Bilge kişi: Faydalı ve işinize yarar bilgilerden oluşan güncel paylaşımlar yapan bilgi portalı. Bilge kişi kimdir?, Bilge kime denir?

Hz. süleyman’ın zenginlik duası

Hz. süleyman’ın zenginlik duası başlıklı yazımızda bir çok kişinin aradığı duayı sizler için paylaşmaya çalıştık. Hz. Süleyman’ın hayırlı ve bol rızık , merhamet ve mağrifet dilediği ve okuduğu dualar. Hz. Süleyman’ın (a.s) duaları,Hz. Süleyman’ın (a.s) okuduğu duaların Arapçası, Türkçe okunuşu ve anlamı yazımızın detayında..
HZ. SÜLEYMAN’IN (A.S.) KURANDA GEÇEN DUASI
Hz. süleyman’ın zenginlik duası
Arapçası: رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ
Türkçe Okunuşu:Rabbi evzı’nî en eşkure ni’metekelletî en’amte aleyye ve alâ vâlideyye ve en a’mele salihan terdâhu ve edhılnî bi rahmetike fî ibâdikes sâlihîn(sâlihîne).”Anlamı:Ey Rabbim! Beni; bana ve ana babama verdiğin nimetlere şükretmeye ve razı olacağın salih ameller işlemeye sevk et ve beni rahmetinle salih kullarının arasına kat!”
HZ. SÜLEYMAN’IN (A.S.) KURANDA GEÇEN DUASI
Arapçası:رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكًا لَّا يَنبَغِي لِأَحَدٍ مِّنْ بَعْدِي إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ
Türkçe Okunuşu: Rabbigfir lî veheb lî mulken lâ yenbagî li ehadin min ba’dî, inneke entel vehhâb(vehhâbu).Anlamı:Ey Rabbim! Beni bağışla. Bana, benden sonra kimseye lâyık olmayacak bir mülk (hükümranlık) bahşet! Kuşkusuz sen çok bahşedicisin!” dedi.
Hz. Süleyman (a.s.) kimdir? Hz. Süleyman’ın (a.s.) hayatı:Süleymân (a.s.) Gazze’de doğdu. Babası Dâvûd (a.s.) vefât ettiğinde 12-13 yaşlarında idi. Babası gibi evvel hükümdar, sonra peygamber oldu. Beyt-i Makdis’i (Mescid-i Aksâ’yı) yedi yılda inşâ etti. Yemen’deki Sebe’ Melîkesi Belkıs ile evlendi. Kudüs’te vefât etti.
HZ. SÜLEYMAN’IN (A.S.) ÇOCUKLUĞU:Süleymân (a.s.) çocukluğundan itibâren yüksek bir anlayışa sâhip, çok zeki biriydi. O’nun bu husûsiyetiyle alakalı olarak Resûlullâh şöyle bir hâdise anlatır:Vaktiyle iki kadın ve birliktelerinde iki oğlan vardı. Yolda giderlerken bir kurt gelip kadınlardan büyük olanın çocuğunu alıp götürdü. Bunun üzerine bu kadın, dostu (olan ufak) kadına:Kurt, senin çocuğunu götürdü.» dedi.
Öbür kadın:Hayır, senin çocuğunu götürdü! dedi.Nihâyet bu iki kadın, aralarında hükmetmesi için Dâvûd’a (a.s.) mürâcaat ettiler. Dâvûd (a.s.) çocuğun büyük kadına âit olduğuna hükmetti. Onlar muhâkemeden çıkıp, Dâvûd’un (a.s.) oğlu Süleymân’a (a.s.) gittiler. Dâvûd’un (a.s.) hükmünü belirttiler. Süleymân (a.s.) da:Bana bir bıçak getirin! Çocuğu (bu) iki kadın arasında paylaştırayım!» dedi.
Bunun üzerine ufak kadın:Aman öyle yapma! Allâh sana rahmet eylesin! Çocuk bu kadınındır! dedi.Bunun üzerine Süleymân (a.s.) çocuğun ufak kadına âit olduğuna hükmetti.” (Buhârî, Enbiyâ, 40)Çünkü analık şefkati, evlâdının ölmesine râzı gelemezdi.
HZ. SÜLEYMAN’IN (A.S.) FİRASETİ:Süleymân’ın (a.s.) firâsetiyle alâkalı bir başka rivâyet de şöyledir:Bir gece, bir koyun sürüsü bir tarlayı harâb etmişti. Tarla sâhipleri, Dâvûd’a (a.s.) gelip şikâyetçi oldular. Telef olan tarla, kıymet yönünden koyun sürüsüne müsâvî idi. Bunun üzerine Dâvûd -aleyhisselâm-, koyunların tarla sâhibine verilmesine hükmetti. Süleymân -aleyhisselâm-, o sırada ufak yaşta olmasına karşın:Babacığım, bir yol daha var! Koyunları tarla sâhibine borç olarak verelim; sütünden ve yününden istifâde etsin. Bunun yanı sıra tarlayı düzenlesin. Tarla eski hâline gelinceye kadar koyunlar kendisinde kalsın. İşleri yoluna girince de, sürüyü sâhibine teslîm etsin! dedi.Dâvûd -aleyhisselâm- bu teklifi çok beğendi ve öyle hükmetti. Âyet-i kerîmede şöyle buyrulur:وَدَاوُدَ وَسُلَيْمنَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ
Dâvûd ve Süleymân’ı da (yâd et)! Bir zaman, bir ekin husûsunda hüküm veriyorlardı; hani o kavmin koyunları, geceleyin başıboş bir vazîyette bu ekinin içine dağılıp ziyân vermişti. Biz, onların hükmünü görüp bilmekte idik.” (el-Enbiyâ, 78)فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمنَ وَكُلاَّ آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًاBöylece bu (fetvâyı) Süleymân’a biz anlatmıştık. Biz, onların her birine hüküm ve ilim (hükümdarlık, peygamberlik) verdik…” (el-Enbiyâ, 79)Dâvûd -aleyhisselâm-, son derece firâset sâhibi olması ve Hakk’a gönülden bağlılığı nedeniyle Hazret-i Süleymân’ı on dokuz oğlu arasından kendi yerine halîfe olarak seçti. Lakin İsrâîloğulları, bu tâyine karşı çıktılar:Süleymân çocuk sayılır; aramızda O’ndan daha üstün ve büyük kimseler var!” dediler.Bunun üzerine Dâvûd (a.s.) ind-i ilâhîden gelen emir mûcibince âlimlerin huzûrunda bir imtihân gerçekleştirdi. Oğlu Süleymân’a:Doğruluğu diğer cüz’lerin doğruluğuna, bozukluğu da diğer cüz’lerin bozukluğuna sebep olan nedir?” diye sordu.
Süleymân (a.s.):Kalbdir!” dedi.Bu cevâbı çok beğendiler.Daha sonra Dâvûd (a.s.) herkesin asâsının üzerine ismini yazıp bir odaya kilitledi. Yalnız Süleymân’ın (a.s.) asâsının yeşerip yaprak verdiğini gördüler. Allâh’ın bu lutfuna Dâvûd (a.s.) hamd etti. İsrâîloğulları da Hazret-i Süleymân’ı halîfe olarak kabûl ettiler. Çok sevindiler.

Düğümlü İşleri Çözen, Hz.Süleyman Duası

hz süleyman’ın zenginlik duası cübbeli

hz süleyman’ın tilsimli duası

hz süleyman’ın tılsımlı duası

hz süleyman’ın zenginlik tılsımı

Hz Süleyman’ın tılsımlı Duası

hz süleyman aleyhisselam’ın zenginlik duası

hz süleyman’ın duası

Ayrıca Bakınız.  Yetim Hakkı Nedir? Kur'an-ı Kerim’de Yeri ve Önemi


Cevap bırakın