâhullezî lâ ilâhe illâ hu ve‘âlimu-lġaybi ve-şşehâde(ti)(s) huverrahmânurrahîm.
Huvallâhullezî lâ ilâhe illâ huvelmeliku-lkuddûsu-sselâmu-lmu/minu-lmuheyminu-l’azîzu-lcebbâru-lmutekebbir subhânallâhi ‘ammâ yuşrikûn.
Huvallâhul hâlikul bâriul musavviru lehul esmâul husnâ, yusebbihu lehu mâ fîssemâvâti vel-ardi vehuve-l’azîzulhakîm. (Haşr 21-22-23-24)

Lev Enzelna suresi Arapça Türkçe

Lev Enzelna Duası ne için okunur

19 lev enzelna

Haşr Suresi

Lev enzelnâ Suresi şifa

amenerrasulü, ayetel kürsi, lev enzelna okunuşları

Lev enzelna kelime Meali

Huvallahullezi arapça

Ayrıca Bakınız.  Bol Rızık İçin Karınca Duası ve Anlamı


Cevap bırakın