Bilge kişi: Faydalı ve işinize yarar bilgilerden oluşan güncel paylaşımlar yapan bilgi portalı. Bilge kişi kimdir?, Bilge kime denir?

2021 mis c – misc Sendromu Nedir Belirtileri Tanı Kriterleri Tedavisi Bulaşıcı Mı

2021 mis c – misc Sendromu Nedir? Belirtileri Nelerdir? Tanı Kriterleri? Tedavisi ve Bulaşıcı Mı?

Koronavirüs salgının 2019 yılı itibariyle Çin’in Wuhan kentinde başlamış ve çok kısa bir süre sonra dünyanın tamamını etkisi altına almıştır. Çok farklı komplikasyonlara neden olan Covid-19 virüsünün özellikle yetişkinlerde etkili olduğu ve çocuklara etki etmediği uzun bir süre konuşulmuştur. Ne yazık ki bu durum toplumun çok geniş bir kesiminde de Koronavirüsün çocuklarda etkili olmadığına ilişkin bir kanaatin oluşmasına da neden olmuştur. Aslında durum böyle değildir.

MISC Sendromu Tanı Kriterleri
MISC Sendromu Tanı Kriterleri

Koroavirüs – Covid-19 çocuklarımızı da enfekte edebilmektedir. Tabi ki tüm yetişkinlere göre koronavirüs enfeksiyonun görülme sıklığı çocuklarda daha düşüktür. Yapılan araştırmalar ülkemizde koronavirüs vakalarının % 6,5’inin 15 yaş altı ve çocuklarda görüldüğünü göstermektedir. Hastalığın görünümü ve semptomları yetişkinlere göre çocuklarda daha hafiftir ve ölüm oranları da yetişkinlere göre daha düşüktür. Buna karşın koronavirüs enfeksiyonundan haftalar sonra çocuklarda tüm organlarını etkileyen, ölüme neden olabilecek komplikasyonlar da ne yazık ki gelişebilmektedir. Burada tekrar hatırlatmak gerekir ki tüm çocuk yaş grupları COVID/19 ile enfekte olabilir.

Çocuklarda Covid-19 Koronavirüs

Koronavirüsün kuluçka süresi virüsü taşıyan veya hasta kişiyle temas ettikten sonra 3 ile 7 gün arasında değişebilmektedir. Enfekte olan çocukların genellikle herhangi bir klinik bulgu vermediği bilinmektedir. Buna karşın bazı çocuklarda ateş, öksürük, boğaz ağrısı, tat ve koku kaybı, halsizlik, kas ağrısı, nefes darlığı, baş ağrısı, burun akıntısı, kusma, ishal ve deri döküntüleri görülebilir. Koronavirüse eşlik eden kronik bir hastalık veya altta yatan bağışıklık baskılanması hallerinde koronavirüs daha ağır seyreder. Sağlıklı olan çocuklarda “pediatrik multisistem inflamatuar sendrom” (PIMS veya MISC) adı verilen COVID-19’a karşı gecikmiş, abartılı bir bağışıklık yanıt da gelişebilir.

Ayrıca Bakınız.  UHT süt ve pastörize süt arasındaki fark nedir?

Mis c, misc Nedir?

MISC – mis-c sendromu koronavirüs enfeksiyonu içerisinde bulunduğunuz toplumda en üst noktaya ulaştıktan 4 ile 6 hafta sonra görülür. Bu takvime göre ülkemizde de MISC mis c sendromunun görülme olasılığı vardır ve ne yazık ki görülmektedir. MISC sendromu koronavirüs hastalığına yakalanmış ve semptom göstermiş çocuklarda görülebileceği gibi koronavirüs ile temas etmiş fakat hiç bulgu göstermemiş çocuklarda da görülebilir. Bu nedenle MISC teşhisi konulan çocukların birçoğu PCR negatiftir. Buna karşın koronavirüs antikor test sonuçlarında ise antikor düzeyleri yüksek bulunur. MISC sendromu aynı zamanda çocukluk döneminin bilinen damarsal hastalığı olan Kawasaki ile de benzer semptomlar gösterir. Tek veya çoklu organ yetmezliğine neden olabilir.

MISC Sendromu Tedavisi
MISC Sendromu Tedavisi

MISC mis c Sendromu Belirtileri Nelerdir? Tanı Kriterleri Nelerdir?

MISC sendromunun en önemli belirtisi dirençli ve düşmeyen ateş yüksekliğidir. Bunun dışında gövdede, kol ve bacaklarda değişken döküntü, el ve ayak sırtlarında ödem, gözlerde kızarıklık, şiddetli karın ağrısı ve ishal görülebilir. Kalp kası ve kalp damarları etkilenebilir, kalp yetmezliği ve şok tablosu gelişebilir. Solunum sistemi tutulumu nadir olup genelde kalp yetmezliği ve şok tablosuna giren çocuklarda gözlenir. Bunun dışında karaciğer ve böbrek testlerinde yükselme yanı sıra nörolojik bulgular da gelişebilir.

Bazı hastalar akut apendisiti düşündürecek kadar ciddi karın ağrısı ile başvurabilirler ve hatta bu nedenle ameliyat dahi edilebilirler. Kanda enflamasyonu gösteren belirteçler, kalp enzimleri, pıhtılaşma testleri abartılı yüksek bulunurken, bağışıklığı gösteren bazı kan hücreleri istenmeyen seviyelere düşer. Kanın pıhtılaşmasındaki bozukluk nedeniyle belli başlı organlarda damar tıkanıklığı ve buna bağlı organ hasarı gelişebilir.

MISC mis c Sendromu Tedavisi

Çocuklarda benzer klinik bulgulara neden olan diğer tüm bakteriyel ve viral enfeksiyonların ayırıcı tanısının yapılması önemlidir. Ayrıca organ tutulumlarını değerlendirebilmek amacıyla akciğer filmi, ultrason, tomografi ve ekokardiyografi gereklidir. Tedavide henüz bir fikir birliği olmasa da abartılı bağışık yanıtı baskılayan steroid ve intravenöz immunglobülin tedavileri, pıhtılaşmayı engelleyen kan sulandırıcılar ve aspirin, olası bakteriyel enfeksiyonlara yönelik geniş etkili antibiyotikler, şok tablosundaki çocuklara kan basıncını yükseltecek sıvı ve ilaç tedavileri, solunum yetmezliğine giren ve yoğun bakım gerektiren çocuklara ise yapay solunum desteği hali hazırda uygulanan tedavi yöntemleridir. Covid-19 virüsünün aktif çoğalma döneminden çok sonra gelişen MISC sendromu için genellikle antiviral tedaviler önerilmez.

Ayrıca Bakınız.  Vajinismus Nedir? Nasıl Tedavi Edilir?

MISC mis c Sendromu Bulaşıcı Mı?

MISC sendromunun ortaya çıkışının nedeni koronavirüstür. Bu nedenle anne ve babaların zihnindeki en önemli soru işaretlerinden birisi de MISC Sendromu bulaşıcı mı?

Son olarak şunu söyleyelim MISC sendromu koronavirüsü geçiren her çocukta ortaya çıkmaz. Bu nedenle ebeveynler çocukları koronavirüs geçirdikten sonra çocuklarını takip etmelidir ama fazla da kaygıya kapılmamalıdır. MISC Sendromu COVID-19’un tersine bulaşıcı değildir.

Gelin bir de MISC Sendromunu Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Profesör Doktor Mehmet Ceyhan’dan dinleyelim.

Kaynak: https://cigliegitimh.saglik.gov.tr/TR,504259/cocuklarda-covid-19-enfeksiyonunun-gec-belirtisi-misc-sendromu.htmlCevap bırakın