Bilge kişi: Faydalı ve işinize yarar bilgilerden oluşan güncel paylaşımlar yapan bilgi portalı. Bilge kişi kimdir?, Bilge kime denir?

Tilavet secdesinin duası

Tilavet secdesi ile alakalı Kur’an-ı Kerim okuyanlar yahut hatim indirmek isteyen kişiler yapılan en mühim hatırlatmaların başında tilavet secdesi yer almaktadır. Zira Kur’anı Kerim’de değişik surelerde yer alan secde ayetlerinin okunmasının sonrasında tilavet secdesi yapmak Hanefi mezhebine göre vacip Şafii, Maliki ve Hambeli mezheplerine göre ise sünnet olarak benimsenmiştir. Peki, tilavet secdesi nedir?, tilavet secdesi nasıl yapılır? Tilavet secdesi duası nedir? İşte, sizler için tilavet secdesi duasını açıklamaya çalıştık.
TİLAVET SECDESİ NEDİR?
Tilavet kelime anlamı olarak okuyup okuduğu hükme tabi olma anlamına geliyor. Genel olarak de Kur’an-ı Kerim okunmasına tilavet denmektedir. Secde ise fıkıh terimi olarak namazda alın, burun, el ayaları, dizler ve ayak parmakları zemine değecek biçimde yere kapanmayı ifade eder. Tilavet secdesi ise bu anlamların birleşmesinden de anlaşılacağı üzere Kur’an okunması neticesinde yapılan secde demektir. Lakin bu hüküm Kur’an-ı Kerim’deki tüm ayetler için değil yalnızca farklı surelerde geçen ve toplam sayısı 14 olan secde ayetlerinin okunması durumunda geçerli olmaktadır. Yani özetle tilavet secdesi, secde ayetleri okunduğunda yapılan secdedir. Yukarıda da belirttiğimiz gibi tilavet secdesi Hanefilere göre vacip, Şafii, Maliki ve Hambeli mezheplerine göre ise sünnet olarak kabul edilmektedir.
TİLAVET SECDESİ NASIL YAPILIR?
Tilavet secdesi, secde ayeti okunduktan hemen sonra yahut Kur’an-ı Kerim okunması tamamen bittikten sonra yapılır. Tilavet secdesi, namaz değilse de; taharet, kıbleye dönmek, niyet etmek, avret yerlerinin örtülü olması gibi namazda aranan şartlar tilavet secdesinde de aranır. Lakin tilavet secdesinde iftitah tekbiri sünnettir.
Tilavet secdesi yapacak kişi, ellerini kaldırmadan doğrudan doğruya ‘Allahu ekber’ diyerek bir kere secdeye gidip üç defa “Sübhane Rabbiye’l-alâ” dedikten sonra yine ‘Allahu ekber’ diyerek secdeden kalkar. Böylece tilavet secdesi tamamlanmış olur. Yani tilavet secdesinden sonra teşehhüt miktarı oturmak ve selam yoktur.
TİLAVET SECDESİ DUASI NEDİR?
Esasen tilavet secdesine özgü özel bir dua yoktur. Lakin tilavet secdesini gerektiren âyetleri işiten kişinin, hemen secde yapmaya fırsat bulamaz ise, “Semi’nâ ve eta’nâ ğufrâneke Rabbena ve ileyke’l-masîr” yani “İşittik ve itaat ettik!” demesi müstehaptır. O anda yapamadığı secdeyi daha sonra yapar. Secdeden hemen sonra da aynı cümle okunabilir.
SECDE AYETLERİ NELERDİR?
İşte, tilavet secdesinin yapıldığı 14 secde ayeti:
1. el-A’raf, 7/206
2. er-Ra’d, 13/15
3. en-Nahl, 16/49;
4. el-İsrâ, 17/107;
5. Meryem,19/58;
6. el-Hac, 22/18;
7. el-Furkân, 25/60;
8. en-Neml, 27/25;
9. es-Secde, 32/15;
10. Sâd, 38/24;
11. Fussilet, 41/37;
12. en-Necm, 53/62;
13. el-İnşikâk, 84/21;
14. Alak, 96/19.

Tilavet secdesi duası Arapça

Birikmiş tilavet secdesi nasıl yapılır?

Namazda tilavet secdesi nasıl yapılır?

Tilavet secdesi ayetleri

Kurandaki 14 secde ayeti Arapça

Tilavet secdesi hangi cüzlerde

Tilavet secdesi nasıl yapılır semerkand

Birkaç tilavet secdesine bir niyet

Ayrıca Bakınız.  Dalgalı Ajur Bebek Yeleği Nasıl Yapılır?


Cevap bırakın