Bilge kişi: Faydalı ve işinize yarar bilgilerden oluşan güncel paylaşımlar yapan bilgi portalı. Bilge kişi kimdir?, Bilge kime denir?

En Tesirli Sevdiğine Kavuşma Duası

Önemli Not: Allahuteala kendisine dua etmemizi ister. Dua Allah’adır. Bizim yaptığımız duaları kabul edecek Allahtır. Sevmek ve sevilmek için Allah’a dua edilebilir. Yardım istenir, takdir Allahındır.

Bir çok kişi aşık olur veya sevdiğinden ayrı düşer, işte böyle durumlarda her zaman olduğu gibi rabbimize sığınmamız gerekir. En tesirli sevdiğine kavuşma duası ile Allah’ın izniyle bir an önce sevdiğinize kavuşursunuz. Sevdiğinize kavuşmak için Allah’a sığınıp duaya etmeniz sizin için en hayırlı yol olacaktır, inşallah!

Sevdiğine kavuşmak için duanın sözlerine ve okunma adabına geçmeden önce bu muazzam etkili duanın seven insanlar açısından en isabetli tercih olduğunu vurgulamak yerinde olacaktır.

Zira günümüzde insanlar sevdiklerine kavuşmak için ya büyü gibi dinen caiz olmayan uygulamalara başvuruyorlar ya da sevdiğini etkilemek için haram kabul edilen işlere tevessül ediyorlar. Yani her halükârda günaha bulaşmak zorunda kalıyorlar.

Halbuki bir müminin sevdiğine kavuşmak için dua etmesi onu her türlü günahtan ve kötülükten alıkoyacaktır. Üstelik duaların muazzam gücü kişinin isteklerinin gerçekleşmesi hususunda çok daha etkili ve hayırlı sonuçlar vermektedir.

En Tesirli Sevdiğine Kavuşma Duası

Sevdiğine kavuşmak için dua hangi konularda okunur, hangi konularda okunamaz?

Bir mümin gönlünden geçen herhangi bir şahsa kavuşmak için sevdiğine kavuşma duası okuyabilir. Bu hususta hiçbir kısıtlayıcı durum söz konusu değildir.

Bir mümin helal dairesi içinde kalıp ahlaki açıdan yanlış bir davranışa düşmediği müddetçe herhangi bir kişiye aşık olabilir ve ona kavuşmak için dua edebilir.

Burada dikkat edilmesi gereken temel husus başkası ile nikahlı olan kişiler için bu duanın okunmasının mümkün olmadığıdır.

Bilindiği üzere aşık etme büyüleri evli şahıslara yönelik de yapılabilir. Bu nedenle aşk büyüleri pek çok yuvanın yıkılmasına neden olmaktadır. Ancak sevdiğine kavuşma duası sadece bekar kişiler tarafından okunabilir veya bu etkili dua karı kocalar tarafından aralarındaki muhabbetin artması amacıyla niyaz edilebilir.

Ayrıca Bakınız.  En Ağır Aşk Büyüsü Nasıl Yapılır?

Ayrıca kesinlikle unutulmamalıdır ki sevdiğine kavuşmak için duanın nihai amacı evliliktir. Yani bu etkili dua okuyan kişilerin inşallah hayırlı bir evlilik yapmalarına vesile olacaktır. Yoksa geçici gönül hevesleri maksadıyla bu duaya başvurmak doğru değildir.

Sevdiğine kavuşmak için dua günün hangi vakti okunursa daha makbul olur?
Bu etkili duanın her gece yatsı namazından sonra okunması tavsiye edilmektedir.

Eğer kişi yatsı namazı sonralarında bu duayı okumaya fırsat bulamazsa sabah namazı ile gün doğumu arasındaki vakitte de bu etkili duayı okuyabilir.

Ancak duaya devam edildiği müddetçe ifade edilen bu zamanlardan birinde yani her gün aynı saatlerde dua etmeye gayret etmek isabetli olacaktır.

Sevdiğine kavuşmak için dua kaç gün boyunca okunmalıdır?

Bu etkili duanın bir hafta boyunca her gece okunması İnşallah daha makbul olacaktır.

Duaya cuma gecesi başlanması ve duanın perşembe gecesi bitirilmesi de tavsiye edilmiştir.

Sevdiğine kavuşmak için dua okuyan kişilerin ifade edilen makbul zamanlarda dua etmeleri büyük önem taşır. Ancak kişi yukarıda ifade ettiğimiz makbul zamanlarda dua etmeye imkân bulamazsa günün herhangi bir vaktinde de el açarak Rabbinden yardım dinleyebilir.

Bilinmelidir ki İslam dininde dua etmenin önünde mekan ve zaman gibi unsurlar hiçbir şekilde sınırlandırıcı olamazlar. Burada ifade edilen zamanlar büyük alimlerin duaların kabulü konusunda makbul kabul ettikleri vakitlerdir.

Duanın icabetini artırmak için neler yapılabilir?
Büyük alimler sevdiğine kavuşmak için dua okuyan kişilerin duanın icabetini arttırmak yani duanın kabulünü kolaylaştırmak için şu hususlara dikkat etmelerinin yerinde olacağını ifade etmişlerdir:

Dua sözlerini her gece 1 defa okumak yeterlidir. Ancak önemli dilek dualarında dua sözlerini 3 defa peş peşe okumak Hz Muhammed’in uygulamasıdır ve İnşallah hayırlara vesile olacaktır.

Ayrıca Bakınız.  24 Saatte Uzaktan Aşık Etme Duası Kesin Garantili

Sevdiğine kavuşmak için dua esmalara ve ayetlere dayandığı için duanın abdestli okunması icap etmektedir.

Dua edilen günlerde küçük de olsa bir miktar sadaka vermek faydalı olacaktır. Zira sadaka vermek kişiyi kaza belalardan korur ve rahmet kapılarının açılmasını sağlayarak duaların kabulüne yardımcı olur.

Kişinin rahatsız edilmeyeceği yalnız bir ortamda dua etmesi huşu içinde niyaz etmesi açısından önem taşır.

Duaya başlanan ilk günde (cuma günü) dua sözlerine geçmeden önce Fatiha suresini okumak ve duanın bittiği yedinci gün (perşembe günü) dua bittikten sonra Nisa suresini okumak İnşallah çok hayırlı olacaktır.

Burada ifade edilen icabet şartlarının ötesinde duaların kabulünde en önemli hususun samimi duygularla el açmak olduğu unutulmamalıdır. Bütün kalbiyle ve inanarak Yaradanına el açan bir müminin elleri İnşallah boş çevrilmeyecektir.

Sevdiğine kavuşmak için duanın sözleri
Sevdiğine kavuşmak için dua Allah’ın güzel isimleri olan 3 adet esmadan sonra 3 Kuran ayetinin okunması ile niyaz edilir.

Duanın sözleri şöyledir:

Bismillahirrahmanirrahim

Ya Vedud,

İnnellezıne amenu ve amilus salihati se yec’alü lehümür rahmanu vüdda

Ya Cami,

Ve ellefe beyne kulubihim lev enfakte ma fil erdı cemıam ma ellefte beyne kulubihim ve lakinnellahe ellefe beynehüm innehu azızün hakım

Ya Mucib,

Ve min ayatihı en haleka leküm min enfüsiküm ezvacel li teskünu ileyha ve ceale beyneküm meveddetev ve rahmeh inne fı zalike le ayatil li kavmiy yetefekkerun. (amin)

Sevdiğine kavuşmak için duanın sözlerini ezberlemekte zorlanan müminler yazılı bir metin üzerinden de dualarını okuyabilirler.

Sevdiğine kavuşmak için duanın Türkçe karşılığı

Duada geçen esmaların ve ayetlerin Türkçe karşılığı duadaki sıralama esas alınarak şöyle verilebilir:

Ya Vedud esması “seven ve sevilmeye layık” anlamındadır. Sevgi ve muhabbetle ilgili konularda bu esmanın okunması tavsiye edilir.

Ayrıca Bakınız.  Çarşamba Günü Okunacak En Etkili Dua ve Zikirler

Meryem suresi 96. ayeti kerimenin Türkçe meali

“İnanıp salih ameller işleyenler için Rahmân, (gönüllere) bir sevgi koyacaktır.” (Meryem-96)

Ya Cami esması “toplayan ve bir araya getiren” manasındadır. Bu esma birbirini seven insanların kavuşmalarını dilemek için okunabildiği gibi düşmanların birbiriyle barışmasını dilemek için de niyaz edilebilir.

Enfal suresi 63. ayeti kerimenin Türkçe meali

Müminlerin kalplerini birbirlerine O ısındırdı. Yoksa yeryüzünde ne varsa sen hepsini harcasaydın yine de onların kalblerini (böylesine) ısındıramazdın. Lâkin Allah, kalplerini kaynaştırdı. Muhakkak ki, O azizdir, hakimdir. (Enfâl-63)

Ya Mucib esması “kullarının sesini duyan ve onların dualarını kabul eden” anlamındadır. Kişinin bu esma ile el açıp dua etmesi “Allah’ım duamı kabul et!” manasına gelir.

Rum suresi 21. ayeti kerimenin Türkçe meali

Kendileri ile huzur bulasınız diye sizin için türünüzden eşler yaratması ve aranızda bir sevgi ve merhamet var etmesi de O’nun (varlığının ve kudretinin) delillerindendir. Şüphesiz bunda düşünen bir toplum için elbette ibretler vardır. (Rum-21)

Aşk yaşamınızda hayırlara vesile olacak bir eser tavsiyesi

En Etkili Aşk ve Muhabbet Duaları kitabı

Kavuşma duası, bağlama duası, kuduriye duası, şirinlik duası ve muhabbet duası gibi onlarca etkili aşk duasını bir arada görmek istiyorsanız En Etkili Aşk ve Muhabbet Duaları kitabını mutlaka okumalısınız.Cevap bırakın